• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europa na rozdrożu - konferencja końcowa DOSEI

  14.09.2010. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwudziestego czerwca w Brukseli odbędzie się konferencja pod hasłem "Europa na rozdrożu" podsumowująca projekt DOSEI (struktury krajowe i integracja europejska) realizowany w ramach piątego programu ramowego.

  Projekt powstał jako instrument wspomagający proces tworzenia konstytucji UE i polegał na systematycznym gromadzeniu stanowisk wszystkich właściwych uczestników zaangażowanych w przygotowywanie projektu konstytucji oraz koordynowanie i negocjowanie tekstu na szczeblu krajowym i europejskim.

  Archiwum DOSEI oferuje dogłębną analizę procesu opracowywania konstytucji, jak również możliwe przyszłe scenariusze; w trakcie konferencji wybitni naukowcy zaprezentują wnioski dotyczące konstytucji, Konwencji oraz procesu ratyfikacji przez Państwa Członkowskie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  1. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – jedna z poprawek do amerykańskiej konstytucji, wprowadzająca wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń, a uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pomnik 200-lecia Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości w Lesznie - pomnik upamiętniający dwa wydarzenia: uchwalenie Konstytucji 3 maja oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości. Referendum w Turcji w 2010 roku – referendum w sprawie wprowadzenia poprawek do Konstytucji Turcji w zakresie sił zbrojnych, sądownictwa, praw obywatelskich oraz praw społecznych i gospodarczych, przeprowadzone 12 września 2010. Projekt zmian w konstytucji poparło 57,88% głosujących, a 41,12% było im przeciwnych.

  2. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – uchwalona w ramach Karty Praw Stanów Zjednoczonych Ameryki (pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych), weszła w życie 15 grudnia 1791 roku po ratyfikacji ww. Karty Praw przez stan Wirginia który dokonał tego jako jedenasty z kolei.
  Józef Mostowski (1763-1817) – poseł inflancki na Sejm Czteroletni w 1790 roku. Był zwolennikiem Konstytucji 3 maja i jednym z 83 posłów, którzy 2 maja 1791 w mieszkaniu marszałka Małachowskiego podpisali zobowiązanie popierania projektu konstytucji, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

  Referendum na Saint Vincent i Grenadynach w 2009 roku - referendum na Saint Vincent i Grenadynach w sprawie zmiany konstytucji, zorganizowane 25 listopada 2009. Obywatele, większością 55,6% głosów, odrzucili projekt nowej konstytucji. Referendum w Kirgistanie w 2010 roku – referendum konstytucyjne przeprowadzone w Kirgistanie 27 czerwca 2010. Jego przedmiotem było udzielenie zgody przez obywateli na przyjęcie nowej konstytucji. Oznaczało to zmianę prezydenckiego systemu rządów na system parlamentarny i zatwierdzenie Rozy Otunbajewy na stanowisku prezydenta do końca 2011. Projekt nowej konstytucji zyskał poparcie ponad 90% głosujących.

  Lista poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych zawiera 27 poprawek wprowadzonych od czasu ratyfikacji oryginalnej Konstytucji Stanów Zjednoczonych do chwili obecnej. Pierwszych dziesięć poprawek zostało wspólnie zaproponowanych już w 1789 roku jako Karta Praw Stanów Zjednoczonych i weszły w życie dwa lata później. Ratyfikowanie 26. poprawki trwało najkrócej, bo tylko 100 dni. Z kolei ostatnia, 27. poprawka została zaproponowana wspólnie z Kartą Praw w 1789 roku, a weszła w życie 7 maja 1992 roku, zatem jej ratyfikacja trwała ponad 200 lat. Józef Michał Łukasiewicz, Łukaszewicz (żył w XVIII wieku) – kupiec, rajca, prezydent Warszawy, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

  Prohibicja w Stanach Zjednoczonych, znana także jako The Noble Experiment ("Szlachetny Eksperyment") trwała od 1919 do 1933 roku. W okresie tym sprzedaż, produkcja oraz transport alkoholu była zakazana na terenie całego kraju. Prohibicję wprowadzała 18. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych

  Pełniący obowiązki Prezydent Stanów Zjednoczonych (zwany też czasami, aczkolwiek mniej poprawnie tymczasowym prezydentem) (ang. Acting President of the United States) – tymczasowa funkcja, która oficjalnie powstała po ratyfikowaniu 25. poprawki do konstytucji USA.

  Rondo Konstytucji 3 Maja (właśc. plac Konstytucji 3 Maja) znajduje się w Głogowie. Jest to największe rondo w Polsce i jedno z największych w Europie. Powierzchnia wysepki wynosi 5 ha. Szosa biegnąca przez rondo składa się z 3 pasów, jest ono czterowylotowe. Dawniej na wysepce znajdował się cmentarz. Obecnie jest to park. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States (dosł. Ekonomiczna interpretacja Konstytucji Stanów Zjednoczonych) to książka autorstwa Charlesa A. Bearda wydana w 1913 roku zawierająca analizę tła ekonomicznego powstania amerykańskiej Konstytucji.

  19. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych – poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przyznająca prawa wyborcze kobietom. Poprawka weszła w życie 18 sierpnia 1920. Konstytucja pisana – ustawa zasadnicza w formie jednego lub kilku aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, szczególnej treści oraz specjalnym trybie uchwalania i zmiany. Do konstytucji pisanych zalicza się większość współczesnych konstytucji.

  Prawa osobiste – niezbywalne prawa człowieka bezpośrednio dotyczące jego integralności fizycznej i psychicznej, indywidualności, godności, pozycji w społeczeństwie i zapewniające warunki wszechstronnego rozwoju, poczucia godności i samorealizacji. Prawa te są zapewnione w Konstytucji RP: art. 38 – 56 rozdział 2. Konstytucji, art. 23 Kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 roku. Jan Królikiewicz herbu Knut – chorąży Kawalerii Narodowej, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej.

  Fauna Europaea – internetowy katalog zawierający informacje (m.in. dane systematyczne i rozmieszczenie) o wszystkich zwierzętach, lądowych i zasiedlających zbiorniki słodkowodne, występujących na terenie Europy. Projekt Fauna Europaea został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach Piątego Programu Ramowego (5FP). Konstytucja pełna – ustawa zasadnicza regulująca wszystkie zagadnienia ustroju państwa, zwykle posiada charakter trwały. Do konstytucji pełnych zalicza się większość współczesnych konstytucji.

  Dodano: 14.09.2010. 18:49  


  Najnowsze