• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Dni Dziedzictwa 2011 - inauguracja na Ostrowie Lednickim

  09.09.2011. 13:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejskie Dni Dziedzictwa, międzynarodowe święto zabytków, zostaną zainaugurowane w sobotę na wyspie Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim w Wielkopolsce. Imprezy w Polsce odbędą się w kilkuset zabytkowych miejscach w dwa weekendy: 10-11 i 17-18 września.

  Edukacyjne i kulturalne przedsięwzięcia w czasie dwu wrześniowych weekendów będą realizowane w muzeach, skansenach, zabytkowych parkach i ogrodach na terenie całej Polski. W czasie obchodów będzie można uczestniczyć w wykładach, festynach, jarmarkach, turniejach, spotkaniach z ludźmi kultury, konkursach i pokazach multimedialnych. Przewodnicy oprowadzą zainteresowanych po historycznych budynkach i obiektach, z których wiele pozostaje na co dzień niedostępna.

  Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 będą odbywać się pod hasłem "Kamienie milowe". "Z uwagi na fakt, że tegoroczna edycja przypada na okres polskiej prezydencji w UE, uznaliśmy, że warto pokusić się o taki temat, który pozwoli pokazać te najważniejsze momenty w naszej historii nie tylko z zakresu wydarzeń politycznych, ale też wydarzeń kulturalnych i osiągnięć ze świata nauki" - powiedziała na czwartkowej konferencji prasowej w siedzibie PAP w Warszawie Paulina Florjanowicz, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, koordynatora obchodów w Polsce.

  Wybór na miejsce inauguracji obchodów Ostrowa Lednickiego dobrze wpisuje się w hasło tegorocznych obchodów, bowiem to prawdopodobnie na wyspie doszło w 966 roku do chrztu Mieszka I i książęcej rodziny - podkreślił obecny na konferencji przedstawiciel Muzeum Pierwszych Piastów Zygmunt Kalinowski. Jak mówił, "to miejsce uznawane jest za kamień milowy polskiej cywilizacji i polskiej kultury, ponieważ tu państwo pierwszych Piastów zostało włączone do wielkiej rodziny państw chrześcijańskich".

  W ramach inauguracji na Ostrowie Lednickim, gdzie znajduje się wczesnośredniowieczny gród Mieszka I i Bolesława Chrobrego, odbędzie się w sobotę piknik historyczny "W lednickim grodzie księcia Mieszka - życie codzienne grodu piastowskiego". Jak zapowiedział przedstawiciel muzeum, impreza ma przybliżyć rzeczywistość wczesnopiastowskiego grodu. W czasie pikniku będzie można zapoznać się z pracą średniowiecznych rzemieślników i artystów oraz wziąć udział w warsztatach rzemiosła artystycznego.

  Widowisko plenerowe "Wizyta Ottona III na Ostrowie Lednickim", które nawiąże do spotkania Bolesława Chrobrego z cesarzem niemieckim w 1000 roku, odbędzie się w sobotę w auli pałacowej lednickiego palatium. Według Kalinowskiego, polityczne projekty Ottona III, który starał się na drodze perswazji i rozmów z innymi przywódcami odnowić cesarstwo niemieckie, były zbliżone do idei Unii Europejskiej.

  Jak poinformowała Florjanowicz, choć termin zgłaszania imprez jeszcze nie upłynął, do kalendarium obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 wpisano już ponad 500 projektów. Kalendarium, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat organizowanych na terenie całej Polski imprez, jest dostępne na stronie internetowej www.edd2011.pl.

  W ubiegłorocznych obchodach w Polsce wzięły udział 333 miejscowości, zorganizowano ok. 1,5 tys. imprez.

  Ideą obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest promowanie dziedzictwa kulturowego poszczególnych europejskich regionów i podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej. Ustanowiła je w 1991 roku Rada Europy. Polska włączyła się do projektu w 1993 roku. Obecnie w obchodach bierze udział 50 państw.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator obchodów w Polsce, to instytucja kultury odpowiedzialna za ochronę i rejestrację zabytków dziedzictwa narodowego, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęło patronat honorowy nad obchodami. Patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa.

  PAP - Nauka w Polsce

  mce/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego – organizowane od 1999 roku przedsięwzięcie kulturalne województwa małopolskiego. Powstały z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, a realizowane są przez Małopolski Instytut Kultury. Ideą organizowania Dni Dziedzictwa jest promowanie zabytków Małopolski oraz ukazywanie ich różnorodności i atrakcyjności. Przedsięwzięcie wpisuje się w program Rady Europy "Europa Wspólne Dziedzictwo".

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Państwowy Rejestr Muzeów – rejestr publiczny wybranych muzeów w Polsce prowadzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie ustawy o muzeach z 1996; rejestr prowadzony jest dla muzeów gromadzących zbiory o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kultury i spełniających wysokie kryterium działalności merytorycznej; muzeum wpisane do rejestru uzyskuje numer rejestracyjny i uprawnione jest do używania nazwy „muzeum rejestrowane”; rejestr prowadzony jest od 1998.

  Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury. W obecnym kształcie instytucja istnieje od 2006 roku, działając na podstawie zarządzenia nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. „W sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury”. Muzeum PRL-u – instytucja mieszcząca się w budynku dawnego kina „Światowid” w Nowej Hucie, współprowadzona przez gminę miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 28 lipca 1964 w Kielcach) – polski polityk, doktor nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji. Zasłużony Działacz Kultury – polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

  Dodano: 09.09.2011. 13:47  


  Najnowsze