• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień informacji o badaniach naukowych w ramach tematu Energia 7PR - zaproszenia 2011, Bruksela, Belgia

  21.05.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 8 lipca 2010 r. odbędzie się wydarzenie związane z przygotowaniami propozycji nowych zaproszeń do składania wniosków w dziedzinie energii w Siódmym Programie Ramowym (7PR).

  Celem wydarzenia jest poinformowanie zainteresowanych stron i potencjalnych wnioskodawców o treści tych zaproszeń, jak również związanych z nimi warunkach prawnych i proceduralnych. Przewidziano wystarczająco dużo czasu, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania oraz umożliwić kontakt z innymi wnioskodawcami i partnerami projektowymi.

  W czasie sesji porannej przedstawiony zostanie wstęp do kontekstu politycznego programu prac w dziedzinie energii, po którym nastąpi prezentacja poszczególnych zaproszeń. Sesja popołudniowa poświęcona będzie regułom uczestnictwa w badaniach naukowych wspieranych przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali oraz Wspólne Przedsięwzięcie - Ogniwa Paliwowe i Wodór.

  Omawiane będą następujące zaproszenia:
  - FP7-ENERGY-2011-1: zaproszenie o charakterze ogólnym koncentrujące się na badaniach w dłuższej perspektywie czasowej.
  - FP7-ENERGY-2011-2: zaproszenie o charakterze ogólnym koncentrujące się na badaniach w krótszej perspektywie czasowej oraz na demonstracjach.
  - FP7-ENERGY-2011-JAPAN: zaproszenie koordynowane z Japonią poświęcone fotowoltaice.
  - FP7-OCEAN-2011: zaproszenie dotyczące badań oceanicznych organizowane wspólnie z tematami 2 - Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia (KBBE), 6 - Środowisko oraz 7 - Transport.
  - FP7-ENERGY-2011-EXCHANGE: zaproszenie dotyczące międzynarodowej wymiany kadry naukowej w dziedzinie badań nad energią (USA i Japonia).
  - FP7-2011-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB: przekrojowe zaproszenie dotyczące energooszczędnych budynków w kontekście Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej.
  - FP7-NMP-ENERGY-2011: wspólne zaproszenie z tematem 4 - Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne, dotyczące innowacyjnych procesów i architektur w ogniwach fotowoltaicznych.
  - FP7-ERANET-2011-RTD: wspólne zaproszenie dotyczące ERA-NET wraz z innymi tematami 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 21.05.2010. 17:12  


  Najnowsze