• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. logiki rozmytej i jej zastosowań, Trani, Włochy

  17.08.2011. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 31 sierpnia 2011 r. w Trani, Włochy, odbędą się dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. logiki rozmytej i jej zastosowań.

  Logika rozmyta jest jedną z teorii logiki. Zajmuje się rozumowaniem, które jest przybliżone, a nie ustalone i dokładne. W odróżnieniu od tradycyjnej teorii logiki, której zestawy binarne podlegają logice dwuwartościowej - prawda lub fałsz - zmienne logiki rozmytej mogą mieć wartość logiczną, mieszczącą się w zakresie stopniowanym pomiędzy 0 a 1. Logika rozmyta znalazła zastosowanie w wielu dziedzinach, od teorii kontroli po sztuczną inteligencję.

  Wydarzenie obejmie tematy teoretyczne, eksperymentalne i praktyczne dotyczące zestawów i systemów rozmytych, a jego celem jest zgromadzenie naukowców ze środowiska akademickiego i przemysłowego, aby przedstawić najnowsze osiągnięcia w swoich obszarach zainteresowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Logika rozmyta (ang. fuzzy logic), jedna z logik wielowartościowych (ang. multi-valued logic), stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki. Została zaproponowana przez Lotfi Zadeha, jest ściśle powiązana z jego teorią zbiorów rozmytych. W logice rozmytej między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, które określają stopień przynależności elementu do zbioru. Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5. Helmut Thiele (ur. 20 czerwca 1926 w Saratodze, zm. 10 stycznia w 2003 w Kolonii) − był niemieckim matematykiem, który pracował w dziedzinie logiki matematycznej i podstaw matematyki, teorii algorytmów, składni i semantyki języków formalnych, teorii informacji, teorii złożoności wykrywania i logiki rozmytej (Fuzzy-Logik). Uzyskał podstawowe wyniki z pogranicza matematyki i informatyki. Był uczniem Karla Schrötera (1905−1977).

  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) – nauka obejmująca zagadnienia logiki rozmytej, obliczeń ewolucyjnych, sieci neuronowych, sztucznego życia i robotyki. Sztuczna inteligencja to dział informatyki, którego przedmiotem jest badanie reguł rządzących inteligentnymi zachowaniami człowieka, tworzenie modeli formalnych tych zachowań i – w rezultacie – programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Termin wymyślił John McCarthy. Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  Wojciech Buszkowski (ur. 1950), polski matematyk, specjalista w dziedzinie logiki matematycznej i jej zastosowań, lingwistyki matematycznej, logiki obliczeniowej i podstaw informatyki. Algebra logiki termin obecnie używany wyłącznie w sensie historycznym. W drugiej połowie XIX i na początku XX w. algebrą logiki nazywano logikę formalną uprawianą na wzór algebry liczb, przy użyciu jej symboli: dodawania, mnożenia i odejmowania, których sens odpowiednio modyfikowano. Osobami które zapoczątkowały takie podejścia do logiki byli: G. Boole i A. de Morgan. Algebra logiki była jednym z nurtów, z których wyrosła współczesna logika formalna.

  Przekonanie - w logice i filozofii: X jest przekonany, że p dokładnie wtedy, gdy X uznaje treść zdania stwierdzającego to, że p za prawdziwą lub co najmniej wysoce prawdopodobną. Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα [aksíoma] – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej. Od czasów Euklidesa uznawano, że aksjomaty to zdania przyjmowane za prawdziwe, których nie dowodzi się w obrębie danej teorii matematycznej. We współczesnej matematyce definicja aksjomatu jest nieco inna:

  Dodano: 17.08.2011. 15:49  


  Najnowsze