• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. pewności w systemach i sieciach rozproszonych, Genua, Włochy

  04.06.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 21 czerwca 2010 r. w Genui, Włochy, odbędą się dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. pewności w systemach i sieciach rozproszonych (ADSN 2010).

  Wydarzenie ma na celu zapewnienie efektywnego forum do omówienia oryginalnych postępów naukowych i inżynieryjnych w zakresie pewności w systemach i sieciach rozproszonych.

  W systemach i sieciach rozproszonych generowane są niezależnie niejednorodne wymagania, które same podlegają częstym zmianom. Pewność w systemach i sieciach rozproszonych definiuje się jako zdolność do zagwarantowania funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych właściwości systemów, takich jak niezawodność, terminowość i przystosowalność do niejednorodnych i zmieniających się wymogów.

  Temat warsztatów ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia coraz wyższych wymogów związanych z pewnością w systemach i sieciach, zwłaszcza w Internecie przyszłości i wszechobecnych sieciach. Technologie wspomagające pewność, obejmujące integrację rozmaitych rozwiązań, jak odporności na błędy, autonomii, mobilności i inteligencji, będą musiały zostać włączone do złożonych systemów i sieci rozproszonych.

  Warsztaty odbędą się łącznie z 30. międzynarodową konferencją nt. rozproszonych systemów komputerowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jarosław Deminet (ur. 19 września 1955 w Grodzisku Mazowieckim) – polski matematyk i informatyk specjalizujący się w inżynierii oprogramowania, sieciach i systemach rozproszonych; doktor nauk matematycznych. Działacz opozycji demokratycznej w PRL. Dyskusja Wikipedii:Przyznawanie uprawnień/Sciencedigger: Z boku czy mój głos coś zmienni, wyraziłem swoją opinie bo dość wiem o kandydacie, nie ma pewności do niego jako admina. Ja głos mogę zmienić tylko jak będę miał pewność co do wikipedysty. Na hura mogę głosować jak dobrze znam, to nie musi być spełnione, bym zagłosował za np. Farary, La Noirceur itd. bo spełnili drugi mój warunek czyli mam pewność ze będzie dobrym adminem, po przez jakiego wkład, jak służył innym itd. Lispir (dyskusja) 20:06, 13 lut 2012 (CET) Proces zestawiania połączenia głosowego w sieciach GSM i UMTS przebiega w sieci radiowej (ang. Radio Access Network) i szkieletowej (ang. Core Network). Artykuł opisuje scenariusze pokrywające zdarzenia w obu rodzajach sieci, ale detale związane z przesyłaniem konkretnych danych związanych z nawiązaniem połączenia uwzględnione są tylko dla sieci szkieletowej (działającej tak samo dla obu rodzajów sieci – GSM i UMTS). Szczegółowy mechanizm zestawiania połączenia w sieciach radiowych obu systemów jest opisany w osobnych artykułach.

  Compol II sp. z o.o - polska firma specjalizująca się w produkcji urządzeń i systemów ICT rejestrujących, analizujących i opisujących ruch w sieciach PSTN i TCP/IP. Modemy, systemy rejestrowania rozmów telefonicznych, systemy analizowania i rejestrowania ruchu w sieciach IP należą do rozwiązań szeroko wykorzystywanych w instytucjach finansowych, nadzorze lotniczym, zarządzaniu kryzysowym, giełdach i policji. Firma z wysokim potencjałem innowacyjności. Pewność – pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację, w której wybranie danego wariantu na pewno pociąga za sobą określone, znane konsekwencje.

