• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień otwarty Europejskiego Instytutu Bioinformatyki, Cambridge, Wlk. Brytania

  14.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 marca 2011 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się dzień otwarty Europejskiego Instytutu Bioinformatyki.

  Wydarzenie będzie okazją dla młodych naukowców, którzy rozważają karierę w dziedzinie bioinformatyki, doktorantów i doktorów, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości w jednym z głównych, europejskich ośrodków bioinformatyki.

  Uczestnicy zapoznają się z nowatorskimi projektami badawczymi, ogólnym zarysem jednego z największych na świecie zbiorów biologicznych baz danych i narzędzi oraz będą mieć możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów z ekspertami, którzy opracowują te serwisy i zarządzają nimi.

  Europejski Instytut Bioinformatyki (EBI) to akademicka organizacja non-profit, która stanowi część Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Instytut jest ośrodkiem badań naukowych i usług w dziedzinie bioinformatyki i zarządzania bazami danych biologicznych, w tym dotyczących kwasów nukleinowych, sekwencji białek i struktur makromolekularnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Transkryptomika - dziedzina nauk biologicznych (głównie biologii molekularnej i genetyki), pokrewna proteomice, genomice i metabolomice. Zajmuje się określeniem miejsca i czasu aktywności genów poprzez badanie transkryptomu. Nazwa została utworzona poprzez analogię ze słowa "genomika" i podobnie wskazuje na całościowe ujęcie danego problemu. Transkryptomika teoretyczna stanowi jeden z fundamentów bioinformatyki.

  Interaktomika dziedzina proteomiki zajmująca się badaniami oddziaływań białek. Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki zależna od biologii molekularnej, bioinformatyki, chemii i biofizyki.

  Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) – prywatna instytucja badawcza i edukacyjna non-profit, prowadząca badania na polu nowotworów, neurobiologii, genetyki roślin, genomiki i bioinformatyki. Siedziba mieści się w hrabstwie Nassau w stanie Nowy Jork.

  Project Management Institute, PMI – międzynarodowy instytut zrzeszający kierowników projektów (ang. project manager, PM). Project Management Institute powstał w 1969 w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non profit zrzeszające profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie PMI zrzesza ponad 600 tys. członków w 185 krajach, w których istnieje ponad 250 oddziałów (ang. PMI Chapter).

  Instytut Karolinska (szw. Karolinska Institutet) – uniwersytet medyczny w Solnie (regionie Sztokholm), założony w 1810. Komitet instytutu przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Do Instytutu należy Szpital Karolinska. Dwa główne kampusy Instytutu znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów.

  Instytut Karolinska (szw. Karolinska Institutet) – uniwersytet medyczny w Solnie (regionie Sztokholm), założony w 1810. Komitet instytutu przyznaje Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Do Instytutu należy Szpital Karolinska. Dwa główne kampusy Instytutu znajdują się w Solnie i Huddinge. Instytut Karolinska to jeden z największych w Szwecji ośrodków badawczych w dziedzinie nauk biomedycznych. Kształci się tam około 6000 studentów i 3000 doktorantów.

  Dodano: 14.02.2011. 16:37  


  Najnowsze