• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dwunaste międzynarodowe forum nt. zaburzeń afektywnych i lękowych, Barcelona, Hiszpania

  15.08.2012. 12:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 9 listopada 2012 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się dwunaste międzynarodowe forum nt. zaburzeń afektywnych i lękowych (12th International Forum on Mood and Anxiety Disorder).

  Od czasu do czasu większość ludzi musi w jakimś zakresie poradzić sobie z lękiem. Dla osób borykających się z lękiem przez dłuższy czas może się to jednak stać prawdziwym problemem. Zaburzenia lękowe polegają na wyolbrzymionym stanie zaniepokojenia i strachu, utrzymującym się przez co najmniej sześć miesięcy i utrudniającym wykonywanie czynności, które dla większości są czymś zupełnie zwyczajnym. Pośród pospolitych zaburzeń lękowych można wymienić zespół lęku uogólnionego (GAD), zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD), zespół lęku napadowego, zespół stresu pourazowego (PTSD) oraz fobie społeczne.

  W czasie wydarzenia nacisk zostanie położony na zróżnicowane strategie edukacyjne mające zapobiegać próbom samobójczym, rolę antydepresantów w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych, nowe podejścia do leczenia alkoholizmu oraz na doskonalenie metod korzystania z grup kontrolnych otrzymujących placebo. Omówione zostaną również najnowsze leki antydepresyjne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Zaburzenia schizoafektywne (ang. schizoaffective disorder) – grupa zaburzeń charakteryzująca się połączeniem objawów typowych dla zaburzeń afektywnych oraz schizofrenii. Objawy pojawiają się zwykle między 20. a 30. rokiem życia. Zaburzenie to objawia się nawracaniem stanów schizo-afektywnych, przedzielonych dość długimi okresami wolnymi od zaburzeń. Obniżenie zdolności przystosowania do warunków życiowych jest większe niż w chorobach afektywnych ale mniejsze niż w schizofrenii. Zaburzenia nerwicowe zwane potocznie nerwicami (albo: neurozami) – grupa zaburzeń psychicznych o bardzo rozmaitej symptomatyce, definiowana jako zespoły dysfunkcji narządów, psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i patologicznych form zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą wzajemnie. W obecnie obowiązującej klasyfikacji ICD-10 termin zaburzeń nerwicowych został zastąpiony terminem zaburzeń lękowych. Wiązało się to z reorganizacją kategorii zaburzeń afektywnych Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ZOK (błędnie zaburzenie obsesyjno-kompulsywne), inaczej nerwica natręctw, zespół anankastyczny; ang. obsessive-compulsive disorder, OCD) – zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń lękowych charakteryzujące się występowaniem u chorego natrętnych (obsesyjnych) myśli oraz/lub zachowań przymusowych (kompulsyjnych). W ICD-10 zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne klasyfikuje się jako F42; oznaczenie jako F42.0 oznacza ZOK z przewagą myśli obsesyjnych, a F42.1 z przewagą czynności natrętnych (rytuałów).

  Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki) (ATC N 06 A) − grupa leków psychoaktywnych, wywierająca terapeutyczny wpływ na podstawowe i wtórne cechy zespołu depresyjnego, w tym na chorobowe zaburzenia nastroju. Leki te znajdują również zastosowanie w leczeniu innych zaburzeń psychicznych: zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, fobii społecznej, w terapii wspomagającej bólu.

  Obustronna przednia cingulotomia to procedura ablacyjna psychochirurgicznego leczenia zaburzeń afektywnych (m.in. zespołu depresyjnego i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych) nie poddających się standardowemu leczeniu: psychoterapii, terapii elektrowstrząsowej czy leczeniu farmakologicznemu. Jest też paliatywną metodą leczenia bólu nowotworowego. Polega na stereotaktycznym uszkodzeniu każdego z dwóch zakrętów obręczy w środkowej części, nad stropami komór bocznych, w kilku miejscach przy użyciu termoelektrody.

  Dodano: 15.08.2012. 12:37  


  Najnowsze