• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta międzynarodowa konferencja IMA nt. matematyki w przetwarzaniu sygnałów, Birmingham, Wlk. Brytania

  06.11.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17 - 20 grudnia 2012 r. w Birmingham, Wlk. Brytania, odbędzie się Dziewiąta międzynarodowa konferencja IMA nt. matematyki w przetwarzaniu sygnałów (Ninth IMA International Conference on Mathematics in Signal Processing).

  Przetwarzanie sygnałów (analogowe i cyfrowe) obejmuje aspekty teoretyczne i praktyczne. Stanowi ważny obszar zastosowania pojęć matematycznych i technicznych rozbudowywanych na przykład poprzez postępy w komunikacji mobilnej, systemach multimedialnych i cyfrowej TV. Temat szybko się rozwija w takich dziedzinach jak nieliniowe/niegaussowskie/niestacjonarne przetwarzanie sygnałów, próbkowanie kompresyjne, systemy komunikacji cyfrowej, estymacja iteracyjna i wielu innych.

  Wydarzenie zgromadzi matematyków, statystyków i inżynierów w celu zanalizowania ostatnich postępów i wskazania nowych ścieżek przyszłych badań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Cyfrowe przetwarzanie dźwięku - dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów zajmująca się przetwarzaniem sygnałów fonicznych w postaci cyfrowej. Obejmuje w szczególności: Filtr Wienera – filtr stosowany w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów w celu redukcji szumu towarzyszącego sygnałowi. Jest to dokonywane poprzez statystyczne porównanie zarejestrowanych danych z pożądanym, pozbawionym szumu sygnałem. Przetwarzanie danych georadarowych jest to szereg metod cyfrowego przetwarzania sygnałów stosowanych w celu eliminacji szumu, wzmocnienia sygnału i uporządkowania w przestrzeni zarejestrowanych wydarzeń. W jej wyniku uzyskuje się możliwie czysty i pozbawiony zniekształceń obraz budowy podłoża terenu lub innych obiektów (np. ścian) na podstawie danych georadarowych. Wiele z podanych tu metod jest także stosowanych w przetwarzaniu danych w sejsmice refleksyjnej.

  Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych. Analiza częstotliwościowa – stosuje się ją do określenia składowych częstotliwościowych zawartych w przebiegu czasowym funkcji. W bardzo znacznym stopniu stosowana jest ona w przetwarzaniu sygnałów. Przedstawienie sygnału w dziedzinie częstotliwości nazywane jest widmem sygnału.

  Przetwarzanie sygnałów zajmuje się wykonywaniem pewnych operacji na sygnałach oraz interpretacją tychże sygnałów. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, CPS (ang.) Digital Signal Processing, DSP – dziedzina nauki i techniki zajmująca się sygnałami cyfrowymi i metodami ich przetwarzania.

  Procesor sygnałowy (DSP z ang. Digital Signal Processor, procesor DSP) – oznacza klasę specjalizowanych procesorów do cyfrowej obróbki sygnałów. Charakteryzują się rozdzielonymi pamięciami programu i danych (architektura harwardzka), możliwością równoczesnego odczytu instrukcji i danych, sprzętowym dostosowaniem do wykonywania operacji najczęściej występujących przy przetwarzaniu sygnałów (filtracji FIR i IIR, transformacji Fouriera, korelacji wzajemnej) i potokowym przetwarzaniem instrukcji. Mikser analogowy – typ miksera, potocznie nazywany analog. W odróżnieniu od miksera cyfrowego posiada wiele pokręteł (niektóre miksery cyfrowe także posiadają pokrętła, np. Yamaha CS1D), nie mają wyświetlacza, a pod względem technicznym, różnią się sposobem przetwarzania sygnałów – miksery analogowe przetwarzają je analogowo.

  Sygnał dyskretny – model wielkości zmiennej, która jest określona tylko w dyskretnych chwilach czasu. Najczęściej jest to sygnał powstały poprzez próbkowanie sygnału ciągłego.

  Splot, splot całkowy, mnożenie splotowe lub konwolucja (ang. convolution: od convolute, „skręcać, zwijać”; z łac. convolutus, im. od convolvere, od com-, „z, razem; całkowicie, gruntownie, dokładnie” i volvere, „zawijać”) – w matematyce oraz technice, działanie określone dla dwóch funkcji (lub opisywanych przez nie sygnałów) dające w wyniku inną, która może być postrzegana jako zmodyfikowana wersja oryginalnych funkcji. Nazwą tą nazywa się również wynik tego działania, które bywa nazywane także iloczynem (lub produktem) splotowym. Splot podobny jest do korelacji wzajemnej. Znajduje zastosowania także m.in. w statystyce, równaniach różniczkowych, elektrotechnice, cyfrowym przetwarzaniu obrazów czy sygnałów – na przykład, w przetwarzaniu obrazów operacja splotu obrazu źródłowego z odpowiednio skonstruowanym filtrem pozwala na wykrycie krawędzi (np. filtr Sobela), rozmycie obrazu (np. filtr Gaussa) oraz pozwala na ekstrakcję cech kształtów przy rozpoznawaniu wzorców obiektów w obrazie (falki Gabora), jak i wielu innych.

  Dodano: 06.11.2012. 16:26  


  Najnowsze