• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • EuroMed 2030, Bruksela, Belgia

  16.11.2010. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 16 grudnia 2010 w budynku Komisji Europejskiej im. Karola Wielkiego w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja EuroMed 2030 pod hasłem "Przyszłościowe spojrzenie na długofalowe problemy obszaru śródziemnomorskiego".

  Intencją organizowanej przez Komisję konferencji EuroMed 2030 jest zanalizowanie trendów, napięć i ewentualnych transformacji, jakie będą mieć miejsce w obszarze EuroMed do roku 2030.

  Konferencja stanowi element "Przyszłościowych działań europejskich" i będzie bazować na wynikach badań naukowych prowadzonych przez grupę ekspertów EuroMed 2030. Grupa została założona przez Komisję w ramach działań przyszłościowych w obrębie tematu SSH (nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne) Siódmego Programu Ramowego na rzecz badań naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  FM-2030 (ur. 15 października 1930 w Brukseli, zm. 8 lipca 2000 w Nowym Jorku) – pisarz, nauczyciel, transhumanista, filozof, futurysta i konsultant. FM-2030 urodził się jako Fereidoun M. Esfandiary (perski:فریدون اسفندیاری). Autostradowa obwodnica Warszawy (AOW) – pierścień planowanych obwodnic Warszawy, na który składa się zespół autostrad o łącznej długości ok. 250 - 300 km. Droga ta została umieszczona na mapach rozwoju sieci drogowej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (KPZK 2030) oraz wymieniona w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do roku 2030 "Trzecia fala nowoczesności" (wymieniona jako sposób udrożnienia obszarów metropolitalnych: Budowa obwodnic dużych miejscowości (w tym autostradowej obwodnicy Warszawy), przebudowa pod kątem bezpieczeństwa ruchu i wdrożenie programu uspokojenia ruchu na drogach przechodzących przez miasta i małe miejscowości.. (2030) Belyaev – planetoida z grupy pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3 lat i 136 dni w średniej odległości 2,25 j.a. Została odkryta 8 października 1969 roku w Crimean Astrophysical Observatory w Nauchnij na Krymie przez Ludmiłę Czernych. Nazwa planetoidy pochodzi od nazwiska radzieckiego kosmonauty Pawła Bielajewa. Przed nadaniem nazwy planetoida nosiła oznaczenie tymczasowe (2030) 1969 TA2.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku - to strategia państwa, która zawiera rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku. Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Dokument został opracowany zgodnie z art. 13–15 ustawy – Prawo energetyczne.

  Euromed - jest nazwą handlową kolei dużych prędkości AVE w Hiszpanii. Technika i design odpowiadają w większości AVE. Modyfikacji podane zostały wózki, tak aby dostosować je z linią szerokotorową i część elektrycznych komponentów. Pantografy korzystają z 3000 V prądu stałego, w związku z tym, maksymalna moc jednostki jest mniejsza i wynosi 7000 kW, przy prędkości maksymalnej 220 km/h oraz 25000 V, 50 Hz prądu zmiennego. Prędkości pociągów na trasach przekracza 250 km/h. Pociągi z serii Euromed zostały wyprodukowane przez francuski koncern GEC-Alsthom. Pociąg składa się z dwóch głowic napędowych przy końcach pociągu, trzech wagonów z oznaczeniem Preferente, które oferują 112 miejsc siedzących, jednego wagonu z kawiarnią i czterech wagonów w klasie turystycznej, w których może podróżować 213 podróżnych. Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh to organizacja powołana do życia w 2005 r. podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego celem promocji dialogu w regionie Europy i Morza Śródziemnego. Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który dąży do zbliżenia gospodarczego, politycznego i kulturowego państw Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego, polityczno-ekonomicznej stabilizacji regionu, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata, promowanie dialogu międzykulturowego i współpracy kulturalnej.

