• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Edukacyjne wybieranie danych, Eindhoven, Holandia

  25.02.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 8 lipca 2011 r. w Eindhoven, Holandia, odbędzie się konferencja nt. edukacyjnego wybierania danych.

  Coraz szersze ostatnio upowszechnianie się interaktywnych środowisk uczeniowych, systemów zarządzania procesem uczenia, inteligentnych systemów asystujących i systemów hipermediów edukacyjnych umożliwiło stworzenie ogromnego zbioru danych. Rozwój edukacyjnych, oprzyrządowanych programów komputerowych oraz krajowych baz danych z wynikami testów uczniów również doprowadził do stworzenia ogromnych repozytoriów danych odzwierciedlających postępy uczniów w nauce.

  Wydarzenie skupi się na podejściach obliczeniowych do wykorzystywania danych na potrzeby ważnych zagadnień edukacyjnych. Udział wezmą naukowcy z dziedziny informatyki, edukacji, psychologii, psychometrii i statystyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów.

  PISA (badanie) – PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character.

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).

  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii).

  Dodano: 25.02.2011. 16:49  


  Najnowsze