• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie warsztaty nt. technologii semantycznej do multimedialnych baz danych, Saarbrücken, Niemcy

  27.08.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1-3 grudnia 2010 r. w Saarbrücken, Niemcy, odbędą się drugie warsztaty nt. technologii semantycznej do multimedialnych baz danych.

  Systemy oparte na ontologii pomagają organizować treść oraz ułatwiają dostęp do wiedzy i zarządzanie nią. Semantyczne przetwarzanie danych multimedialnych oraz indeksowanie w systemach bazujących na ontologii zwykle podzielone jest na kilka etapów. Najpierw wzbogaca się metadane multimediów o dodatkową informację semantyczną (np. uzyskując ją metodą wypełniania luki semantycznej). Następnie do zorganizowania danych potrzebna jest określona dla danej domeny i zlokalizowana ontologia, aby móc zinterpretować te dane. Opisy danych przechowywane są w ontologicznym systemie zarządzania, gdzie czekają na dalsze etapy przetwarzania.

  Wówczas stosowane są technologie semantycznych baz danych, które zapewniają niezawodny i bezpieczny dostęp, skuteczne przeszukiwanie i przechowywanie oraz wydajną dystrybucję zarówno multimedialnych danych, jak i metadanych. Można je wykorzystać do przystosowania multimediów do określonego kontekstu w oparciu o metadane multimediów, czy nawet informacje ontologiczne. Odpowiednie usługi umożliwiają zautomatyzowanie kłopotliwych etapów przetwarzania oraz zapewniają wszechobecną, inteligentną adaptację. Zarówno bazy danych, jak i automatyzacja umożliwiają dostarczanie i powszechne wykorzystanie multimediów w zaawansowanych aplikacjach.

  Wydarzenie obejmie sesję naukową, sesję demonstracyjną z prezentacją aplikacji, dyskusję nad demonstracją i dokumentacją aplikacji oraz sesję panelową, podczas której omawiane będą przyszłe trendy w wykorzystaniu ontologii i metadanych multimediów. //CPA Więcej informacji:
  http://smdt2010.fim.uni-passau.de/index.php  Kategoria: Wydarzenia
  Źródło danych: Drugie warsztaty nt. technologii semantycznej multimedialnej bazy danych
  Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

  Indeks tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Informacje, media; Aspekty spoleczne


  RCN: 32456


   
  W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji
  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Biblioteka multimediów – spotykana w odtwarzaczach multimedialnych baza danych mająca za zadanie przejrzyste wyświetlenie listy plików multimedialnych z wszystkich lub wybranych przez użytkownika folderów, ułatwiająca utrzymanie ich w porządku i w efekcie - odtwarzanie. Obiektowa baza danych to zbiór obiektów, których zachowanie się, stan oraz związki są określone zgodnie z obiektowym modelem danych. Obiektowy system zarządzania bazą danych jest systemem wspomagającym definiowanie, zarządzanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Blob – w systemach zarządzania bazami danych: typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, stosowany w szczególności do przechowywania danych multimedialnych, takich jak grafika, muzyka czy filmy.

  Geoportal – portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych tj. do usług dotyczących danych przestrzennych i będących operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na nich zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych. Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) – to główny certyfikat dla specjalistów implementujących systemy baz danych Microsoft SQL Server i administrujących takimi systemami. Jest on odpowiedni dla osób, które opracowują projekty fizycznej bazy danych i logiczne modele danych, tworzą fizyczne bazy danych oraz usługi danych przy użyciu mechanizmu Transact-SQL, zarządzają bazami danych i utrzymują je, monitorują i optymalizują bazy danych oraz instalują i konfigurują serwer Microsoft SQL Server.

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character.

  Rollback – technologia stosowana w bazach danych do przywracania struktury bazy danych do stanu sprzed określonego przedziału czasowego. Jest ona przydatna w wypadkach np. uszkodzenia struktury bazy danych lub przypadkowego usunięcia istotnego znacznika. Działanie tej technologii polega na nadpisaniu zawartości danej bazy danych obrazem kopii zapasowej zapisanym na dysku twardym komputera, z którego jest przeprowadzana operacja rollbacku bazy danych.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 27.08.2010. 16:17  


  Najnowsze