• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja dotycząca monitorowania przestrzeni kosmicznej, Madryt, Hiszpania

  07.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejska konferencja dotycząca monitorowania przestrzeni kosmicznej odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2011 r. w Madrycie w Hiszpanii.

  Nowoczesne społeczeństwo zależy w dużej mierze od instalacji kosmicznych wspomagających szeroki i stale rosnący wachlarz czynności dnia codziennego. Zależność ta jest jednocześnie widoczna i ukryta. Takie oczywiste elementy naszej cywilizacji, jak np. systemy nawigacyjne i sieci rozrywkowe, są powszechnie uznane za zależne od nieprzerwanego i bezpiecznego funkcjonowania satelitów na orbicie. Natomiast inne aspekty są bardziej subtelne, a korzyści z nich płynące - mniej dostrzegalne, co wcale nie oznacza, że są przez to mniej istotne.

  Dziedzina zajmująca się świadomością stanu przestrzeni kosmicznej (ang. space situational awareness, SSA) zajmuje się świadomością stanu wszystkich obiektów na orbicie. Bez niej społeczeństwo w dużej mierze mogłoby tylko mieć nadzieję, że wszystko będzie działać bez żadnych potencjalnych niebezpieczeństw lub komplikacji.

  Wydarzenie to będzie okazją dla stron zainteresowanych tą dziedziną do wymiany poglądów, koncepcji i rozwiązań licznych wyzwań stojących na drodze do bezpieczniejszego funkcjonowania satelitów w przestrzeni kosmicznej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Astropolityka (z gr. ástro - gwiazda; politiká - sprawy dotyczące państwa) – wyłaniająca się ostatnio w ramach geopolityki, nowa dziedzina wiedzy traktująca o relacjach między przestrzenią kosmiczną, techniką i technologią a polityką. W węższym ujęciu oznacza planowanie, lokację zasobów i struktur w przestrzeni kosmicznej w celu osiągnięcia zamierzonych celów polityczno-ekonomicznych. Pojmuje Układ Słoneczny jako miejsce rywalizacji i ekspansji. Mottem przewodnim astropolityki jest: "Kto panuje w przestrzeni kosmicznej, ten kontroluje świat."

  Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku.

  Prawo kosmiczne – dział prawa międzynarodowego zajmujący się wykorzystywaniem i użytkowaniem przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich. Za najważniejszą umowę międzynarodową w obrębie prawa kosmicznego uważa się Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi (zwany też w skrócie Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej) z 1967 roku.

  Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs) - instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie przestrzeni kosmicznej.

  Bezpieczeństwo ekonomiczne – pojęcie odnoszące się do terminu bezpieczeństwo, zawężone jednak do ekonomicznych podstaw funkcjonowania państwa. Termin ten wiąże się z dyscypliną naukową, ekonomią, nauki o polityce oraz nauki o bezpieczeństwie i w zależności od poglądów badacza nadawana jest mu określona definicja. Kryterium podziału w tej materii jest rodzaj poglądu na dominującą w przestrzeni wizję modelu funkcjonowania gospodarki narodowej i społeczeństwa oraz rzeczywistości międzynarodowej, jaki reprezentuje dany badacz.

  Irańska Agencja Kosmiczna (pers. سازمان فضایی ایران – Sāzmān-e Fazāyi-ye Irān, ang. Iranian Space Agency, ISA) – agencja rządowa Iranu, zajmująca się eksploracją przestrzeni kosmicznej i rozwojem związanych z tym technologii. Iran jest aktywnym uczestnikiem azjatyckiego wyścigu kosmicznego, a także członkiem Komitetu ONZ ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej, który został utworzony w 1958 r.

  Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o Przestrzeni Kosmicznej, został podpisany 27 stycznia 1967 r. przez przedstawicieli rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, i stał się prawomocny 10 października 1967 r.

  Dodano: 07.03.2011. 16:26  


  Najnowsze