• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektronika staje się ekologiczna 2012, Berlin, Niemcy

  31.08.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 12 września 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędzie się wydarzenie pt. "Elektronika staje się ekologiczna" (Electronics Goes Green 2012+).

  Obawy o ograniczone zasoby naturalne, zanieczyszczenie, czystą wodę i jakość powietrza są podzielane na całym świecie. W tym kontekście uchwalone w Europie przepisy środowiskowe zmieniają sposób projektowania, produkowania, użytkowania i utylizowania produktów. Dotyczy to takich branż jak motoryzacyjna i opakowaniowa, ale nigdzie problem nie jest tak dotkliwy jak w przypadku elektroniki, gdzie cykle projektowania i trwałość produktów są niezwykle krótkie. Producenci komponentów elektronicznych muszą zrozumieć obecny i potencjalny wpływ tych regulacji i z wielu względów musieli się do nich przystosować.

  Sektor elektroniki w coraz większym stopniu staje się uzależniony od zdolności branży do innowacji. Z tego względu pierwszorzędną wagę ma ścisła współpraca między uczelniami, instytutami naukowymi, przedsiębiorstwami i instytucjami finansującymi.

  W czasie wydarzenia nacisk zostanie położony na nowe podejścia do ekologicznej informatyki, inżynierii cyklu życia, nowych technologii, ustawodawstwa i uregulowań, korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, zarządzania zasobami krytycznymi i zrównoważenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to jedyna ogólnoeuropejska organizacja zrzeszająca studentów kierunków Inżynierii Produkcji i Zarządzania (IEM). Jej głównym celem jest zwiększenie komunikacji i współpracy między studentami i instytucjami technologii w Europie. Początki ESTIEM sięgają 1990 roku, kiedy to główną ideą tego przedsięwzięcia stało się wsparcie i tworzenie powiązań wśród studentów IEM. Obecnie do ESTIEM należy ponad 47 000 z 65 grup lokalnych znajdujących się w 25 krajach Europy. Priorytetem działań organizacji jest szerzenie stosunków i umacnianie więzi wśród studentów Inżynierii Produkcji i Zarządzania. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, powstały w wyniku podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w 2012 roku. Projektowanie uniwersalne (ang. universal design) – filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.

  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (EAIiIB) Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie aktualną nazwę przyjął w roku 2012 po restrukturyzacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Wydział EAIiIB jest kontynuatorem kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. RS Components – międzynarodowy dystrybutor produktów z zakresu elektroniki, automatyki przemysłowej, sterowania, techniki pomiarowej, elektryki i mechaniki. Firma została założona w 1937 roku, a jej główna siedziba mieści się w Corby w Anglii. Jako marka handlowa należąca do grupy Electrocomponents, RS posiada 17 centrów dystrybucji i działa na terenie 32 krajów. Grupa Electrocomponents jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do 31 marca 2012 odnotowała dochody w wysokości 1,27 mld funtów.

  TOGAF (ang. The Open Group Architecture Framework) – szkielet dla architektury korporacyjnej, który zapewnia kompleksowe podejście do projektowania, planowania, implementacji oraz zarządzania informacyjną architekturą przedsiębiorstwa. Architektura jest modelowana typowo na czterech poziomach (domenach): Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów.

  The Digital Living Network Alliance (DLNA) (dawniej Digital Home Working Group) jest międzynarodową organizacją skupiającą producentów elektroniki użytkowej, sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych. Głównym celem DLNA jest uporządkowanie standardów przewodowej i bezprzewodowej sieci komputerów osobistych (PC), elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych w domu i na drodze, aby były w stanie ze sobą się komunikować, stworzenia jednolitego środowiska dla współdzielenia nowych cyfrowych mediów. DLNA skupia się na dostarczaniu struktury wytycznych projektowania opartych na otwartych standardach razem ze świadectwem certyfikacji i logo programu, aby oficjalnie weryfikować zgodność i współpracę w produktach dla klientów. Andrzej Jan Kos – polski elektronik, profesor zwyczajny od 2003, doktor habilitowany inżynier, pracownik Katedry Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierownik Katedry Elektroniki i Komunikacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  Bogusław Szczerski (ur. 18 grudnia 1935, zm. 26 kwietnia 2012 w Krakowie) - dr nauk technicznych (Politechnika Krakowska), specjalista w zakresie oceny właściwości użytkowych produktów naftowych. Wieloletni pracownik Instytutu Technologii Nafty w Krakowie, gdzie kierował Zakładem Oceny Własności Eksploatacyjnych Produktów Naftowych, wykładowca akademicki (m.in. AGH). Autor i współautor ponad stu prac naukowych i badawczych, 28 patentów (w tym wielu znanych i popularnych polskich olejów silnikowych obecnych na rynku od lat 1970-tych) oraz metod i norm badawczych, członek i współpracownik międzynarodowych grup badawczych i eksperckich, w tym Europejskiej Rady Koordynacyjnej ds. Badań Paliw, Olejów i Płynów Eksploatacyjnych CEC. Współautor hymnu podkrakowskiej gminy Mogilany. Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie 26 kwietnia 2012 r. w Krakowie.


  German Masters 2012 − czwarty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2011/2012. Odbył się w dniach 1 - 5 lutego 2012 roku. Miejscem rozegrania była ponownie hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.

  Dynamiczna teoria zasobów - za jej twórcę powszechnie uważany jest David Ricardo. Teoria ta głosi, że ilość zasobów jest nieograniczona, ograniczona jest tylko nasza wiedza o nich. Rozwój społeczeństwa niekoniecznie musi prowadzić (tak jak w statycznej teorii zasobów) do katastrofy, albowiem rozwijająca się gospodarka staje się coraz bardziej zasobooszczędna, odkrywa nowe zasoby jak również wykorzystuje zjawisko substytucyjności. MEDIC: Jest to narzędzie zarządzania jakością służące do zarządzania usprawnieniami w przedsiębiorstwie. Opracowane i stosowane przez firmę Philips.

  Konkurencja – jedna z antagonistycznych interakcji międzypopulacyjnych, w której dwie populacje tego samego lub różnych gatunków, zazwyczaj o podobnych wymaganiach środowiskowych, rywalizują o tę samą niszę ekologiczną. Dochodzi do współzawodnictwa o ograniczone zasoby środowiska, np. o pożywienie, miejsce do życia. W wyniku tego oddziaływania obie populacje tracą.

  Dodano: 31.08.2012. 16:37  


  Najnowsze