• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacja - życiowe wyzwanie dla mózgu, Bruksela, Belgia

  04.03.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 marca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Edukacja - życiowe wyzwanie dla mózgu".

  Neurologia dostarcza pewnych informacji na temat podstaw indywidualnych doświadczeń edukacyjnych oraz sposobu, w jaki mogą one prezentować alternatywne ścieżki uczenia się. Przedstawia również możliwości zrozumienia plastyczności mózgu i tego, co to może oznaczać dla starzejącego się mózgu.

  Wydarzenie poświęcone będzie szczegółowemu wyjaśnianiu - i możliwościom doskonalenia - pamięci, kreatywności, uwagi, motywacji i innych procesów mózgowych, które są niezbędne w uczeniu się.

  Tego samego dnia odbędą się powiązane warsztaty pt. "Etyczne dylematy badań mózgu - od komórek macierzystych do ludzi i zwierząt".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Wstrząśnienie mózgu – zaburzenie czynności pnia mózgu, będące wynikiem urazu lub zniesienia czynności komórek zwojowych mózgu bez znaczących zmian anatomicznych.

  Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  PACI (ang. partial anterior circulation infarct) – częściowy zawał mózgu obejmujący zakres unaczynienia tętnicy przedniej lub środkowej mózgu. Jest to rodzaj zawału mózgu związany z częściową niedrożnością jednej z tętnic krążenia przedniego mózgu (obejmującego tętnicę środkową i tętnicę przednią).

  Śmierć mózgu – definicja śmierci utożsamiająca śmierć człowieka jako całości z nieodwracalnym ustaniem funkcji mózgu. Obecnie przyjęta w Polsce definicja śmierci jako śmierci całego mózgu obowiązuje od 2007 roku. Rozpoznanie śmierci mózgu pozwala na zaprzestanie dalszego, niecelowego leczenia oraz na pobranie ze zwłok narządów do celów transplantacyjnych.

  Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Dodano: 04.03.2011. 16:17  


  Najnowsze