• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja nt. materiałoznawczych technologii przemysłowych, Warszawa, Polska

  06.09.2011. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22 - 23 września 2011 r. w Warszawie, Polska, odbędzie się europejska konferencja nt. materiałoznawczych technologii przemysłowych.

  Wydarzenie poświęcone będzie analizie materiałów przyszłości i ich wkładu w rozwiązywanie problemów stojących przed społeczeństwem. Omówione zostaną możliwe kierunki rozwoju materiałoznawstwa, determinowane nie tylko postępem technologicznym lecz także możliwościami społecznymi, politycznymi i finansowymi.

  Na program konferencji złożą się trzy sesje plenarne i pięć równoległych, obejmując takie tematy jak:
  - materiały przyszłości w zastosowaniach branżowych;
  - humanistyczne aspekty rozwoju materiałoznawstwa (jakość życia, zdrowie, tworzenie miejsc pracy itd.);
  - badania naukowe i rozwój materiałoznawstwa jako pomost między badaniami a zastosowaniami;
  - międzynarodowe partnerstwo z naciskiem na kraje wschodnioeuropejskie;
  - upowszechnianie wiedzy i akceptacja społeczna.
  Wymienione tematy pomogą uwydatnić rolę badań naukowych i rozwoju materiałoznawstwa, jak również podkreślić sposoby budowania akceptacji społecznej dla otrzymywanych technologii.

  Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Polskiej Prezydencji w Radzie UE we współpracy z Komisją Europejską.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych. Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (WMTiW) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

  Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych: Materiał jądrowy – rudy, materiały wyjściowe (źródłowe) lub specjalne materiały rozszczepialne, o których mowa w art. 197 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (IAEA) , zwanego "Traktatem Euratom". W Polsce sposoby zabezpieczeń materiałów jądrowych określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004.

  Foton – seria 16 radzieckich i rosyjskich sztucznych satelitów do badań z zakresu materiałoznawstwa i biologii, wysyłanych od połowy lat 80. XX wieku. SSC - grupa materiałów wybuchowych inicjujących/miotających, dzieląca się na: SSC, SSCR, SACSR, SASR, SAR - gdzie każda pojedyncza litera oznacza jeden składnik materiału.

  Henryk Matyja (ur. 24 marca 1923, zm. 15 marca 2001) – polski naukowiec, prof. zw. dr inż., specjalista w zakresie materiałoznawstwa, materiałów amorficznych i ultradrobnoziarnistych, wykładowca Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

  Materiałoznawstwo – dziedzina wiedzy technicznej (inżynierskiej), zajmująca się opisem materiałów konstrukcyjnych.

  Badania materiałowe – interdyscyplinarny obszar badań naukowo-technicznych, w którym jest prowadzona analiza wpływu chemicznej i fizycznej struktury materiałów na ich właściwości elektryczne, mechaniczne, optyczne, powierzchniowe, chemiczne, magnetyczne i termiczne (także rozmaite kombinacje tych właściwości) oraz są opracowywane sposoby wytwarzania materiałów o pożądanych właściwościach.

  Dodano: 06.09.2011. 17:49  


  Najnowsze