• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. zastosowań sztucznej inteligencji i związanych z nią innowacji, Paphos, Cypr

  08.01.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 28 września 2013 r. w Paphos, Cypr, odbędzie się Dziewiąta międzynarodowa konferencja nt. zastosowań sztucznej inteligencji i związanych z nią innowacji (Ninth International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2013).

  Sztuczna inteligencja obejmuje większość dziedzin naukowych w różnych dyscyplinach, od nauk inżynieryjnych po ekonomię i medycynę. Jest wykorzystywana jako sposób na radzenie sobie z niezwykle złożonymi i trudnymi problemami obliczeniowymi i poznawczymi. Jako jeden z czołowych kierunków w przetwarzaniu informacji, sztuczna inteligencja może teraz zaoferować rozwiązania problemów, korzystając z postępów i innowacyjnych metod z przeróżnych poddziedzin, które wykorzystują myślenie oraz wnioskowanie w modelach i systemach.

  Konferencja ma na celu omówienie zastosowań sztucznej inteligencji oraz rozwiązań realnych problemów, jakie może ona zaoferować w badaniu, analizowaniu oraz modelowaniu zagadnień teoretycznych i praktycznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Aitech – Artificial Intelligence Laboratory – polskie przedsiębiorstwo informatyczne specjalizujące się w rozwoju oprogramowania narzędziowego i zastosowań z zakresu sztucznej inteligencji. SPHINX - zintegrowany pakiet sztucznej inteligencji rozwijany od 1990 roku przez firmę Aitech Artificial Intelligence Laboratory. W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

  Eliezer Shlomo Yudkowsky (ur. 11 września 1979) to amerykański badacz sztucznej inteligencji, szczególnie technologicznej osobliwości i propagator Friendly artificial intelligence (przyjaznej sztucznej inteligencji), zamieszkały w Redwood City w Kalifornii. Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:

  Singularity Summit – doroczna konferencja zorganizowana w 2006 przez Singularity Institute for Artificial Intelligence (Instytut Osobliwości na rzecz Sztucznej Inteligencji), w 2012 przejęta przez Singularity University. Celem spotkania jest "poprawa postrzegania przyszłości i wzrost społecznej świadomości na temat rozwijających się radykalnych technologii i przekształceń z nich wynikających jako części większego procesu" ("to improve people’s thinking about the future and increasing public awareness of radical technologies under development today and of the transformative implications of such technologies understood as part of a larger process."). Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego.

  Marvin Lee Minsky (ur. 9 sierpnia 1927) – amerykański naukowiec, zajmujący się głównie naukami kognitywnymi, zwłaszcza sztuczną inteligencją (AI). Współzałożyciel laboratorium AI w MIT. Autor wielu tekstów i prac z zakresu sztucznej inteligencji oraz filozofii. Piotr Tadeusz Gawrysiak (ur. 28 października 1974) – polski informatyk i bibliolog, specjalizujący się w systemach informacyjnych, sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języka naturalnego, wyszukiwaniu informacji i systemach mobilnych.

  Wnioskowanie w przód (Modus Ponendo Ponens) – progresywny algorytm sztucznej inteligencji służący do tworzenia nowych zdań logicznych na podstawie istniejącej bazy faktów, aksjomatów.

  Robot – mechaniczne urządzenie wykonujące automatycznie pewne zadania. Działanie robota może być sterowane przez człowieka, przez wprowadzony wcześniej program, bądź przez zbiór ogólnych reguł, które zostają przełożone na działanie robota przy pomocy technik sztucznej inteligencji. Roboty często zastępują człowieka przy monotonnych, złożonych z powtarzających się kroków czynnościach, które mogą wykonywać znacznie szybciej od ludzi. Domeną ich zastosowań są też te zadania, które są niebezpieczne dla człowieka, na przykład związane z manipulacją szkodliwymi dla zdrowia substancjami lub przebywaniem w nieprzyjaznym środowisku.

  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Sztuczna inteligencja to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Termin wymyślił John McCarthy. Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera.

  Marek Rudnicki (zm. 10 sierpnia 2013) – polski matematyk, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, specjalność: elektrotechnika, specjalista w zakresie metody numerycznej, obliczeń ewolucyjnych, optymalizacji, sztucznej inteligencji i teorii pola elektromagnetycznego. Profesor Politechniki Łódzkiej, wieloletni pracownik Instytutu Informatyki PŁ oraz kierownik Zakładu Sieci Komputerowych na tejże uczelni. Intelekt – (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka (potencjalnie również istot pozaziemskich czy sztucznej inteligencji). Odnosi się do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Również inna nazwa umysłu, rozumu, inteligencji (w odróżnieniu od uczuć, woli, zmysłów). Ogólnie rzecz ujmując jest iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystywania. Termin ten jest ściśle związany z rozsądkiem i rozumieniem.

  Dodano: 08.01.2013. 16:49  


  Najnowsze