• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć, Nikozja, Cypr

  24.03.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 2 do 6 maja 2011 r. w Nikozji, Cypr, odbędzie się dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. formalnej analizy pojęć.

  Początki formalnej analizy pojęć sięgają prób restrukturyzacji teorii krat w celu promowania lepszej komunikacji pomiędzy teoretykami a potencjalnymi użytkownikami teorii krat. Teoria krat zajmuje się badaniem zestawów obiektów (krat), w których każde dwa elementy posiadają supremum (najmniejsze górne ograniczenie elementu, zwane kresem górnym) oraz infimum (największe dolne ograniczenie, zwane kresem dolnym).

  Formalna analiza pojęć stała się polem badawczym samym w sobie, którym zajmuje się stale rosnąca społeczność, z szybko rozszerzającym się zakresem zastosowań w przetwarzaniu informacji i wiedzy, jak np. w wizualizacji, analizie (przeszukiwaniu) danych czy zarządzaniu wiedzą.

  Celem konferencji jest zgromadzenie razem naukowców i praktyków pracujących nad teoretycznymi lub stosowanymi aspektami formalnej analizy pojęć w powiązanych obszarach takich jak matematyka, informatyka, programowanie, lingwistyka, nauki przyrodnicze i nauki społeczne. Poruszane będą następujące tematy:
  - teoria formalnej analizy pojęć;
  - kreślenie krat;
  - podstawy filozoficzne; - formalna analiz pojęć i logika;
  - wiedza pojęciowa;
  - grafy pojęć;
  - analiza danych;
  - formalna analiz pojęć i przeszukiwanie danych;
  - reguły kojarzenia i przeszukiwanie schematów;
  - analiza sieci społecznych;
  - przeszukiwanie danych;
  - algorytmy i teoria złożoności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych.

  Pojęcie pierwotne – obiekt w teorii sformalizowanej, o którym mówi ona w swych aksjomatach, konstruując wypowiedzi (twierdzenia) zgodnie z przyjętymi w tej teorii regułami wnioskowania. Pojęcia pierwotnego nie definiuje się językiem teorii, tylko podaje się definicję znaczeniową; przez podanie informacji (lub wymagań) o relacjach, w których występuje.

  Analiza logiczna metoda polegająca na zastosowaniu środków logicznych do kontroli sensowności lub prawdziwości twierdzeń, do kontroli poprawności rozumowań lub do wyjaśniania pojęć w terminach zaczerpniętych z logiki (szeroko pojętej). Często stosowana do tradycyjnych twierdzeń lub pojęć filozofii, stąd także nazwa analizy filozoficznej lub filozofii analitycznej.

  Eksplikacja - pojęcie wprowadzone przez Rudolfa Carnapa (explication), oznaczające konstrukcję pojęcia P2 mającego ten sam zakres, co pojęcie P1, będącego jednak bardziej precyzyjnym (more exact). P1, pojęcie uściślane, to explicandum. P2, pojęcie uściślające, to explicatum. Jednym z przykładów eksplikacji podanych przez Carnapa jest pojęcie L-prawdy, stanowiące explicatum pojęcia analityczności.

  Konceptualizacja – proces tworzenia pojęć na podstawie ogólnej wiedzy o świecie poprzez ustalenie problematyki oraz definicję danego słowa. W jezyku angielskim i francuskim, odróżnia się notion – pojęcie przed-teoretyczne, i concept – pojęcie, które zostało steoretyzowane; konceptualizacja to proces mający miejsce między tymi dwiema fazami.

  Ontologia w sensie informatycznym to formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć (ang. concept) i relacji między nimi. Zapis ten tworzy schemat pojęciowy, który będąc opisem danej dziedziny wiedzy, może służyć jednocześnie jako podstawa do wnioskowania o właściwości opisywanych ontologią pojęć.

  Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.

  Dodano: 24.03.2011. 17:26  


  Najnowsze