• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień informacyjny programu Inteligentna Energia - Europa

  20.01.2012. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzień informacyjny poświęcony programowi "Inteligentna Energia - Europa" odbędzie się 31 stycznia w Brukseli (Belgia).

  Po opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków na 2008 r. na projekty dotyczące inteligentnej energii zostanie udostępniona kwota około 50 milionów euro.

  Podczas dnia informacyjnego poruszone zostaną takie tematy jak program finansowania, aktualne projekty, sposoby zgłaszania się oraz program innowacji ekologicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wystąpienie programowe poświęcone podążaniu w kierunku Europy inteligentnej energii wygłosi poseł do Parlamentu Europejskiego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Smart grid (inteligentna sieć) – inteligentne sieci elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii mająca na celu dostarczanie usług energetycznych zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii, w tym także energii odnawialnej. Grupa Martifer - grupa przedsiębiorstw tworzona przez około 120 firm, obecnych w ponad 20 krajach, podzielonych na cztery obszary działalności: konstrukcje stalowe, systemy dla energetyki, produkcja energii elektrycznej, oraz rolnictwo i biopaliwa. Martifer jest notowany na giełdzie w Lizbonie od 2007 r., roku w którym osiągnął skonsolidowany przychód w wysokości 519 milionów euro. Noviny STV: Noviny STV - nieistniejący program informacyjny który był emitowany codziennie o 19:30 na kanale STV1.Ostatnie wydanie tego programu wyemitowano 31 grudnia 2003 roku.Noviny STV zostały zastąpione przez Správy STV.

  KULTURA 2000 - program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do strefy kultury, wspierający ponadnarodowe projekty z dziedziny szeroko pojętej kultury europejskiej-podkreślające jej różnorodność.Powstał na mocy Decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego z 14 lutego 2000 r. na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004. Decyzją Parlamentu i Rady z dn. 31 marca 2004 program został przedłużony o kolejne dwie edycje na rok 2005 i 2006. Program Kultura 2000 skończyło swe funkcjonowanie w roku 2006. Działania Unii Europejskiej, mające na celu wspieranie współpracy kulturalnej państw członkowskich, kontynuowane są od 1 stycznia 2007 roku poprzez nowy program Kultura (2007-2013). Jest to aktualnie główny program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie. Zasada zachowania energii – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała (nie zmienia się w czasie). W konsekwencji, energia w układzie izolowanym nie może być ani utworzona, ani zniszczona, może jedynie zmienić się forma energii. Tak np. podczas spalania wodoru w tlenie energia chemiczna zmienia się w energię cieplną.

  Serwis Info – główny program informacyjny TVP Info. Zastąpił Kurier TVP3. Zwykle nadawany co 30 minut. Program informacyjny można obejrzeć w internecie za pośrednictwem serwisu TVP.PL Dyssypacja (dysypacja) energii, rozpraszanie energii – przekształcanie energii uporządkowanego ruchu makroskopowego w energię chaotycznie rozłożoną na wiele stopni swobody, najczęściej – energię ruchów termicznych cząstek.

  Informacje Lubuskie – telewizyjny program informacyjny emitowany codziennie przez TVP Gorzów Wielkopolski, prezentujący informacje dotyczące województwa lubuskiego. Od stycznia 2005, kiedy to utworzono lubuski oddział telewizji regionalnej, program uzyskał nową oprawę. Przez cały tydzień program informacyjny emitowany jest dwa razy dziennie o stałych porach: 18.30 i 22.00, a w dni robocze także o 7.30, 17.30, 17.55, 20.00, 20.55. Społeczne farmy wiatrowe są lokalnymi projektami, którego właścicielami najczęściej są rolnicy, inwestorzy, przedsiębiorstwa prywatne lub publiczne, które wykorzystują energię elektryczną pozyskiwaną z wiatru, do obniżania kosztów zakupu energii dla społeczności lokalnych. Zasadniczą cechą takiej spółdzielni energetycznej jest fakt iż jej członkowie mają znaczne i bezpośrednie udziały finansowe w przedsięwzięciu. Projekty takie mogą być wykorzystywane jako miejscowe źródła energii elektrycznej lub też do produkcji wyłącznie na sprzedaż, zazwyczaj budowane są na skale przemysłową, czyli ponad 100kW .

  Energia jądrowa to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.

  Panorama dnia – program informacyjny TVP Info podsumowujący dzień. Zastąpiła Info Dziennik. Panorama dnia emitowana jest codziennie o godzinie 22:00.

  Informacje – serwis informacyjny emitowany na żywo codziennie w telewizji Polsat News. W godzinach 6:00 - 10:00 nadawany jest co 15 minut (6:00, 6:15, 6:30, 6:45 itd.). W późniejszych godzinach nowe wydanie pojawia się co 30 minut (10:00, 10:30...). Ostatnie wydanie tego programu nadawane jest o godz. 18:00. W programie prezentowane są aktualne wiadomości z kraju i ze świata. Częste są relacje na żywo, łączenia z reporterami. W ramach Informacji prowadzone są również rozmowy z gośćmi w studiu. Flesz, skrót informacji, informacje w skrócie (ang. flash) – skrót najważniejszych informacji poza programem informacyjnym, trwający zwykle kilkadziesiąt sekund. Program informacyjny typu flesz prezentuje zwykle lektor, rzadziej prezenter. Flesze stanowią niekiedy zapowiedź głównego wydania programu informacyjnego (na przykład: Fakty TVN). Określenie to spotyka się najczęściej w odniesieniu do telewizji.

  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii.

  Dodano: 20.01.2012. 17:17  


  Najnowsze