• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta europejska konferencja nt. serwisów internetowych, Lugano, Szwajcaria

  08.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 16 września 2011 r. w Lugano, Szwajcaria, odbędzie się dziewiąta europejska konferencja nt. serwisów internetowych.

  W przeciwieństwie do ściśle sprzężonych systemów programistycznych, systemy luźno sprzężone mogą być bardziej elastyczne, adaptacyjne i skoncentrowane. Luźne sprzężenie ułatwia danemu systemowi interakcję z innymi systemami, w tym być może także tymi starszymi, które są zasadniczo odmienne.

  Serwisy internetowe znajdują się na skrzyżowaniu informatyki rozproszonej i luźno sprzężonych systemów. W przypadku opracowywania aplikacji o architekturze zorientowanej na usługi, mogą one z łatwością ewoluować w ciągu okresu funkcjonowania i dostosowywać się do zmieniających się, a nawet nieprzewidywalnych środowisk.

  Pod warunkiem prawidłowego wdrożenia serwisy mogą być wykorzystywane dynamicznie za pomocą mechanizmów o charakterze nieautorskim. Jednocześnie każdy serwis można nadal wdrożyć na zasadzie czarnej skrzynki. Ma to istotne znaczenie z perspektywy biznesowej, ponieważ każdy serwis może być wdrażany za pomocą odmiennej technologii, niezależnie od innych.

  Konferencja skierowana do naukowców i praktyków ma stać się miejscem wymiany najnowszych osiągnięć i praktyk w obszarze serwisów internetowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dostępność WWW (ang. web accessibility) – dziedzina wiedzy z zakresu interakcji człowieka z komputerem zajmująca się problematyką tworzenia stron i serwisów internetowych dostępnych dla jak najszerszego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Dostępność serwisu internetowego oznacza stopień w jakim może być on postrzegany, rozumiany i przeglądany przez wszystkich użytkowników, niezależnie od ich cech lub upośledzeń, a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

  RapidShare – serwis internetowy oferujący hosting plików. Siedziba firmy prowadzącej serwis, RapidShare AG, znajduje się w Cham w Szwajcarii. RapidShare jest jednym z największych serwisów tego typu na świecie, według Alexa domena RapidShare.com jest na 50 miejscu pod względem liczby odwiedzin wśród wszystkich domen internetowych na świecie. Przepustowość łącza RapidShare to 800 Gbps, a łączna pojemność to około kilka petabajtów(1 petabajt to ponad milion gigabajtów). Serwis oferuje darmowe oraz płatne konta.

  Sprzęgła sterowane jest to sprzęgło wyposażone w urządzenia, za którego pomocą pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie może dokonywać połączenia lub rozłączenia członów sprzęgła. W zależności od rodzaju pracy łączenie lub rozłączanie sprzęgła może następować w czasie spoczynku albo w ruchu. O konstrukcji tego sprzęgła może decydować również kierunek momentu i ruch obrotowy przy włączaniu oraz warunki wyłączania: przy biegu luzem czy też pod obciążeniem.

  Sprzęgło tarczowe – sprzęgło poślizgowe posiadające jedną lub wiele tarcz (płytek ciernych), w którym przeniesienie napędu odbywa się za pomocą siły tarcia.

  Microsoft WebsiteSpark jest to program rozwojowy Microsoftu przeznaczony dla nowopowstałych, niewielkich przedsiębiorstw zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych. Uczestnicy otrzymują na 3 lata dostęp do oprogramowania firmy Microsoft wspomagających projektowanie, tworzenie, rozwój i testowanie aplikacji/stron internetowych.

  Web 2.0 – potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu.

  Web 2.0 – potoczne określenie serwisów internetowych, powstałych po 2001, w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników danego serwisu.

  Dodano: 08.02.2011. 16:37  


  Najnowsze