• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska konferencja nt. podzespołów do urządzeń kosmicznych, Noordwijk, Holandia

  22.11.2010. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-17 marca 2011 r. w Noordwijk, Holandia, odbędzie się europejska konferencja nt. podzespołów do urządzeń kosmicznych.

  W ciągu ubiegłej dekady europejscy producenci podzespołów do urządzeń kosmicznych, użytkownicy, agencje krajowe i Europejska Agencja Kosmiczna pracowali nad działaniami koordynacyjnymi, aby udostępnić europejskim systemom kosmicznym więcej podzespołów. Te działania były wspólnie wdrażane w ramach różnych programów, takich jak europejska inicjatywa dot. podzespołów do urządzeń kosmicznych [European Component Initiative] (ECI), programy technologiczne agencji i roczne działania kwalifikacyjne.

  Wydarzenie przygotowano jako otwarte i integrujące forum, które umożliwi prezentację i dyskusję nad obecną i przyszłą współpracą w zakresie europejskich podzespołów do urządzeń kosmicznych. Zapewni ono przegląd bieżącej sytuacji i omówienie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia dostępności odpowiednich podzespołów do europejskich systemów kosmicznych. Konferencja obejmie również zasoby niezbędne do zapewnienia skutecznych działań rozwojowych, ewaluacyjnych, kwalifikacyjnych i zaopatrzeniowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku. Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

  Maszyny proste w fizyce – idealizacje prostych rzeczywistych mechanizmów urządzeń mechanicznych wprowadzone w celu wyjaśnienia działania mechanizmów urządzeń ułatwiających wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej daną pracę. Maszyny proste określają wzajemną relację pomiędzy siłami poruszającymi a użytecznymi w stanie równowagi, w warunkach spoczynku, ruchu jednostajnego postępowego lub obrotowego przy zaniedbaniu sił tarcia i inercji układu. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Stacja ruchoma (abonencka) MS, (ang. Mobile Station) to niezbędne wyposażenie do dostępu do usług telekomunikacyjnych GSM PLMN (Public Land Mobile Network – sieć publiczna lądowej łączności ruchomej). Pojęcie to dotyczy ruchomych urządzeń końcowych i może również dotyczyć wyposażenia urządzeń końcowych i przystawek do tych urządzeń. Niektóre z rozwiązań stosowanych konfiguracji znajdują swoje odbicie w oznaczeniach klas stacji ruchomych. Gniewskie Zakłady Podzespołów Radiowych Porad - założone w 1957 w Gniewie zakłady produkujące podzespoły elektroniczne. Obecnie spółka akcyjna Mikrostyk S.A.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Program Ranger – był serią amerykańskich bezzałogowych sond kosmicznych mających wykonać i przesłać na Ziemię zdjęcia Księżyca z małej odległości, przed uderzeniem w jego powierzchnie, oraz wykonać badania i testy inżynieryjno-technologiczne wielu podzespołów potrzebnym do lotów na Księżyc.

  Pikosatelita, pico-satelita, picosat – rodzaj miniaturowego sztucznego satelity. Typ urządzeń o wadze od 0,1 do 1 kg. Do tej kategorii zalicza się również satelity określane jako CubeSat, czyli urządzenia w formie sześcianu o pojemności 1 decymetra sześciennego i wadze około 1 kg. Pikosatelitami są np.: chiński satelita technologiczny Zheda Pixing 1, amerykański satelita Hermes, wietnamski satelita edukacyjny F-1, czy zaprojektowany i zbudowany w Polsce, w ramach współpracy studentów Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PANPW-Sat.

  Satelita technologiczny (techniczny) – rodzaj sztucznego satelity służącego do badania i testowania prototypów elementów, urządzeń, eksperymentów, technologii, metod pomiarowych i obserwacyjnych mających być później użytymi w innych statkach kosmicznych.

  UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. - dawniej Centrala Techniczno-Handlowa Podzespołów Elektronicznych Przedsiębiorstwo Państwowe, z dniem 01.12.2007 na mocy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przekształcone zostało w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Zajmuje się sprzedażą elementów i podzespołów elektronicznych. Fabryka Podzespołów Radiowych "Elwa", bądź też: Zakłady Podzespołów Radiowych "Elwa", zakład mający swoją siedzibę w Warszawie, obecnie już nieistniejący.

  Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica (ZWAT, ŁZR Fonica, T-4) – nieistniejące obecnie łódzkie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją urządzeń i podzespołów telekomunikacyjnych i elektronicznych. Wchodziło w skład Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego UNITRA, a od 1978 Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego Unitra-Dom.

  Dodano: 22.11.2010. 15:49  


  Najnowsze