• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień informacji o zaproszeniu FP7-SEC-2012-1 dotyczącym badań nad bezpieczeństwem, Bruksela, Belgia

  08.08.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 8 września 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się dzień informacji o zaproszeniu FP7-SEC-2012-1 dotyczącym badań nad bezpieczeństwem.

  W czasie wydarzenia zaprezentowane zostaną szczegóły zaproszenia FP7-SEC-2012-1 ogłoszonego 20 lipca 2011 r. w ramach tematu "Bezpieczeństwo" programu "Współpraca" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Zaproszenie FP7-SEC-2012-1 oferuje nowe możliwości dofinansowania badań instytucjom naukowym, uczelniom, przedsiębiorstwom, MŚP, organizacjom obywatelskim i innym stronom zainteresowanym badaniami nad bezpieczeństwem. W czasie wydarzenia omawiane będą następujące tematy:
  - możliwości sieciowania;
  - spotkania bilateralne z opiekunami projektów;
  - odpowiedzi na pytania powiązane z obszarami zaproszenia;
  - szczegóły nt. warunków prawnych i proceduralnych.
  W czasie wydarzenia strony zainteresowane będą mieć możliwość zaprezentowania swoich pomysłów, poszukiwania partnerów i wymiany opinii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Studia nad bezpieczeństwem – dziedzina, która głównie się zajmuje bezpieczeństwem międzynarodowym i państwowym oraz bada czynniki, które zaburzają stan pokoju. Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego: Przemysław Frasunek – polski haker, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i kryminalistyki cyfrowej. Od końca lat 90. aktywny uczestnik list związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. Bugtraq, na których regularnie publikuje raporty dotyczące zagrożeń związanych z oprogramowaniem. Jeden z nielicznych polskich hakerów znanych i aktywnych w międzynarodowym środowisku specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym.

  Bezpieczeństwo w sieciach GSM i UMTS – sieci GSM i UMTS oferują zróżnicowane usługi związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W szczególności są to usługi zapewniające autentyczność abonenta podłączającego się do sieci oraz poufność transmisji głosu i danych. Liga Mistrzów UEFA (2011/2012)/Faza kwalifikacyjna: Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie grupy drużyn piłkarskich które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2011/2012.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – postępowanie kliniczne oparte na najlepszych dostępnych dowodach naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Liga Europy UEFA (2011/2012)/Faza kwalifikacyjna: Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie grupy drużyn piłkarskich które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2011/2012.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych. Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym, ZBF - koncepcja zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o pojęcia i zapisy normy IEC61508 oraz normy sektorowej IEC61511 (dla przemysłu procesowego) i innych.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę.

  Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

  Dodano: 08.08.2011. 16:37  


  Najnowsze