• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąte warsztaty europejskie nt. systemów wieloagentowych, Maastricht, Holandia

  29.06.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 15 listopada 2011 r. w Maastricht, Holandia, odbędą się dziewiąte europejskie warsztaty nt. systemów wieloagentowych.
  W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpił znaczący wzrost zainteresowania informatyką wieloagentową. Tego typu systemy mogą być wykorzystywane do rozwiązywania problemów trudnych lub niemożliwych do rozwiązania przez pojedynczego agenta bądź system monolityczny. Obszary, w których znalazły zastosowanie to m.in. handel internetowy, reagowanie na katastrofy i modelowanie struktur społecznych.

  Wydarzenie zgromadzi akademików i przedsiębiorców z Europy, zapewniając forum, na którym będą prezentowane i omawiane bieżące badania i zagadnienia dotyczące zastosowań. Tematy dyskusji będą następujące:
  - działanie i planowanie;
  - adaptacja i uczenie się;
  - architektury agentowe;
  - języki programowania agentowego;
  - agenci a złożone systemy;
  - symulacja agentowa;
  - informatyka zorientowana na usługi agentowe;
  - inżynieria oprogramowania zorientowana agentowo.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Inżynieria oprogramowania – dziedzina inżynierii systemów zajmująca się wszelkimi aspektami produkcji oprogramowania: od analizy i określenia wymagań, przez projektowanie i wdrożenie, aż do ewolucji gotowego oprogramowania. Podczas gdy informatyka zajmuje się teoretycznymi aspektami produkcji oprogramowania, inżynieria oprogramowania koncentruje się na stronie praktycznej. Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) – organizacja powstała w 1996 r., skupiająca twórców technologii agentowej. Fundacja powstała, aby tworzyć standardy pozwalające budować systemy oparte na agentach. FIPA tworzy przede wszystkim standardy związane z komunikacją i współpracą agentów w systemach wieloagentowych. Stawia swoim członkom wymagania, które powodują że systemy rozwijane przez różne organizacje, mogą z sobą współpracować.

  Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku.

  De Geusselt to wielofunkcyjny stadion, położony w Maastricht, Holandia. Oddany został do użytku 1961 roku. Swoje mecze na tym obiekcie rozgrywa zespół piłkarski MVV Maastricht. Pojemność stadionu wynosi 10 000 osób. Maastricht University (oficjalny skrót: UM) to publiczny uniwersytet w Maastricht, Holandia. Ufundowany w 1976 roku jest drugim najmłodszym uniwersytetem w Holandii, ale pomimo to jest znany z jakości nauczania i zajmuje wysokie miejsca w rankingach. Uniwersytet powstał jako Rijksuniversiteit Limburg, która została zmieniona w 1996 roku na Universiteit Maastricht. W 2008 roku uczelnia ponownie zmieniła nazwę, tym razem na Maastricht University, by podkreślić swój międzynarodowy charakter.

  Firma CAS – polskie przedsiębiorstwo wdrażający systemy automatyki przemysłowej, istniejące od 1992 roku. Zrealizowało ok. 100 projektów IT i automatyki, głównie w branży lotniczej, górnictwa i energetyki. Specjalnością CAS są systemy rozproszone, systemy komunikacyjne oraz integracja automatyki i systemów IT w przedsiębiorstwach przemysłowych(PLC, DCS), telekomunikacji oraz zarządzania (SCADA, HMI,MES, ERP, CRM, GIS, SCM). Telematyka - rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami.

  The European Model United Nations (EuroMUN) jest odbywającą się co roku konferencją prowadzoną przez studentów, która jest symulacją pracy Organizacja Narodów Zjednoczonych. Konferencja jest organizowana przez United Nations Student Association Maastricht i odbywa się w maju każdego roku w centrum kongresowym w Maastricht, Holandii.

  Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  PowerDesigner to narzędzie typu CASE (Computer Aided System Engineering) firmy Sybase służące do modelowania systemów. Posiada funkcje umożliwiające modelowanie różnych domen architektonicznych: tj. dane, modelowanie obiektowe systemów w oparciu o standard UML, procesy biznesowe, technologia. Pozwala na zbieranie wymagań i łączenie ich z modelowanymi obiektami. Jest wykorzystywany w obszarze modelowania architektury korporacyjnej w oparciu o dowolne frameworki (np. TOGAF, Siatka Zachmana). Narzędzie to może być wykorzystywane zarówno przez analityków biznesowych i architektów jak i deweloperów. Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny.

  Dodano: 29.06.2011. 18:17  


  Najnowsze