• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewczyny przyszłości pilnie poszukiwane

  23.11.2009. 22:03
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Nawet 15 tysięcy złotych na prowadzenie badań naukowych mogą otrzymać laureatki konkursu "Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie". Projekty można zgłaszać do 20 stycznia 2010 roku.

  Konkurs organizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i redakcję magazynu "Elle" ma wspierać i promować ambitne młode kobiety, które studiując na uczelniach w całym kraju, realizują swoje badawcze pasje.
  W konkursie mogą wziąć udział studentki uczelni publicznych i niepublicznych, uczące się na kierunkach inżynieryjnych, technicznych, matematycznych lub przyrodniczych. Powinny prowadzić samodzielne badania naukowe lub angażować się w projekty badawcze.

  Oceny i wyboru najlepszych projektów dokona kapituła konkursu, powołana przez resort i redakcję. W jej składzie znajdzie się pięciu przedstawicieli środowiska naukowego i naukowców oraz przedstawiciele Ministerstwa i czasopisma "Elle".

  Oceniając zgłaszane projekty jury weźmie pod uwagę zwłaszcza oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres przeprowadzonych badań, przyjętą metodologię, możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań i stopień zaangażowania studentki w prowadzone badania.

  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=9164&layout=6&page=text

  Kandydatki do nagrody przesyłają swoje zgłoszenia samodzielnie, na adres Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3; 00-529 Warszawa 53, z dopiskiem "Konkurs Elle".

  Konkurs zostanie rozstrzygnięty 22 lutego 2010 roku. EKR

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *). Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Kierunki zamawiane – lista kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Dodano: 23.11.2009. 22:03  


  Najnowsze