• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąte międzynarodowe sympozjum nt. autonomicznych systemów zdecentralizowanych, Kobe, Japonia

  24.05.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2011 r. w Kobe, Japonia, odbędzie się dziesiąte międzynarodowe sympozjum nt. autonomicznych systemów zdecentralizowanych.

  Możliwości i wyzwania w zakresie tworzenia wysoce złożonych, wydajnych i niezawodnych systemów biznesowych i kontrolnych stale rosną. Ten trend stymulowany jest ciągłym wzrostem mocy, inteligencji, adaptacyjności i otwartości technologii stosowanych w systemach informatycznych, komunikacyjnych i kontrolnych.

  Dynamicznie zmieniające się sytuacje społeczno-ekonomiczne prowadzą do opracowywania systemów nowej generacji. Oparte na adaptacyjnych i nadających się do wielokrotnego użycia technologiach i aplikacjach, oczekuje się, że będą mieć parametry żywych systemów złożonych z komponentów w dużej mierze autonomicznych i zdecentralizowanych. Systemy te są obecnie zgrupowane pod ogólną nazwą "autonomicznych systemów zdecentralizowanych" (ADS).

  Na program wydarzenia złoży się szereg forów, wykładów, sesji technicznych, warsztatów i sesji plakatowych. Przewiduje się m.in. następujące tematy:
  - komputer i architektury komunikacyjne;
  - autonomiczne i zdecentralizowane usługi;
  - rozproszone i wspólne opracowanie, testowanie i konserwowanie oraz infrastruktura opracowywania wysokiej jakości systemów oprogramowania;
  - sieci ad-hoc i sieci czujników;
  - zaawansowane infrastruktury sieciowe i intersieć;
  - pojawiające się systemy kontrolne i robotyczne;
  - heterogeniczne, rozproszone systemy informacyjne i kontrolne;
  - rozwój oparty na modelach i komponowanie aplikacji;
  - architektura zarządzania obiektowego, wzorce projektowe, ramy aplikacji;
  - architektura zorientowana na usługi, wzorce projektowe i ramy aplikacji;
  - serwisy internetowe i układ aplikacji w sieci;
  - nowe aplikacje.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Bazy i Systemy Bankowe – polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: systemach sprawozdawczości, rozliczeniach międzybankowych, zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym, systemach przeciwdziałania nadużyciom finansowym, bankowości elektronicznej, systemach tworzenia indywidualnych koszyków inwestycyjnych, produkcji i wdrażaniu systemów IT, projektowaniu aplikacji na zamówienie, usługach szkoleniowych i konsultingowych, outsourcingu usług IT, budowie portali internetowych i sprawozdawczych, elektronicznym obiegu dokumentów oraz dostawie i instalacja sprzętu komputerowego.

  System śledzenia aplikacji (ang. Applicant tracking system (ATS)) to aplikacja, która umożliwia elektroniczną obsługę potrzeb rekrutacji. Systemy ATS są bardzo podobne do systemów CRM (systemów zarządzania relacjami z klientami), ale przeznaczone są do zarządzania relacjami z kandydatami do pracy.

  System śledzenia aplikacji (ang. Applicant tracking system (ATS)) to aplikacja, która umożliwia elektroniczną obsługę potrzeb rekrutacji. Systemy ATS są bardzo podobne do systemów CRM (systemów zarządzania relacjami z klientami), ale przeznaczone są do zarządzania relacjami z kandydatami do pracy.

  Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (CWMSD) – instytucja wdrażająca i realizująca nadzór nad eksploatacją systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Centrum zajmuje się ponadto analizą wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CWMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor. Żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.

  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego.

  Dodano: 24.05.2011. 15:49  


  Najnowsze