• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski kongres nt. pojazdów elektrycznych, Bruksela, Belgia

  01.07.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 28 października 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się europejski kongres nt. pojazdów elektrycznych.
  Jednym z filarów polityki Komisji Europejskiej, zmierzającej do obniżenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej, jest strategia dotycząca alternatywnych paliw do silników, które zastąpią w 20% paliwa kopalne do 2020 r. W strategii tej pojazdy zasilane z akumulatorów, hybrydowe oraz pojazdy napędzane elektrycznymi ogniwami paliwowymi odegrają istotną rolę.

  Dzięki postępowi prac badawczo-rozwojowych pojazdy zasilane z akumulatorów i elektryczne pojazdy hybrydowe są gotowe pod względem technicznym do wprowadzenia na szerszy rynek, natomiast pojazdy napędzane elektrycznymi ogniwami paliwowymi nadal wymagają dłuższego procesu maturacji technologicznej. Wraz z postępem technologii pojawia się potrzeba mapy drogowej prowadzącej do zrównoważonej technologii mobilności miejskiej, która uwzględni akceptowalne rozwiązania technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne.

  Konferencja ma na celu zgromadzenie naukowców i interesariuszy zajmujących się tą dziedziną, aby pobudzić wymianę poglądów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Półgąsienicowy układ jezdny - rodzaj układu jezdnego pojazdów mechanicznych, będący połączeniem układu gąsienicowego i kołowego. Jest to w zasadzie klasyczny kołowy układ jezdny samochodu, w którym tylne koła zastąpiono gąsienicami. Układ półgąsienicowy składa się z przednich kół, które są kierowane oraz układu gąsienicowego z tyłu pojazdu. Napędzane są gąsienice, zwykle za pośrednictwem tylnego mostu napędowego, w niektórych konstrukcjach napędzane są także koła przednie. Skręt pojazdu dokonywany jest z reguły tylko za pomocą kierowanych kół przednich. Stosowano następujące konstrukcje gąsienic napędzających pojazdy półgąsienicowe: Modelarstwo kosmiczne - dziedzina modelarstwa lotniczego, zajmuje się budową latających modeli rakiet, oraz innych pojazdów kosmicznych. Pojazdy takie są najczęściej napędzane silnikami rakietowymi na paliwo stałe. Mowag Piranha – rodzina kołowych wozów bojowych opracowana przez szwajcarską firmę Mowag (obecnie General Dynamics European Land Combat Systems). Istnieją trzy generacje pojazdów, które znajdują się na wyposażeniu wielu armii świata. Używają one podwozia 4x4, 6x6 i 8x8. Produkowane wersje różnią się między sobą stopniem opancerzenia, rodzajem zastosowanej wieży i wyposażeniem specjalistycznym. W zależności od tego znajdują zastosowanie jako: transportery piechoty, pojazdy wsparcia ogniowego, pojazdy dowódcze, pojazdy ewakuacji medycznej.

  Odbierak prądu (pantograf) – element pojazdu lub urządzenia zasilanego z zewnątrz energią elektryczną (wyłączając pojazdy zasilane kablem i z akumulatorów) stykający się z przewodem jezdnym lub szyną prądową, służący doprowadzeniu napięcia zasilającego. Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby.

  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz – polska firma z siedzibą w Bydgoszczy produkująca oraz remontująca pojazdy szynowe dla transportu kolejowego (m.in. lokomotywy, zespoły trakcyjne, wagony) jak i miejskiego (tramwaje). Pojazdy zasilane gazem ziemnym są na całym świecie określane terminem NGV (Natural Gas Vehicles). Pod tym terminem kryją się stosowane paliwa:

  Pojazd mechaniczny – pojazd kołowy na stałe zaopatrzony w silnik, będący jego napędem. Pojazdy mechaniczne służą do transportu drogowego ludzi i przedmiotów oraz do ciągnięcia przyczep i naczep. Mogą one służyć również do napędu innych maszyn (np. maszyn rolniczych). Nie jest pojazdem mechanicznym rower z zamontowanym silnikiem, jeżeli jego konstrukcja pozwala na poruszanie się w konwencjonalny sposób (za pomocą mięśni nóg). Inne pojazdy są sprecyzowane w Dzienniku Ustaw z 2005 roku, numer 108, pozycja 908,lecz nie ma tam "pojazdu mechanicznego". Wyjaśnia to jedynie Dziennik Ustaw 03.124.1152, artykuł 2, punkt 10 A, powołując się na Prawo o ruchu drogowym, aby określić które pojazdy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Wynika z tego, że motorower trzeba ubezpieczyć, natomiast rower nie trzeba, lecz nie wiadomo czy mogą wyjechać na drogi publiczne rowerem, czy motorowerem osoby, które zostały skazane wyrokiem sądowym często interpretowanym jako "zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych", gdyż nie ma nigdzie definicji "pojazd mechaniczny" w Prawie o Ruchu Drogowym. BARV (Beach Armoured Recovery Vehicle) - seria wozów zabezpieczenia technicznego konstrukcji brytyjskiej, używanych jako pojazdy asystujące jednostkom desantowym na plażach. Początkowo nazwa odnosiła się do pojazdu opracowanego na podstawie czołgu M4 Sherman, z czasem nazywano tak wszystkie pojazdy, których zadaniem było wspomaganie jednostek lądujących na brzegu, poprzez np. holowanie pojazdów unieruchomionych w grząskim piasku czy wypychanie barek desantowych.

  ASLAV (Australian Light Armoured Vehicle) – australijska rodzina ośmiokołowych pojazdów opancerzonych, oparta na kanadyjskich wariantach pojazdu Piranha. Pojazdy zostały dostosowane do australijskich wymagań. Wprowadzono je do służby w Australian Army w latach 90. Ponadto, tak jak pierwowzory są to pojazdy amfibijne.

  Stacja ładowania – urządzenie elektryczne służące do ładowania akumulatorów i innych urządzeń elektrycznych (w tym pojazdów elektrycznych) zasilanych prądem elektrycznym, wyposażonych w akumulator. Energia elektryczna do stacji dostarczana jest z zewnętrznej sieci energetycznej. Stacja wyposażona jest w gniazdo ładowania o napięciu 12 V.

  Sprzęg – najogólniej – urządzenie łączące, pośredniczące, dopasowujące czy też spinające. Zwykle nazwą tą określa się urządzenie łączące pojazdy szynowe. Sprzęg łączący pojazdy drogowe najczęściej określa się mianem „dyszla”, natomiast nie powiodło się zastąpienie „sprzęgiem” angielskiego słowa „interface” („interfejs”), oznaczającego rodzaj połączenia elektrycznego.

  Dodano: 01.07.2011. 17:26  


  Najnowsze