• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta konferencja IFAC nt. manewrowania i sterowania statkami morskimi, Arenzano, Włochy

  14.11.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2011 r. w Arenzano, Włochy, odbędzie się dziewiąta konferencja Międzynarodowej Federacji Automatyki (IFAC) nt. manewrowania i sterowania statkami morskimi.

  Wydarzenie zgromadzi kluczowych praktyków z sektora akademickiego i przemysłowego, aby omówić i zaprezentować najnowsze postępy w nawigowaniu, kierowaniu i sterowaniu statkiem morskim. Posłuży również za forum, na którym doświadczeni naukowcy będą mogli nawiązać kontakty ze sobą i z słuchaczami studiów podoktoranckich, aby wymieniać się doświadczeniami, planować nowe badania naukowe, opisywać zastosowania naukowe i handlowe oraz eksplorować możliwości przyszłych prac naukowych.

  W czasie konferencji szczególny nacisk zostanie położony na systemy współpracujące, skupiając dyskusję na wielu tematach obejmujących nawigowanie, kierowanie i sterowanie robotycznymi platformami morskimi. Poruszone zostaną takie tematy jak:
  - kierowanie i sterowanie;
  - monitoring i nadzór;
  - optymalizacja i planowanie operacji;
  - modelowanie i identyfikacja;
  - bezpieczeństwo operacyjne statku morskiego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Arenzano (: Stazione di Arenzano) – stacja kolejowa w Arenzano, w regionie Liguria, we Włoszech. Znajdują się tu 2 perony. Automatyka domowa, to możliwość wszechstronnego sterowania urządzeniami domowymi. Poza tym urządzenia można zaprogramować, by w odpowiedni sposób komunikowały się między sobą, co powoduje, że ingerencja człowieka staje się niepotrzebna lub ograniczona. Stosowanie automatyki domowej ma na celu zwiększenie komfortu mieszkańców domu, ich bezpieczeństwa, a także ograniczenie zużycia energii. Systemy automatyki domowej stanowią duże ułatwienie zwłaszcza w domach i mieszkaniach osób niepełnosprawnych. Sterowanie możliwe jest za pomocą przycisków, laptopów, tabletów, telefonów komórkowych, komunikatów głosowych, a nawet myśli. Większość systemów automatyki domowej umożliwia sterowanie poprzez internet. Production Planning and Control (Planowanie i sterowanie produkcją) - terminem tym określa się stosowanie wspomaganych komputerowo systemów w celu organizacji planowania, sterowania i nadzorowania przebiegu produkcji, począwszy od opracowania oferty, a skończywszy na wysyłce wyrobu w aspektach ilości, terminów i zdolności produkcyjnych.

  Normy w teorii sterowania (i w robotyce) stosowane są w wielu zagadnieniach. Głównie dotyczą one algorytmów sterowania, w szczególności sterowania odpornego. H-nieskończoność (H∞, sterowanie H∞) − w teorii sterowania termin odnoszący się do metod syntezy regulatorów, które pozwalają na uzyskanie krzepkości sterowania lub krzepkości stabilności w układach regulacji. W metodach tych problem sterowania definiuje się jako zadanie sterowania optymalnego a następnie projektuje się regulator, który może takie zadanie wykonać.

  Morskie przejście graniczne Dziwnów znajduje się w Dziwnowie i może się na nim odbywać ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie. Przejście obsługuje przede wszystkim ruch graniczny portu morskiego Dziwnów. Sterowanie analogowe - w tym sterowaniu stosowane są sygnały o charakterze ciągłym, będące analogowym odwzorowaniem wielkości występujących w procesie sterowania.

  Sterowaniem numerycznym nazywamy przetwarzanie informacji cyfrowej oraz generację sygnałów sterujących ruchem maszyn lub urządzeń. Sterowanie to służy do sterowania wytwarzaniem geometrycznie zdefiniowanych przedmiotów tzn. takie, które mogą być opisywane cyfrowo na podstawie rysunku technicznego lub modelu CAD, np. sterowaniem obrabiarek. Morskie przejście graniczne Łeba znajduje się w Łebie i może się na nim odbywać ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie. Przejście obsługuje przede wszystkim ruch graniczny portu morskiego Łeba.

  Morskie przejście graniczne Jastarnia znajduje się w Jastarni i może się na nim odbywać ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie. Przejście obsługuje przede wszystkim ruch graniczny portu morskiego Jastarnia.

  Fanuc Robotics Ltd (TYO: 6954; skrót z ang.: Factory Automatic Numerical Control) – producent automatyki przemysłowej i dystrybutor robotów przemysłowych, sterowników PLC, serwonapędów, silników, systemów sterowania numerycznego CNC, systemów wizualizacji, systemów sterowania i oprogramowania oraz wsparciem technicznym świadczonym przez kadrę inżynierską.

  Sterowanie: Sterowanie polega na takim oddziaływaniu na dany obiekt aby osiągnąć określony cel. Samo sterowanie nie wiąże się zwykle bezpośrednio z wydatkiem energii, związane jest natomiast z pewną informacją w postaci sygnału. Natomiast efekt sterowania może wiązać się ze zmianami energii albo przemianami materii – szerzej to ujmując ze zmianami stanu (właściwości) obiektu. Obiekt, na który oddziałuje się podczas sterowania, nazywany jest obiektem sterowania. Sterowanie bezpośrednie – sterowanie, w którym pomiarom i regulacji poddana jest zmienna, która bezpośrednio wskazuje lub reguluje stan obiektu, który jest przedmiotem sterowania i określa pożądaną jakość (np. poziom stężenia substancji w cieczy).

  Sieć domowa (ang. Home Area Network) - lokalna sieć teleinformatyczna obejmująca zasięgiem gospodarstwo domowe, nadzorowana przez aplikację użytkownika i służąca do wymiany danych i sterowania automatyką budynkową oraz niektórymi urządzeniami pozostającymi w dyspozycji odbiorcy końcowego. Sieci takie służą do telemetrii, teledacji i sterowania pracą inteligentnych urządzeń. ROS (Robot Operating System) – platforma programistyczna do tworzenia oprogramowania sterowania robotów. Jest zbiorem wielu bibliotek pozwalających na sterowanie, symulację pracy robota.

  Morskie przejście graniczne Gdańsk-Górki Zachodnie znajduje się w Gdańsku i może się na nim odbywać ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie. Przejście obsługuje przede wszystkim ruch graniczny przystani w Górkach Zachodnich, będącej częścią portu morskiego Gdańsk.

  Dodano: 14.11.2011. 16:26  


  Najnowsze