• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie forum MedTech 2013, Bruksela, Belgia

  31.05.2013. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-11 października 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się "Europejskie forum MedTech 2013" (European MedTech Forum 2013).

  Sektor urządzeń diagnostycznych i medycznych w coraz szerszym zakresie analizuje możliwości i zagrożenia związane z rynkami wschodzącymi. Z jednej strony rynki wschodzące stwarzają okazję do ekspansji, ale z drugiej innowacje, które z nich pochodzą mogą być postrzegane jako zagrożenie dla obecnych modeli biznesowych w Europie. W czasie konferencji mają zostać zaprezentowane nowe zasady i innowacyjne technologie w diagnostyce i urządzeniach medycznych, które mogą przynieść korzyści opiece zdrowotnej w Europie.

  Tematy tegorocznej konferencji obracają się wokół urządzeń medycznych w zmieniającej się Europie, ze szczególnym naciskiem na nieuchronnie zbliżającą się nowelizację ustawodawstwa europejskiego w zakresie urządzeń diagnostycznych i medycznych. Uczestnicy zapoznają się z bieżącymi trendami w opiece zdrowotnej, dostępem do rynku, oceną technologii medycznych i raportem nt. pięcioletniej strategii branżowej.

  Konferencja ma zgromadzić interesariuszy udzielających się aktywnie w unijnej opiece zdrowotnej, między innymi decydentów, społeczności naukowe, lekarzy i przedstawicieli sektora urządzeń medycznych. W ciągu trzech dni sympozjum uczestnicy będą mieć okazję do nawiązania kontaktów z kolegami z zagranicy oraz zyskają wgląd w świat urządzeń diagnostycznych i medycznych za pośrednictwem serii równoległych warsztatów i interaktywnych sesji.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powstał 1 października 2002 w wyniku połączenia dwóch instytucji: Biura Rejestracji Środków Farmaceutycznych Materiałów Medycznych, które było częścią Instytutu Leków oraz Centralnego Ośrodka Techniki Medycznej. Początkowo Urząd działał w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi. Synapse Network Appliance Protocol (SNAP) - jest to protokół komunikacyjny opracowany i rozwijany w firmie Synapse. Stanowi podstawę dla zintegrowanego standardu sieci bezprzewodowych dostarczanego przez tą firmę, a przeznaczonego dla komunikacji między urządzeniami elektronicznymi. SNAP i rozwiązania oferowane przez Synapse mogą być stosowane w przypadkach, w których zachodzi potrzeba koordynowania pracy wielu urządzeń i wymiany danych między nimi bez zaangażowania w ten proces człowieka, np. budynki inteligentne, systemy alarmowe, koordynacja pracy urządzeń przemysłowych, monitoring urządzeń medycznych itd. Rozwiązania dostarczane przez Synapse są niedrogie we wdrożeniu, proste w instalacji i obsłudze. Do zarządzania siecią stworzone jest odpowiednie oprogramowanie administracyjne Synapse Portal. Aby zaprogramować urządzenia połączone w sieć nie jest konieczna wiedza na temat samego jej działania. Ciągłe monitorowanie również nie jest konieczne, wystarczy aby administrator wyposażony w komputer z aplikacją Synapse Portal tymczasowo podłączył się do sieci i wprowadził pożądane instrukcje określające pracę urządzeń wewnątrz sieci.

  EITT (EIB/KNX Interworking Test Tool) - program do testowania zgodności urządzeń magistralnych ze standardem komunikacji systemu EIB/KNX, wykorzystywany przede wszystkim przez producentów takich urządzeń do testowania aplikacji oraz certyfikacji. Oprogramowanie EITT pozwala na przykład na wysyłanie wadliwych telegramów, co daje możliwość sprawdzenia odporności urządzeń na tego rodzaju niekorzystne zjawiska, mogące wystąpić w realnie funkcjonującej sieci sterowania. Mozliwe jest również sprawdzenie zgodności aplikacji urządzeń ze standardami ESI. Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, w skrócie FDA) – amerykańska agencja rządowa utworzona w 1906. Wchodzi w skład Departamentu Zdrowia i Usług Społecznych i jest odpowiedzialna za kontrolę żywności (dla ludzi i zwierząt), suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych i urządzeń emitujących promieniowanie (w tym także niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych w Stanach Zjednoczonych.

  Przetwarzanie bez granic (ang. pervasive computing lub ubiquitous computing), także przetwarzanie rozpowszechnione - pojęcie ilustrujące użycie urządzeń komputerowych we wszystkich możliwych dziedzinach życia, szczególnie zastosowanie urządzeń mobilnych, jak telefony komórkowe, komputery przenośne, PDA i inne, oraz sieci bezprzewodowych. Pojęcie to jest także rozszerzane na zastosowanie urządzeń, o których obecności lub przynajmniej zasadach działania, zwykły użytkownik nie wie, jak procesory wbudowane w wiele urządzeń codziennego użytku. Marek Wroński – polski lekarz, specjalista w zakresie neurochirurgii, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie medycyny, dziennikarz "Forum Akademickiego".

  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Centralna Ewidencja Badań Klinicznych – wydział Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zajmujący się oceną formalną i merytoryczną zgłoszonych badań klinicznych. Sponsor badania klinicznego, aby rozpocząć badanie kliniczne na terytorium Polski, musi zgłosi badanie kliniczne do CEBK i uzyskać zgodę Ministerstwa Zdrowia.

  Stacja ruchoma (abonencka) MS, (ang. Mobile Station) to niezbędne wyposażenie do dostępu do usług telekomunikacyjnych GSM PLMN (Public Land Mobile Network – sieć publiczna lądowej łączności ruchomej). Pojęcie to dotyczy ruchomych urządzeń końcowych i może również dotyczyć wyposażenia urządzeń końcowych i przystawek do tych urządzeń. Niektóre z rozwiązań stosowanych konfiguracji znajdują swoje odbicie w oznaczeniach klas stacji ruchomych.

  Analiza kosztów-efektywności stosowana jest w ocenie technologii medycznych i obejmuje identyfikację, pomiar oraz porównanie kosztów oraz wyników zdrowotnych dwóch lub więcej interwencji medycznych. Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).

  Dodano: 31.05.2013. 18:49  


  Najnowsze