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, ang. European Network and Information Security Agency), agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Formalnie powołana do życia 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma swoją siedzibę w mieście Iraklion w Grecji. Bazy i Systemy Bankowe – polska spółka informatyczna, której jedynym udziałowcem jest Narodowy Bank Polski. Firma jest producentem i integratorem rozwiązań informatycznych obsługujących instytucje z sektora bankowego, ubezpieczeniowego i publicznego. Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: systemach sprawozdawczości, rozliczeniach międzybankowych, zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem operacyjnym, systemach przeciwdziałania nadużyciom finansowym, bankowości elektronicznej, systemach tworzenia indywidualnych koszyków inwestycyjnych, produkcji i wdrażaniu systemów IT, projektowaniu aplikacji na zamówienie, usługach szkoleniowych i konsultingowych, outsourcingu usług IT, budowie portali internetowych i sprawozdawczych, elektronicznym obiegu dokumentów oraz dostawie i instalacja sprzętu komputerowego.

  Piotr Tadeusz Gawrysiak (ur. 28 października 1974) – polski informatyk i bibliolog, specjalizujący się w systemach informacyjnych, sztucznej inteligencji, przetwarzaniu języka naturalnego, wyszukiwaniu informacji i systemach mobilnych. AS/400 - serwer klasy midrange ogólnego przeznaczenia zbudowany w 1988 r., który odniósł wielki sukces w środowisku biznesowym, a który został potem przemianowany formalnie na IBM iSeries i później na System i. Jest powszechnie znany pod starą nazwą. Zastąpił w biznesie inne popularne produkty IBM, System/36 i System/38, konsolidując je w jedną linię. Pierwsze maszyny AS/400 były koloru szarego obecnie wszystkie są czarne. Skrót AS oznacza serwer aplikacji (Application Server). Maszyna, w zależności od wersji, przeznaczona jest dla małego biznesu (wersje Express) lub oddziałów większych firm. Pracuje także w rozproszonych sieciach korporacyjnych z obsługą aplikacji webowych. Konkuruje skutecznie ze środowiskiem serwerowym Windowsa i Uniksa. Użytkownicy AS/400 mają do dyspozycji tysiące gotowych aplikacji i bazę danych DB/2. Istnieje także możliwość uruchamiania wirtualnych systemów operacyjnych Linux i Windows oraz IBM AIX.

  IEEE 802 - grupa standardów IEEE stosowanych w lokalnych sieciach komputerowych (LAN) oraz miejskich sieciach komputerowych (MAN) przesyłających dane w systemie pakietowym. Liczba 802 była pierwszą wolną liczbą, którą IEEE mogła przydzielić do określenia grupy standardów, ale czasami oznaczenie to kojarzone z datą pierwszego spotkania w sprawie ustalenia standardu – był to luty 1980 roku.

  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw.

  Andrzej Kasprzak (ur. 13 stycznia 1953 r. w Nowych Skalmierzycach) - polski informatyk, specjalizujący się w sieciach komputerowych, systemach informatycznych oraz teleinformatyce; nauczyciel akademicki związany z politechnikami we Wrocławiu i Opolu. Problem bizantyjskich generałów – zagadnienie dotyczące uzgadniania rozważane w teorii gier, kryptografii oraz teorii systemów rozproszonych (w tym systemów wieloagentowych).

  Trasa statyczna – termin z dziedziny sieci komputerowych. Trasę nazywamy statyczną wtedy, gdy jest ona dodana ręcznie przez administratora do tablicy trasowania. Trasa statyczna charakteryzuje się najniższą wartością odległości administracyjnej. W przypadku gdy uruchomiony jest mechanizm dynamicznego trasowania trasa statyczna zawsze wybierana jest jako ta o najlepszej wiarygodności. Trasy statyczne często stosuje się w małych sieciach lub w przypadku gdy największą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa przepływu danych w sieciach. Wadą tras statycznych jest brak reagowania na uszkodzenia tras. Adaptive Server Enterprise (ASE) to rozwiązanie firmy Sybase dla dużych korporacji. Jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych w heterogenicznych środowiskach informatycznych. Przeznaczony jest do obsługi internetowych portali informacyjnych, transakcji rozproszonych, XML i usług sieciowych. Zapewnia technologię dostępu oraz przenoszenia danych, obsługę rozproszonych transakcji i zapytań pomiędzy bazami danych Sybase i innych dostawców.

  Dodano: 04.06.2010. 18:12  


  Najnowsze