• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksploracja nowych krajobrazów energetycznych, Brno, Czechy

  23.05.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 5 sierpnia 2011 r. w Brnie, Czechy, odbędzie się konferencja pt. "Eksploracja nowych krajobrazów energetycznych".

  Geografia środowiskowa opisuje aspekty przestrzenne interakcji między ludźmi a światem przyrody. Wymaga poznania dynamiki geologii, meteorologii, hydrologii, biogeografii, ekologii i geomorfologii oraz sposobów, w jakie społeczności ludzkie ujmują koncepcyjnie środowisko. Dyscyplina ta ocenia wpływ obecności człowieka na środowisko na podstawie pomiaru oddziaływania działalności człowieka na naturalne formacje terenu i cykle.

  Konferencja jest otwarta dla wszystkich interesariuszy zajmujących się zagadnieniami programowymi - zarówno geografów, jak i specjalistów z innych dziedzin (ekologów krajobrazu, socjologów środowiskowych, ekonomistów środowiskowych i innych), którzy poświęcają się współczesnym problemom regionalnym. Tematy poruszane w czasie wydarzenia obejmą:
  - nowe geografie energii: problemy konceptualne i metodologiczne;
  - społeczna akceptacja nowych technologii energetycznych;
  - rozwój systemów energetycznych, charakter krajobrazu i estetyka krajobrazu;
  - nowe systemy energetyczne dla rolnictwa i wielofunkcyjnych hodowli;
  - tożsamość lokalna, poczucie miejsca i konflikty dotyczące sposobu użytkowania gruntów;
  - władza, (nie)sprawiedliwość środowiskowa i polityka użytkowania gruntów;
  - systemy informacji geograficznej na potrzeby planowania krajobrazu i rozwoju energetyki.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE, w ang. International Energy Agency - IEA) – organizacja międzynarodowa z siedzibą w Paryżu afiliowana przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (pol. OWGR, ang. OECD) w listopadzie 1974 roku podczas wychodzenia z kryzysu naftowego. MAE jest założona dla celów zapobiegania przerwom w dostawach ropy naftowej, jak również działa jako źródło informacji o statystykach dotyczących międzynarodowego rynku ropy i innych sektorów energetycznych. Do innych celów MAE należy promocja i rozwój alternatywnych źródeł energii, racjonalnych polityk energetycznych, a także wielonarodowej współpracy w zakresie technologii energetycznych.

  Psychologia środowiskowa dział psychologii, ujmowany także jako interdyscyplinarna dziedzina badań, zajmujący się problemem oddziaływania człowieka na środowisko fizyczne oraz odwrotnie - środowiska fizycznego na człowieka.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w skrócie decyzja środowiskowa, DŚU) - decyzja wydawana dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 18 maja 2005 o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowana ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Dodano: 23.05.2011. 17:26  


  Najnowsze