• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty nt. systemów i struktur dla morfologii informatycznej, Zurych, Szwajcaria

  28.02.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 26 sierpnia 2011 r. w Zurychu, Szwajcaria, odbędą się drugie warsztaty nt. systemów i struktur dla morfologii informatycznej.

  Z punktu widzenia lingwistyki informatycznej zasoby morfologiczne tworzą podstawy dla wszystkich zastosowań wyższego stopnia. Dotyczy to w szczególności języków o bogatej morfologii, takich jak fiński, niemiecki czy polski.

  Prócz przydatności w lingwistyce informatycznej, istnieje wiele praktycznych zastosowań, które mogą skorzystać na analizie i/lub generacji morfologicznej, a nawet jej wymagać, jak na przykład przetwarzanie tekstów, interfejsów użytkowników czy wyszukiwanie informacji. Te zastosowania mają specyficzne wymagania w zakresie komponentów morfologicznych, w tym te dotyczące technik programowania, jak interfejsy programowania czy odporność na błędy.

  Warsztaty zgromadzą naukowców i programistów zajmujących się morfologią informatyczną. Dyskusje skupią się na istniejących, pracujących systemach i strukturach bazujących na regułach językowych i dostarczających językowo umotywowanych analiz i/lub generujących na podstawie kategorii językowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Gramatyka języka fińskiego – opis zjawisk językowych występujących w języku fińskim w ujęciu synchronicznym. Bada język pod względem morfologii i składni.

  C POSIX library – specyfikacja standardowej biblioteki języka programowania C, dla systemów POSIX. Zawiera dodatkowe funkcje i algorytmy przydatne dla programistów pracujących na systemach Unix, Linux, itd. Stara się być kompatybilna ze standardem języka, skoro była rozwijana w tym samym czasie jak specyfikacja ANSI C.

  Etyka informacji to dziedzina zajmująca sie badaniem kwestii etycznych, wynikających z rozwoju i zastosowania technik informacyjnych. Dostarcza ona podstaw do krytycznego rozważania kwestii moralnych dotyczących tworzenia, przechowywania, zbierania i przetwarzania informacji. Etyka informacji jest ściśle związana z etyką komputerową, filozofią informacji oraz etyką mediów.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów.

  Dodano: 28.02.2011. 16:26  


  Najnowsze