• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja nt. ergonomii kognitywnej, Rostok, Niemcy

  10.02.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 24 - 26 sierpnia 2011 r. w Rostoku, Niemcy, odbędzie się europejska konferencja nt. ergonomii kognitywnej.

  Poznanie umiejętności i ograniczeń kognitywnych ludzi na potrzeby projektowania systemów pracy, zadań i artefaktów technologicznych zawsze znajdowało się w centrum uwagi ergonomii kognitywnej. W tych ramach ergonomia kognitywna tradycyjnie kładła nacisk na wydajność pojedynczego operatora lub użytkownika wchodzącego w interakcje z maszynami i komputerami.

  Wyniki ostatnich prac podkreślają także wzajemną zależność ludzi i artefaktów w złożonych środowiskach społecznych, wspomaganych przez technologię. Zastosowanie teoretycznych ram, takich jak rozproszone poznanie i teoria aktywności, przyczyniło się do takiej zmiany perspektywy.

  Głównym tematem wydarzenia będzie projektowanie działań opartych na współpracy. Konferencja ma zgromadzić naukowców i praktyków, którzy są zainteresowani popularyzowaniem swojej wiedzy, doświadczenia i pomysłów w dziedzinie ergonomii kognitywnej, interakcji człowiek-technologia i inżynierii kognitywnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Witold Rybarczyk (ur. 24 lipca 1946 w Poznaniu, zm. 1 lutego 2007 w Zielonej Górze) - profesor doktor habilitowany, współtwórca ergonomii polskiej, wieloletni członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, członek Komitetu Ergonomii przy Prezydium PAN, członek Komisji Ergonomii Poznańskiego Oddziału PAN oraz dyrektor Centrum Zastosowań Ergonomii w Zielonej Górze. Był także wydawcą kwartalnika Zastosowania Ergonomii.

  Projektowanie partycypacyjne – wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszcza w sytuacji budowania habitatów izolowanych. W ergonomii pracy projektowanie tego rodzaju wymaga udziału pracowników. Twórcą teorii projektowania partycypacyjnego jest Henry Sanoff, wykładowca North Carolina State University, a także profesor wizytujący Polskiego Instytutu Architektury i Sztuki.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór przepisów jak i zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą przewidzianą dla bezpieczeństwa.

  Lingwistyka kognitywna - paradygmat językoznawstwa zakładający, że język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. Lingwistyka kognitywna zajmuje się przyswajaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji; opiera się na wcześniej rozwijanej psychologii kognitywnej.

  Lingwistyka kognitywna - paradygmat językoznawstwa zakładający, że język jest ściśle powiązany z umysłowymi procesami dotyczącymi postrzegania świata. Lingwistyka kognitywna zajmuje się przyswajaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji; opiera się na wcześniej rozwijanej psychologii kognitywnej.

  Dodano: 10.02.2011. 16:26  


  Najnowsze