• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dyktando z języka rosyjskiego już po raz czwarty

  07.02.2010. 12:17
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Licealiści i studenci znający język rosyjski mogą wziąć udział w czwartej edycji dyktanda sprawdzającego znajomość tego języka. Licealiści mogą zgłaszać się do udziału w dyktandzie do 15 lutego, zaś studenci o pięć dni dłużej. Dyktando odbędzie się 23 marca.

  Organizatorem konkursu są: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Podobnie jak w poprzednich latach dyktando przeprowadzą zaproszeni przez UG pracownicy naukowi z Kaliningradu. Zwycięzcy dyktanda otrzymają cenne nagrody.

  Licealistów zainteresowanych uczestnictwem w dyktandzie mogą zgłosić ich nauczyciele. Każdy nauczyciel może zgłosić 3 uczestników oraz 2 kandydatów rezerwowych.

  Dla osób o pochodzeniu rosyjskim przewidziane jest dyktando o innym stopniu trudności. Zgłoszenia osób zainteresowanych konkursem przyjmują: Lucyna Szczukowska (e-mail: lszczukowska@wp.pl) oraz Katarzyna Wądołowska-Lesner (e-mail: k.lesner@ug.edu.pl).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Dyktando – najstarsza i największa impreza promująca kulturę języka polskiego. Jej uczestnicy piszą tekst specjalnie opracowany na tę okazję przez znanych polskich językoznawców. Osoba, która popełni najmniejszą liczbę błędów lub napisze dyktando bezbłędnie, otrzymuje tytuł Mistrza Polskiej Ortografii. Twórcą Ogólnopolskiego Dyktanda była wieloletnia dziennikarka radiowa, następnie senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek, zmarła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Dyktanda czyli w jaki sposób wujek Staszek wówczas Michasia – dziś Michała – uczył pisać bez błędów – zbiorek zabawnych dyktand wymyślanych przez Stanisława Lema dla siostrzeńca żony pisarza – Michała Zycha – jako pomoc w nauce ortografii. Po raz pierwszy wydany nakładem wydawnictwa Przedsięwzięcie Galicja w roku 2001. Dyktando (łac. dicto - dyktuję) - rodzaj sprawdzianu polegający na zapisaniu ze słuchu dyktowanego tekstu. Oceniana jest poprawność zapisu pod względem zgodności z zasadami ortografii i interpunkcji. Najczęściej dyktanda przeprowadzane są w szkołach.

  Władysław Piotrowski (ur. 25 października 1931 na Mazowszu) – docent doktor habilitowany, historyk literatury rosyjskiej XX wieku, metodyk nauczania literatury i języka rosyjskiego. Twórca Zakładu Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże współtwórca Zakładu Literatury Rosyjskiej XX wieku. W latach 1979–81 dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej UJ. Członek Komisji Słowianoznawstwa krakowskiego Oddziału PAN. Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Dyktando" – konkurs ortograficzny przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych województwa lubelskiego, organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze. Odbywa się on rokrocznie od 2001 r.; wcześniej przeprowadzono dwa razy konkurs o zasięgu lokalnym. Patronat objęli: Katedra Języka Polskiego KUL, Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Powiatu Krasnostawskiego.

  Jadwiga Szymak-Reiferowa, właśc. Szymak-Reifer; ros. Ядвига Шимак-Рейфер lub Шимак-Рейферова (ur. 2 maja 1931 w Pabianicach) – historyk literatury rosyjskiej, translatolog, tłumacz. Emerytowany docent w Katedrze Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz emerytowany profesor Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie; członek honorowy Komisji Słowianoznawstwa krakowskiego Oddziału PAN. W latach 1972–77 oraz 1979–1981 wicedyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej UJ. Berek lub ganiany, goniany – dziecięca gra ruchowa, polegająca na tym, że jedna osoba (nazywana berkiem) musi dotknąć dowolną z pozostałych osób biorących udział w zabawie. Dotknięta osoba staje się berkiem, a poprzedni berek staje się zwykłym uczestnikiem zabawy. W grze może brać udział dowolna liczba osób. Kiedy jest dużo uczestników, mogą być dwa berki. Zabawa nie jest ograniczona w czasie, jednak zazwyczaj kończy się, gdy większość uczestników poczuje się zmęczona.

  Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w skrócie IFWsch UJ lub IFW UJ) – jednostka naukowo-dydaktyczna na Wydziale Filologicznym UJ. Spelling bee — zawody rozgrywane głównie między dziećmi, polegające na literowaniu słów w języku angielskim. Pomysł na organizację takich zawodów wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie krajowe konkursy spelling bee odbywają się między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowa Zelandia, Kanadzie, Meksyku, Indonezji, Indiach i Pakistanie. Podobne zawody występują również w wielu innych krajach, np. La dictée we Francji (Bernarda Pivot) czy polskie dyktando, różniące się tym, że konkurencja polega na pisaniu całego tekstu. Są rzadko organizowane lub wcale w krajach, w których mówi się językiem stosującym bardziej fonetyczną pisownię niż angielski czy francuski. Pierwszym zwycięzcą oficjalnego Spelling Bee, zorganizowanego w 1925 roku w Waszyngtonie był Frank Neuhauser, mający wówczas 11 lat. 9 finalistów zostało zaproszonych na spotkanie z Calvinem Coolidge w Białym Domu, jako tradycji podtrzymywanej przez prezydentów następującej wynikającej z 86 lat istnienia konkursu.

  Kazimierz Ławrynowicz (ros. Казимир Клеофасович Лавринович; ur. 21 marca 1941 w Hoduciszkach, zm. 20 lutego 2002 w Kaliningradzie) – rosyjski naukowiec, profesor Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego, działacz mniejszości polskiej w Kaliningradzie.

  Chór Kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu - powstał w 1992, od początku jego dyrygentem jest prof. Krzysztof Szydzisz. Tworzą go studenci, absolwenci oraz młodzi pracownicy naukowi UAM.

  MediaTory – studenckie nagrody dziennikarskie przyznawane polskim dziennikarzom. Nagrodzonych wybierają w plebiscycie studenci dziennikarstwa z 13 uczelni państwowych z całej Polski. MediaTory organizuje Stowarzyszenie MediaTory oraz studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego Studentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrody są przyznawane corocznie od 2007 r.. Grzegorz Przebinda (ur. 27 czerwca 1959) – historyk idei, rusycysta, profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma "Nowaja Polsza", członek Rady Redakcyjnej dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”, rektor PWSZ w Krośnie.

  Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (ros. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, БФУ им. И. Канта, Кантиана) – rosyjski uniwersytet powstały 13 października 2010 i nawiązujący do tradycji istniejącego w latach 1544-1945 Uniwersytetu Albertyna.

  Dodano: 07.02.2010. 12:17  


  Najnowsze