• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • eHealth Week 2010, Barcelona, Hiszpania

  05.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 15-18 marca 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się eHealth Week 2010.

  Na wydarzenie złoży się doroczna konferencja wysokiego szczebla Unii Europejskiej nt. elektronicznej opieki zdrowotnej oraz światowa konferencja i wystawa poświęcona technologii informatycznej w dziedzinie zdrowia (WOHIT 2010).

  Oczekuje się, że w sumie wydarzenie eHealth Week 2010 zgromadzi ponad 2.500 uczestników z całego świata, reprezentujących większość podmiotów z sektora elektronicznej opieki zdrowotnej. Elektroniczna opieka zdrowotna to stosunkowo świeży termin opisujący usługi opieki zdrowotnej opierające się na elektronicznych procesach i komunikacji.

  Konferencja ministrów nt. elektronicznej opieki zdrowotnej, w której weźmie udział 27 ministrów zdrowia państw członkowskich UE, położy nacisk na wdrożenie aplikacji w tym zakresie.

  Wydarzenie WOHIT 2010 zaplanowano jako miejsce kontaktu dla przedsiębiorstw zajmujących się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, instytucji opieki zdrowotnej i ekspertów. Złoży się na nie zróżnicowany program prezentacji i dyskusji przy okrągłym stole, jak również prezentacje najnowszych innowacji technologicznych przez przedsiębiorców w formie wystawy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie (109 SzWzP SP ZOZ) – szpital nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowejsamodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

  Dodano: 05.03.2010. 17:12  


  Najnowsze