• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacyjna gra VCR - wytypuj najlepszy biznes

  21.03.2010. 15:09
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  22 marca rozpocznie się pierwsza runda gry VCR, internetowej symulacji działania funduszy venture capital. Każdy gracz będzie się mógł wcielić w rolę inwestora kapitałowego działającego na rynku start-upów. Na najlepszych graczy czekają nagrody.

  Gra Venture Capital Research (VCR) będzie składała się z dziesięciu tygodniowych rund. Każda runda odpowiada 12 miesiącom życia funduszu. W czasie ich trwania gracz będzie miał możliwość nie tylko inwestowania, ale także sprzedawania uprzednio zakupionych udziałów. Właściwa gra VCR poprzedzona była kilkoma rundami rozgrzewkowymi, w których udział wzięło kilka tysięcy graczy.

  Wszyscy gracze VCR rozpoczynają grę posiadając jednakowy kapitał. W trakcie kolejnych tur inwestują wirtualne środki w start-upy, podejmując decyzje na podstawie propozycji inwestycyjnych. Celem gry jest osiągnięcie jak największego zysku poprzez trafne decyzje inwestycyjne.

  Ponieważ czas życia przedsięwzięć nie jest z góry znany, gra wymagać będzie nie tylko dobrej oceny poszczególnych propozycji w każdej rundzie, ale także planowania wydatków w czasie.

  Venture Capital Research należy do kategorii gier edukacyjnych. Jej celem jest przekazanie wiedzy o finansowaniu młodych przedsięwzięć typu high-tech oraz o mechanizmach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez aniołów biznesu i fundusze venture capital. Wirtualne inwestowanie w firmy dużego ryzyka będzie wymagało od graczy nie tylko wyczucia rynku oraz umiejętności analitycznych, ale także zagłębienia się w zasady działania funduszy i ich strategii inwestowania.

  Dla osób, które zgromadzą w grze największy wirtualny kapitał, przewidziano nagrody - staże (CambridgePYTHON, one2tribe, Beskidzki Dom Maklerski) oraz szkolenia przeprowadzone przez partnerów gry VCR. Strona internetowa gry: http://vcr-gra.pl/

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Anioł biznesu (ang. business angel w Europie, angel investor w USA) jest zamożną osobą, która przeznacza kapitał na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów w firmie. Anioły zawsze inwestują swoje własne fundusze, w przeciwieństwie do venture capitals, które zarządzają pewną pulą środków innych kapitałodawców zgromadzonych w profesjonalnym funduszu. MCI Management SA, działający od 1999 r., to jeden z wiodących w Europie Środkowo-Wschodniej, publicznie notowany fundusz private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem 6 funduszy PE/VC: MCI.EuroVentures (wzrost, ekspansja/buy-out), MCI.TechVentures (wzrost, ekspansja), MCI.BioVentures (venture capital), Helix Ventures Partners (venture capital), Internet Ventures (venture capital) oraz MCI.CreditVentures (mezzanine), realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Niemczech i Austrii (DACH) oraz w krajach byłego Związku Radzieckiego (CIS).

  Going public – wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę i sprzedaż akcji na rynku wtórnym. To klasyczny sposób przeprowadzania dezinwestycji przez fundusze venture capital. Peter Andreas Thiel (ur. 1967) – amerykański przedsiębiorca, menadżer funduszu hedgingowego, libertarianin i inwestor venture capital pochodzenia niemieckiego.

  CAPM (ang. capital asset pricing model, pol. model wyceny aktywów kapitałowych) — to model pozwalający zobrazować zależność między ponoszonym ryzykiem systematycznym inaczej nazywanym rynkowym lub niedywersyfikowalnym, a oczekiwaną stopą zwrotu. Model CAPM wykorzystywany jest w liczeniu kosztu kapitału własnego, do oceny efektywności inwestycyjnej funduszy zbiorowego inwestowania (otwartych funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych itp), badania stopnia efektywności rynku giełdowego itp. program JOPP (ang. Joint Venture PHARE Programme (JOPP programme)) – Program Joint Venture Phare – program Unii Europejskiej zainicjowany przez Komisję Europejską w 1991 r. celem organizacji przedsięwzięć joint venture, wspierania inwestycji zagranicznych w państwach Europy Środkowowschodniej. Dzięki programowi możliwe było także inicjowanie akcji eudkacyjnych, finansowanie współnych inicjatyw oraz wspomaganie transferu technologii. JOPP do 1999 obejmował tylko Polskę i Węgry, od 2000 11 państw środkowoeuropejskich, w tym Litwę, Łotwę i Estonie. Nazwa programu to uproszczony akronim od pełnej angielskiej JOint Venture Phare Programme.

  IIF S.A. – fundusz venture capital, którego obligacje notowane są na Rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych od 20 czerwca 2011 roku. Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) – według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używania oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub jego skrótu.

  Wskaźniki rynku kapitałowego należą do grupy wskaźników finansowych, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych (np. zysk) a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym (np. cena akcji). Wskaźniki te są oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, ale również z rynku. Ułatwiają one ocenę działania przedsiębiorstwa w kontekście funkcjonowania otoczenia zewnętrznego. Stanowią istotne źródło informacji sytuacji na rynku.

  Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Komputerowa gra strategiczna jest to program służący jako jedno, bądź wieloosobowa gra, w której wygrana zależy nie tylko od losu, ale przede wszystkim od strategii, wiedzy i planowania. Takie gry mogą wymagać od użytkownika np. umiejętności dowodzenia oddziałami wojska lub zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa.

  Dodano: 21.03.2010. 15:09  


  Najnowsze