  Rok 2030 (ang. 2030 CE, 2002-2003) – kanadyjski serial przygodowy science-fiction stworzony przez Angelę Bruce, Dennisa Foona i Yana Moore. Wyprodukowany przez Angela Bruce Productions, Buffalo Gal Pictures, Yan Moore Productions Ltd., Minds Eye Entertainment i Minds Eye International. Trident E-6 amerykański teoretyczny program międzykontynentalnego pocisku balistycznego SLBM, który od roku 2030 zastąpić ma w Marynarce Wojennej USA pociski Trident D-5. Szczegóły przyszłej konstrukcji nie są znane, jednakże znane założenia programu pozwalają stwierdzić iż będzie to pocisk z bardzo zaawansowanym układem naprowadzania pozwalającym na trafianie celu z celnością o wskaźniku CEP mniejszym niż 50 metrów, zdolny do zwalczania celów ruchomych w ruchu, przenoszący głowice MIRV lub MaRV o spłaszczonej trajektorii lotu. Założenia te nie pozwalają jednak stwierdzić czy i na ile Trident E-6 będzie zbliżony do aktualnego Trident II D-5, wiadomo jednak, iż będzie on przenoszony przez nowy typ okrętów balistycznych przyszłości, określanych dziś mianem SSBN-X Future Follow-on Submarine.

  Reaktory jądrowe IV generacji – wspólna nazwa projektów badawczo-rozwojowych przyszłościowych reaktorów jądrowych. Większość z nich prawdopodobnie nie będzie dostępna do użytku komeryjnego przed 2030 rokiem, z wyjątkiem projektu reaktora bardzo wysokotemperaturowego (Very High Temperature Reactor, VHTR), zwanego też Next Generation Nuclear Plant (NGNP). Prace nad NGNP mają zostać zakończone do 2021 roku. Reaktory obecnie czynne na świecie są uważane za systemy drugiej lub trzeciej generacji, podczas gdy większość reaktorów pierwszej generacji już wycofano z użytku. Badania reaktorów IV generacji zostały oficjalnie rozpoczęte na Generation IV International Forum (GIF). Są oparte na ośmiu technologicznych celach, zgrupowanych w czterech obszarach:

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

  Grupa Lizbońska - jest tworzona przez dziewiętnastu członków z Japonii, Europy Zachodniej i Ameryki Północnej z wykształceniem teoretycznym i doświadczeniami praktycznymi w biznesie, strukturach rządowych, organizacjach międzynarodowych i akademickich. Jej założycielem jest Riccardo Petrella, lider programu FAST przy Komisji Unii Europejskiej w Brukseli i główny autor „Granic konkurencyjności”. Dwa pełne spotkania grupy odbyły się w Lizbonie, a kilka mniejszych sesji edytorskich miało miejsce w Nagai (Japonia), Warnie (Belgia), Lizbonie i Montrealu celem umożliwienia wszystkim członkom aktywnego wkładu w opracowywanie raportu. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Ludność Koszalina:
  Koszalin, podobnie jak większość miast w Polsce, sukcesywnie traci liczbę ludności. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, w 2030 roku w Koszalinie będzie zamieszkiwać około 88 tys. mieszkańców, a więc w stosunku do dnia dzisiejszego ubędzie około 20 tys. mieszkańców (dla porównania: Bielsko-Biała straci około 30 tys. mieszkańców, Szczecin około 70 tys. mieszkańców, a Poznań około 80 tys. mieszkańców). Jest to spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym, a także tym, że większość nowych osiedli i dzielnic powstaje poza granicami administracyjnymi miasta. Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  Komisja Jeana Reya - pierwsze publiczne wystąpienie i obrady przyszłej Komisji Europejskiej. Komisja Reya urzędowała od 2 lipca 1967 roku do 30 czerwca 1970 roku. Jej przewodniczącym był belgijski polityk Jean Rey, a wiceprzewodniczącymi Raymond Barre, Wilhelm Haferkamp, Fritz Hellwig, Sicco Mansholt i Lionello Levi Sandri.

  Dodano: 16.11.2010. 15:37  


  Najnowsze