• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. systemów ewoluujących - Od biologii po hardware, York, Wlk. Brytania

  22.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-8 września 2010 r. w Yorku, Wlk. Brytania, odbędzie się dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. systemów ewoluujących pod hasłem "Od biologii po hardware".

  W połowie lat 90. XX w. naukowcy zaczęli stosować ewolucyjne algorytmy w nowych programowalnych urządzeniach elektronicznych, które umożliwiły łatwą i niedrogą modyfikację funkcjonalności i fizycznych połączeń w obwodach. Połączenie owych programowalnych urządzeń z algorytmami ewolucyjnymi doprowadziło do pojawienia się nowego pola - ewoluującego hardwareu.

  Od tamtych czasów pole to rozszerzyło się i wyszło poza stosowanie algorytmów ewolucyjnych w prostych urządzeniach elektronicznych, obejmując wiele różnych połączeń algorytmów inspirowanych biologią z fizycznymi (rzeczywistymi lub symulowanymi) urządzeniami.

  Celem konferencji jest zebranie razem naukowców, którzy łączą inspirowane biologicznie koncepcje ze sprzętem, a także zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. W ciągu trzech dni, podzielonych na sesje poranne i popołudniowe, odbędzie się wiele odczytów. Wykłady plenarne dotyczyć będą następujących tematów:
  - Inspirowane biologicznie, masowo paralelne architektury - obliczenia na ponad milionie procesorów;
  - Analiza przez syntezę;
  - Wykorzystywanie DNA do budowy systemów molekularnych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. DeviceKit jest warstwą abstrakcji sprzętowej, zaprojektowany został dla systemów Linux, by uprościć zarządzanie urządzeniami i zastąpić monolitycznego HAL-a. DeviceKit umożliwia nazywanie nowych urządzeń, oraz informuje o stanie urządzenia, gdy to zostanie dodane, bądź usunięte z komputera. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Hugo de Garis (ur. 1947 w Sydney w Australii) – naukowiec zajmujący się nową gałęzią sztucznej inteligencji, określaną jako ewolucyjny/ewoluujący hardware, futurolog, zwolennik transhumanizmu. Stał się znany w 1990 r. ze swoich badań nad algorytmami genetycznymi, które miały doprowadzić do wyewoluowania sieci neuronowych na bazie trójwymiarowych automatów komórkowych wewnątrz programowalnych układów FPGA. Takie podejście miało umożliwić zbudowanie "sztucznego mózgu", którego inteligencja wkrótce prześcignęłaby ludzką, co mogłoby doprowadzić do pojawienia się problemu określanego w futurologii jako technologiczna osobliwość i związanych z nim zagrożeń dla całej ludzkości. Garis sugeruje, że sztuczna inteligencja mogłaby po prostu wyeliminować ludzi jako gatunek, i ludzie nie będą w stanie jej powstrzymać. Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów.

  The Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów. Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.

  Palm-size PC był pierwszą próbą stworzenia przez Microsoft urządzenia typu PDA. Te komputery zawierały wiele niespotykanych wcześniej funkcji takich jak dźwięk, kolor, ekrany o wysokiej rozdzielczości (w porównaniu do innych urządzeń) i standaryzowane środowisko dla oprogramowania, które działało na urządzeniach różnych producentów. Open Global File System (w skrócie OpenGFS, OGFS) jest systemem plików z właściwościami dziennika (journaling), który umożliwia jednoczesny dostęp do wspólnej przestrzeni dyskowej przez wiele węzłów. OpenGFS koordynuje dostępem do urządzeń dyskowych tak aby węzły nie mogły zapisywać jednocześnie w tych samych obszarach urządzenia, jednocześnie zapewniając możliwość równoczesnego odczytu. Węzły maja bezpośredni dostęp do dysków co umożliwia zmniejszenie przeciążenia sieci. Memexp zastąpiono modułem OpenDLM (ang. Distributed Lock Manager). Poprzednia wersja memexp wymagała sporych zasobów obliczeniowych. System OGFS umożliwia rozrastanie się systemów plików oraz dołączanie nowych dysków twardych (poprzez osobny LVM - Logical Volume Manager). Uszkodzenia węzłów obsługiwane są przy pomocy odzyskiwania rejestru i izolowania uszkodzonego węzła. OpenGFS jest lokalnym systemem plików, który można rozszerzyć na rozproszony system plików. Można tak powiedzieć, gdyż OpenGFS wymaga, aby wszystkie nośniki danych (dyski, macierze dyskowe) na których będzie operował OpenGFS były widoczne jako jedno urządzenie, które można adresować w sposób ciągły (bez żadnych luk).

  Mediokomputer – określenie grupy urządzeń z zakresu małej informatyki i średniej techniki obliczeniowej, obejmuących małe komputery wraz z zestawem urządzeń zewnętrznych zapewniających obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie przetwarzania danych lub wchodzące w skład II peryferii dla dużych systemów komputerowych. Pojęcie to stosowano niegdyś w odniesieniu do klasy komputerów obejmujących mikrokomputery i minikomputery, a więc urządzeń o znacznie mniejszej mocy obliczeniowej, wydajności, szybkości, wielkości pamięci operacyjnej i zewnętrznej oraz konfiguracji urządzeń zewnętrznych, a także ceny, w porównaniu do dużych systemów komputerowych (np. Mainframe).

  HIDD (ang. Hardware Independant Device Driver – sprzętowo niezależne sterowniki urządzeń) – zespół kodów źródłowych, które umożliwiają stworzenie interfejsu dla sprzętu.

  Origyn Web Browser (w skrócie OWB) - jest przeglądarką internetową o otwartych źródłach, opartą na silniku Webkit znanym m.in. z przeglądarek Safari, czy Google Chrome. Powstała z myślą o urządzeniach takich jak telefony komórkowe, mobilne odtwarzacze multimedialne, dekodery telewizyjne i wiele innych urządzeń elektronicznych (odbiorniki GPS, radia internetowe, urządzenia bezprzewodowe itp.). Przeglądarka OWB została również portowana do systemów operacyjnych Linux, AmigaOS, MorphOS, AROS. SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006.

  Openmoko, Inc. - tajwańska firma tworząca przenośne urządzenia Open Hardware i oprogramowanie FLOSS do tych urządzeń. Połączenie owijane (ang. wire wrap) – technika realizacji połączenia elektrycznego w urządzeniach elektronicznych, polegająca na nawinięciu kilku zwojów cienkiego drutu na posiadającej ostre krawędzie cienkiej końcówce montażowej (np. o przekroju kwadratowym lub prostokątnym) grubości ok. 1 milimetra.

  Dodano: 22.07.2010. 18:12  


  Najnowsze