• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii, Wiedeń, Austria

  06.09.2012. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 14 września 2012 r. w Wiedniu, Austria, odbędzie się "Europejski kongres nt. metod obliczeniowych w naukach stosowanych i inżynierii" (ECCOMAS 2012, European congress on computational methods in applied sciences and engineering).

  Metody obliczeniowe w naukach stosowanych i inżynierii kształtują przyszłe działania badawczo-rozwojowe zarówno w środowisku akademickim, jak i przemysłowym. Wpływają one na szerokie spektrum dziedzin, od inżynierii, poprzez naukę, finanse, ekonomię, sztukę, po nauki społeczne.

  Ostatnio pojawiły się nowe wyzwania w modelowaniu złożonych systemów, zaawansowanych algorytmach, zaawansowanych obliczeniach naukowych i inżynieryjnych oraz powiązanych (interdyscyplinarnych) środowiskach rozwiązywania problemów. Zważywszy na fakt, że złożone problemy często powiązane są z napiętymi terminami, potrzebne są algorytmy i techniki obliczeniowe dużej mocy.

  Konferencja zgromadzi naukowców, którzy wymienią się opiniami na temat najnowszych trendów w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, PTIE (ang. Polish Society of Ecological Engineering) – stowarzyszenie osób, które zawodowo lub społecznie zajmują się inżynierią ekologiczną – obszarem na pograniczu nauki i techniki, obejmującym wiele dziedzin nauk podstawowych i stosowanych. Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. Maszynoznawstwo mechaniczne - jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej zajmująca się nauką projektowania i eksploatacji maszyn tradycyjnie będących domeną inżynierii mechanicznej:

  Juliusz Lech Kulikowski (ur. w 1931 w Nowym Mieście Lubawskim) – profesor specjalizujący się w biocybernetyce i inżynierii biomedycznej, pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Obszar Jego badań naukowych to: systemy informatyczne, techniki fal ultrakrótkich, teoria informacji, zastosowania komputerów w medycynie, informacji naukowej i badaniach doświadczalnych. Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Wywiad swobodny (wywiad nieustrukturyzowany) - technika badawcza, stosowana m.in. w naukach społecznych i behawioralnych, należy do grupy metod jakościowych.

  Analiza punktów zbliżenia lub analiza Linnhoffa – metod optymalizacji systemów cieplnych stosowana w inżynierii procesowej. Polega ona na znajdywaniu układów o dużej wydajności cieplnej (charakteryzujących się dużym stopniem odzysku ciepła oraz małymi stratami cieplnymi) poprzez dobór odpowiednich warunków pracy oraz ewentualną modyfikację samego układu cieplnego. Cechą, której zawdzięcza swoją popularność jest jej prostota. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - jeden z najstarszych wydziałów Politechniki Gdańskiej. W obecnej formie powstał w roku 2004, wskutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.

  Podwójnie ślepa próba - technika eksperymentalna stosowana w wielu naukach przyrodniczych i czasami w naukach społecznych.

  Dodano: 06.09.2012. 11:17  


  Najnowsze