• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziesiąte międzynarodowe warsztaty nt. równoległych i rozproszonych metod certyfikacji, Snowbird, USA

  05.04.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 lipca 2011 r. w Snowbird, USA, odbędą się dziesiąte międzynarodowe warsztaty nt. równoległych i rozproszonych metod certyfikacji.

  Rosnące znaczenie zautomatyzowanej, formalnej weryfikacji w przemyśle powoduje wzrost zainteresowania aspektami, które mają bezpośredni wpływ na jej stosowalność do problemów świata rzeczywistego. Jedno z głównych wyzwań technicznych wiąże się z narzędziami i technikami projektowania, które są w stanie radzić sobie z dużymi, przemysłowymi modelami weryfikacji.

  Jednocześnie branża informatyczna przechodzi zasadniczą zmianę paradygmatu. Producenci procesorów wprowadzają nowe generacje coraz silniejszych procesorów wielordzeniowych. Równolegle zasoby przetwarzania w chmurze stają się łatwodostępne, a urządzenia pamięci zewnętrznej, jak dyski HDD czy SSD, stają się coraz pojemniejsze.

  Osiągnięcia te oznaczają, że techniki i narzędzia weryfikacji będą musiały przejść podobnie głęboką przemianę technologiczną, aby nadążyć za nowymi architekturami sprzętowymi.

  Konferencja obejmie tematykę weryfikacji i analizy bardzo rozległych i złożonych systemów, przy zastosowaniu w szczególności metod i technik wykorzystujących obecne architektury sprzętowe. Poruszane będą takie kwestie jak:
  - techniki pamięci równoległej i/lub rozproszonej na potrzeby weryfikacji;
  - wydajne algorytmy na potrzeby weryfikacji;
  - przetwarzanie algorytmów akcelerowanych jednostkowo na potrzeby weryfikacji;
  - narzędzia weryfikacji zależne od platformy;
  - branżowe studia przypadku wykorzystujące równoległe i rozproszone metody technik certyfikacji;
  - zastosowanie w biologii systemów równoległych i rozproszonych metod w technikach certyfikacji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  SGS (Société Générale de Surveillance) - międzynarodowe przedsiębiorstwo, prowadziące działalność w zakresie: inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. W SGS zatrudnionych jest ponad 70.000 pracowników w 1350 biur i laboratoriów zlokalizowanych na całym świecie.

  Metody formalne (ang. formal methods) - w informatyce tym terminem określa się oparte na matematyce podejścia do specyfikacji, projektowania i weryfikacji oprogramowania lub systemów informatycznych.

  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Algorytm równoległy - algorytm, który w danej chwili pozwala na wykonywanie wielu operacji, w przeciwieństwie do algorytmów sekwencyjnych. Równoległe algorytmy są cenne ze względu na możliwość szybszego (w stosunku do jednego procesora) obliczania różnego typu zagadnień. Przy aktualnym stanie rozwoju procesorów dużo łatwiejsze jest połączenie wielu słabszych procesorów od stworzenia nowego o podobnej mocy obliczeniowej.

  Biometria głosowa (voice biometrics) – technologia używana do identyfikacji osób z użyciem analizy głosu. Biometryczna identyfikacja głosowa jest bardzo podobna do identyfikacji osób za pomocą odcisków palców – głos każdej osoby jest unikalny, podobnie jak linie papilarne. Coraz powszechniej stosuje się ją podczas weryfikacji tożsamości osób w biurach obsługi klienta, autoryzacji bankowych transakcji telefonicznych, autoryzacji dostępu do telekonferencji i wiele innych.

  Eksploracja procesów (ang. process mining) – dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

  Ratownik wodny morski – zawodowy stopień w ratownictwie wodnym. Ratownicy wodni morscy podlegają weryfikacji zawodowej raz na 3 lata.

  Dodano: 05.04.2011. 16:17  


  Najnowsze