• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Sympozjum Biopatologii, Paryż, Francja

  26.03.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 14 czerwca 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Europejskie Sympozjum Biopatologii" (European Symposium of Biopathology).

  Biopatologia zajmuje się szczegółowym badaniem budowy organów, guzów i podobnych struktur biologicznych. Oparta na biologii molekularnej i patologii klinicznej, zapewnia powiązanie między biomarkerami tkankowymi a terapią ukierunkowaną, wskazując cele molekularne dla konkretnych leków, takich jak przeciwciała terapeutyczne czy małe molekuły.

  Konferencja posłuży za forum dla patologów, onkologów, biologów molekularnych i przedsiębiorców do przedyskutowania niektórych z najnowszych trendów i postępów w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  52. Mistrzostwa świata w tenisie stołowym 2013 odbyły się w dniach 13 - 20 maja 2013 w hali Bercy w Paryżu (Francja). European Trophy 2013 była czwartą edycją turnieju hokejowego rozgrywanego rokrocznie, a jeśli uwzględnić edycje Nordic Trophy (rozgrywany od 2006 roku) będzie to ósma edycja tego turnieju. Runda zasadnicza rozpocznie się 6 sierpnia 2013 roku, a zakończy 8 września 2013 roku. Runda play-off odbędzie się w dniach 19-22 grudnia 2013 roku w Berlinie. 39. ceremonia wręczenia francuskich nagród filmowych Cezarów za rok 2013, odbędzie się 28 lutego 2014 roku w Théâtre du Châtelet w Paryżu. Nominacje do tegorocznej edycji nagród zostały ogłoszony 1 lutego br.

  Yes Men – grupa aktywistów zajmująca się "prowokacjami kulturowymi" (ang. culture jamming), uprawiają, jak sami to nazywają, "poprawę tożsamości" (ang. identity correction) poprzez udawanie decydentów i rzeczników prasowych istotnych organizacji. Tworzą i utrzymują fałszywe strony podobne do tych które chcą sparodiować, a potem przyjmują zaproszenia otrzymane przez nie, aby pojawić się na konferencjach, sympozjach i w programach telewizyjnych. Tym sposobem przedstawiają swój punkt widzenia na często dehumanizujące działania korporacji i agencji rządowych. Światowe Spotkanie Rodzin: Spotkanie katolickich rodzin z całego świata z papieżem, organizowane przez Papieską Radę ds. Rodziny. Inicjatorem tych spotkań był papież Jan Paweł II. Odbywają się co trzy lata, a każde jest poprzedzone międzynarodowym sympozjum teologiczno-duszpasterskim. Głównym celem zwoływania przez papieża ŚSR jest prowadzenie dialogu, ukazywanie roli rodziny w ewangelizacji i umocnienie tożsamości rodziny.

  Marianne Grunberg-Manago (ur. 6 stycznia 1921 w Petersburgu, ZSRR, zm. 3 stycznia 2013 w Paryżu, Francja) – francuska biochemiczka, należąca do grupy pionierów badań kodu genetycznego; odkryła PNP-azę, fosforylazę nukleozydów purynowych, współpracowała z Severo Ochoa – późniejszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny (1959) „za odkrycie mechanizmów biologicznej syntezy RNA i DNA”, jako pierwsza kobieta zajmowała stanowiska prezesa Międzynarodowej Unii Biochemii i prezydenta French Academy of Sciences. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).

  Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (ur. 15 kwietnia 1772 w Étampes, zm. 19 czerwca 1844 w Paryżu) – francuski zoolog, anatom porównawczy, jeden z największych myślicieli w dziedzinie teoretycznej biologii w okresie wczesnego transformizmu, prekursor myśli ewolucyjnej. Grupa Muszkieterów, Muszkieterowie (fr. Les Mousquetaires) – europejskie stowarzyszenie niezależnych przedsiębiorców i szefów przedsiębiorstw, którzy są członkami grupy i właścicielami swoich sklepów ponoszącymi pełną odpowiedzialność za zarządzanie nimi. Zarządzane siecią 3760 punktów handlowych przez ITM Enterprises SA z siedzibą w Bondoufle we Francji.

  François Jacob (ur. 17 czerwca 1920 w Nancy, zm. 19 kwietnia 2013 w Paryżu) – francuski genetyk, laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny, którą otrzymał w roku 1965 za odkrycie informacyjnego RNA i wyjaśnienie mechanizmu regulacji działania genów.

  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka.

  Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego (PTPS) – towarzystwo, którego celem jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego a także popularyzacja badań wykorzystujących tego rodzaju promieniowanie. Towarzystwo działa na terenie całego kraju. W latach 1992–2013 Towarzystwo zorganizowało jedenaście międzynarodowych szkół i sympozjów International School and Symposium on Synchrotron Radiation in Natural Science (ISSRNS) oraz dziesięć konferencji krajowych pod nazwą Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS).

  Dodano: 26.03.2013. 16:17  


  Najnowsze