• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień ICM na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

  25.02.2010. 11:48
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Przez cały najbliższy piątek, 26 lutego, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego będzie gościć Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

  Do południa zespół ICM zaprasza studentów matematyki i informatyki oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia swego stoiska. O godz. 14.00 zaprasza na czterogodzinną sesję, w trakcie której - podczas wykładów i prezentacji - pracownicy Centrum opowiedzą o realizowanych przez siebie projektach. Każdy temat będzie również zaproszeniem do współpracy.

  Mowa będzie m.in. o modelowaniu matematycznym w medycynie, biologii, modelowaniu rozprzestrzeniania się pandemii grypy, procesach społecznych w dużych sieciach komunikacyjnych, topologii wielkich sieci na przykładzie Wikipedii, bibliotekach wirtualnych, działaniach na rzecz otwartości i dostępności badań naukowych, przyszłości superkomputerów, numerycznych prognozach pogody.

  Szczegóły Dnia ICM na stronie: www.icm.edu.pl.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Potyczki Algorytmiczne – indywidualny konkurs programistyczny organizowany od 2005 roku przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Zawody powstały we współpracy z firmą Advanced Digital Broadcast. Od 2012 roku partnerem zawodów jest Google. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego (Kolegium MISMaP) - międzywydziałowa jednostka organizacyjna stworzona przez wydziały: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Kolegium MISMaP organizuje bezpłatne studia dzienne, które umożliwiają interdyscyplinarne wykształcenie. Są one prowadzone w indywidualnym toku przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Rafał Sztencel (ur. 22 maja 1953, zm. 26 stycznia 2008) – polski matematyk, publicysta i tłumacz, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Był autorem podręczników probabilistyki oraz serii artykułów w miesięczniku „Delta”.

  prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM. Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

  Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Dzień Kryptologii – święto obchodzone 25 stycznia, ustanowione w 2007 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Marcin Bańkowski (ur. 15 grudnia 1955, zm. 23 lutego 2013 w Warszawie) – polski informatyk, absolwent Liceum im. Klementa Gottwalda w Warszawie oraz Instytutu Informatyki WMIM Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział dzieli się na 4 katedry, 8 zakładów, 6 pracowni przedmiotowych i specjalizacyjnych, Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego, Regionalne Studium Edukacji Informatycznej (RSEI) oraz Niestacjonarne Studia Informatyczne.

  Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką. Witold Charatonik (ur. 15 stycznia 1966 r. we Wrocławiu) – polski matematyk zajmujący się logiką w informatyce; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prodziekan ds. dydaktyki informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki w latach 2005 - 2008. Pracownik Instytutu Informatyki im. Maxa Plancka w Saarbrücken w latach 1997 - 2002.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej działa pod tą nazwą od 1 października 2001 r, po przemianowaniu Wydziału Matematyki i Fizyki, który został utworzony 1 lutego 1989 roku w wyniku przekształcenia się Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w dwa odrębne Wydziały. Jednak zarówno matematyka jak i fizyka rozwijały się, od momentu powstania Uniwersytetu, w ramach Wydziału Przyrodniczego. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) to instytucja, której zadaniem jest udostępnianie wielkich mocy obliczeniowych środowisku naukowemu z całej Polski. Jest to także instytucja spełniająca funkcję głównego, krajowego centrum udostępniania kilkunastu naukowych baz danych.

  Dodano: 25.02.2010. 11:48  


  Najnowsze