• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dzień otwarty Wspólnego Centrum Badawczego, Ispra, Włochy

  07.06.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wspólne Centrum Badawcze (WCB) przy Komisji Europejskiej organizuje dzień otwarty, który odbędzie się 16 maja w miejscowości Ispra, Włochy.

  W pierwszym dniu otwartym WCB, zorganizowanym w roku 2007, udział wzięło niemal 8.000 gości. Organizatorzy spodziewają się, że tegoroczny dzień otwarty przyciągnie jeszcze więcej zainteresowanych i będzie jeszcze większym sukcesem. W programie dnia znalazły się wycieczki po interesujących laboratoriach z interaktywnymi eksperymentami, ciekawe prezentacje, pokazy i rozrywki dla wszystkich grup wiekowych. Tak jak poprzednim razem, dzieci będą mogły wziąć udział w grach naukowych i quizach.

  Konkretnie, program obejmuje wydarzenia obracające się wokół następujących tematów:
  - Bioróżnorodność Afryki: bogactwo kontynentu;
  - Powodzie, pożary lasów, susze, potwory mieszkające w glebie - chcesz ryzykować?
  - Przygotuj się na następną powódź!
  - Co mieszka pod naszymi stopami?
  - Jak susza nas czeka?
  - Kiedy robi się gorąco - przewidywanie pożarów lasów;
  - VELA - Laboratoria emisji z pojazdów;
  - Badania naukowe nad atmosferą;
  - Pobieranie próbek wody, inne doświadczenia i wyjaśnienia;
  - Nauka przyszłości czy przyszłość nauki? Dzień w laboratorium ekologii molekularnej dla młodych naukowców;
  - Informacja geograficzna w Europie;
  - Oczy lasu;
  - Oddech ekosystemów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta (ang. Institute for Health and Consumer Protection) – część Zjednoczonego Centrum Badań Komisji Europejskiej. Instytut mieści się we Włoszech w miejscowości Ispra. Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES ang.The Institute for Environment and Sustainability) ma siedzibę w Ispra, we Włoszech. Ekspres naukowców – telewizyjny program popularnonaukowy dla dzieci i młodzieży nadawany codziennie o godzinie 17.30 w Da Vinci Learning. Program prowadzony jest przez Kati Bellowitsch i Thomasa Brezina, którzy wyjaśniają zjawiska ze świata nauki. W programie: liczne eksperymenty, podróże w czasie i wyjaśnianie naukowych zjawisk. Hasło programu to „learning by doing” Audycja składa się z następujących części:

  Objętość dzieła drukiem, objętość dzieła - liczba obranych jednostek określających rozmiar dzieła. W Polsce wykorzystuje się, w zależności od potrzeb, następujące jednostki: Pożary są jednym ze zjawisk zachodzących w lasach. Z punktu widzenia gospodarki leśnej zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. Corocznie na świecie notuje się blisko 2000 pożarów. Pożary lasów dzieli się na następujące kategorie:

  Pożary lasów w Grecji które wybuchły latem 2007 przypisywane są szczególnie gorącej i suchej pogodzie (do 40 °C) oraz podpaleniom, czego dowodem ma być to, że niektóre pożary wybuchały jednocześnie w różnych miejscach. Na dzień 28 sierpnia potwierdzonych są 63 ofiary śmiertelne, a spaleniu uległo 70 000 hektarów lasów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego – wydawca książek naukowych i dydaktycznych, których autorami są najwybitniejsi przedstawiciele nauki polskiej i światowej. Wydawnictwo nie ogranicza się do jednej dziedziny akademickiej, lecz wydaje najciekawsze prace polskich naukowców, a także przygotowuje tłumaczenia dzieł, które wzbudziły zainteresowanie, kontrowersje i wniosły znaczący wkład w naukę światową. Do czołowych przedsięwzięć wydawniczych należy seria Comunicare, w której publikowane są prace prezentujące systemy komunikacji, media, gatunki prasowe i piśmiennicze w ujęciu antropologicznym. Innymi istotnymi wydawnictwami są serie Wiedza o kulturze, Biblioteka Klasyków Nauki i Biblioteka Dzieł Wschodu. Wydawnictwa publikują również czasopisma naukowe: Przegląd Humanistyczny, Poradnik Językowy, Studia Iuridica, Polish Archeology Mediterranean (PAM) oraz wiele innych.

  Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych w stosunku do tematu podejmowanego przedsięwzięcia badawczego. Dzień Wolności Podatkowej to dzień, w którym (średnio) łączny dochód od początku roku zrównuje się z (przewidywanymi) zobowiązaniami podatkowymi na ten rok, a więc symbolicznie obywatele przestają płacić państwu, a zaczynają zarabiać na siebie. Do obliczenia, kiedy ów dzień przypada, służy stosunek udziału wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. Za dane przyjmuje się założenia budżetowe opracowane przez Ministerstwo Finansów. Wydatki publiczne powiększane są o transfery środków do otwartych funduszy emerytalnych.

  To był dzień - program o profilu informacyjno-publicystycznym, mający na celu podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia. Emitowany jest codziennie na kanale informacyjnym Polsat News o godzinie 20:00. Bliźniaczy program to To był dzień na świecie, który podsumowuje ważne informacje z całego dnia na świecie, także emitowany na Polsat News.

  Dzieło otwarte (wł. opera aperta) – semiotyczna koncepcja analizy dzieła sztuki opisana po raz pierwszy przez Umberto Eco w 1962 roku w jego książce Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, opisująca polisemiczność każdego dzieła sztuki i przenosząca akcent w analizie dzieła z relacji twórca – dzieło na dzieło – odbiorca.

  Punkt trwałego więdnięcia, współczynnik trwałego więdnięcia, PTW, PWP – zawartość wody w glebie, przy której rośliny trwale więdną. Więdnięcie to ustępuje jedynie, gdy zawartość wody w glebie wzrośnie. Jeśli susza jest długotrwała, prowadzi do śmierci rośliny. Wartość PWP jest zależna od gatunku rośliny i właściwości fizycznych gleby. Dla różnych typów ekologicznych roślin mieści się w granicach od -1 do -4 MPa. Trwałe więdnięcie następuje, gdy potencjał wody w glebie jest niższy od potencjału w roślinie i woda nie może być dalej pobierana. Dzień Afryki (ang. Africa Day) - święto upamiętniające powołanie 25 maja 1963 roku Organizacji Jedności Afrykańskiej (OJA). W tym dniu przywódcy 30 z 32 niezależnych państw afrykańskich podpisali akt założycielski w Addis Abebie w Etiopii. Choć organizacja ta przekształciła się w 2002 w Unię Afrykańską (UA), organizacja zachowała nazwę i datę tego dnia jako Święto Jedności Afrykańskiej i Dzień Wyzwolenia Afryki.

  Imiona na literę W: Jeżeli znasz pochodzenie imienia, do którego link jeszcze nie istnieje, utwórz charakterystykę imienia. Nie zapomnij też dodać dat imienin w Kalendarium dzień po dniu.

  Dodano: 07.06.2012. 18:17  


  Najnowsze