• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie sympozjum nt. projektowania jako dyscypliny 2011, Leixlip, Irlandia

  10.08.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 14 października 2011 r. w Leixlip, Irlandia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie sympozjum nt. projektowania jako dyscypliny 2011".

  Projektowanie jako dyscyplina tworzy i ocenia artefakty powiązane z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, które mają rozwiązać rozpoznane problemy organizacyjne. Tego typu artefakty są przedstawiane w zorganizowanej formie, która różni się w zależności od programu, logiki formalnej i rygorystycznej po nieformalne opisy w językach naturalnych. Badania w dziedzinie projektowania jako dyscypliny (DSR) stały się akceptowanym podejściem do badań nad systemami informatycznymi.

  Wydarzenie położy nacisk na następujące tematy:
  - Co wyróżnia projekty wykorzystujące podejście oparte na projektowaniu jako dyscyplinie?
  - Jakie projekty i wyniki projektowania jako dyscypliny są typowe?
  - Jakie są wyzwania i zasady w projektach opartych na projektowaniu jako dyscyplinie?
  - Jak można ocenić projekty oparte na projektowaniu jako dyscyplinie?
  - Jakie są zalety i ograniczenia przyjęcia podejścia opartego na projektowaniu jako dyscyplinie
  ?
  - Jak praktycy mogą skorzystać i zaangażować się w podejścia oparte
  na projektowaniu jako dyscyplinie?
  - Jakie jest zapotrzebowanie na projekty oparte na projektowaniu jako dyscyplinie?

  Konferencja zgromadzi młodych pracowników naukowych, badaczy i inżynierów, aby wspomóc nawiązywanie nowej współpracy między grupami badawczymi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podejście SOSA (ang. selective optimization of side activities, SOSA approach) – selektywna optymalizacja działań ubocznych – podejście w projektowaniu i odkrywaniu leków polegające na wykorzystaniu zatwierdzonych już leków jako punktu wyjściowego do pracy nad lekami na zupełnie inne choroby. Projektowanie partycypacyjne – wykorzystuje w trakcie poszczególnych faz procesu projektowania wiedzę potencjalnych użytkowników. Projektowanie partycypacyjne jest szczególnie używane w projektowaniu środowiska pracy, zwłaszcza w sytuacji budowania habitatów izolowanych. W ergonomii pracy projektowanie tego rodzaju wymaga udziału pracowników. Twórcą teorii projektowania partycypacyjnego jest Henry Sanoff, wykładowca North Carolina State University, a także profesor wizytujący Polskiego Instytutu Architektury i Sztuki. Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Alternatywna Uogólniona Teoria Organizacji i Zarządzania (AUTOiZ) – propozycja podejścia do organizacji i zarządzania jako do nauki, opracowana i rozwinięta przez Seweryna Chajtmana. Koncepcja AUTOiZ wyrosła z krytycznej analizy poglądów obserwowanych w krajowych i zagranicznych publikacjach na temat organizacji i zarządzania, kilkudziesięcioletnich doświadczeń kształcenia specjalistów (inżynierów-organizatorów) oraz praktycznego projektowania usprawnień organizacyjnych. AUTOiZ reprezentuje podejście homocentryczne, tzn. jako punkt odniesienia relacyjnego przyjmuje człowieka. Uzasadnieniem dla jej powstania są: Gloster E.28/39, znany także jako "Gloster Whittle", "Gloster Pioneer" i "Gloster G.40", pierwszy brytyjski samolot o napędzie odrzutowym. Samolot powstał w celu przetestowania nowo powstałego silnika odrzutowego W.1, zaprojektowanego przez Franka Whittle. Doświadczenie zdobyte przy projektowaniu tego samolotu jak i praktyczne dane które przyniosły pierwsze loty posłużyły przy projektowaniu pierwszego brytyjskiego operacyjnego myśliwca odrzutowego Gloster Meteor.

  Projektowanie przestrzeni pracy - przy projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę możliwy wysiłek fizyczny oraz obciążenie psychiczne, jakie może wystąpić w trakcie wykonywania poszczególnych zadań oraz wykorzystać wiedzę na temat biomechaniki ruchów oraz percepcji otoczenia. Geoff Lawton – konsultant, projektant i instruktor permakultury, posiada dyplom z projektowania permakulturowego. Od 1995 specjalizuje się w edukacji projektowaniu i realizacji projektów, wprowadzaniu systemów, administracji i rozwoju wspólnot.

  DD-WRT – oprogramowanie dla routerów bezprzewodowych na bazie Linuksa. Podobnie jak inne podobne projekty, DD-WRT występuje jako alternatywa zamiast oryginalnego oprogramowania. Dystrybucja ta swój początek miała na routerach Linksys WRT54G opartych na chipsecie firmy broadcom. DD-WRT do wersji v22 była oparta na bazie firmware Alchemy z Sveasoft, które z kolei opierała się na oryginalnym firmware Linksys. Począwszy od wersji v23 DD-WRT został prawie całkowicie przerobiony. Część jądra systemu oparte jest nadal na OpenWrt. Wszystkie wersje oprogramowania są oparte na Linuksie, podobnie jak OpenWrt i Alchemy. Metody formalne (ang. formal methods) - w informatyce tym terminem określa się oparte na matematyce podejścia do specyfikacji, projektowania i weryfikacji oprogramowania lub systemów informatycznych.

  Krzysztof Kubryński (ur. 1954r.) - czołowy światowy specjalista od aerodynamiki. Autor pakietu programów KK-AERO wspomagających proces projektowania aerodynamicznego statków powietrznych. W projektowaniu większości obecnych szybowców wyczynowych (ASW-27/ASG-29, Ventus-2, DG-1000, ASW-28, Antares, JS-1, Concordia) wykorzystana była jego metodyka trójwymiarowego projektowania aerodynamicznego oraz oprogramowanie.. Projektant żagla użytego przez zwycięzcę (Mateusz Kusznierewicz) regat olimpijskich w Atlancie.

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  André Leon Arbus (ur. 17 listopada 1903 w Tuluzie, zm. 12 grudnia 1969 w Paryżu) - francuski rzeźbiarz i architekt wnętrz. Po szkole prawniczej studiował w Ecole des Beaux-Arts w Tuluzie, a następnie pracował jako projektant mebli, jego projekty często nawiązywały do stylu Ludwika XVI. Swoje prace wystawiał na Wystawach Międzynarodowych w 1937 i 1939 r. Wraz ze współpracownikami uczestniczył w projektowaniu wnętrz Pałacu Elizejskiego i zamku w Rambouillet. Od 1950 wystawiał swoje rzeźby na wystawach Salon des Tuileries i Salonu Jesiennego. Tworzył rzeźby figuralne. Autodesk AliasStudio (znany wcześniej jako Alias StudioTools) – rodzina programów typu CAID (computer aided industrial design) skoncentrowana na projektowaniu prototypów z uwzględnieniem fazy szkicu, modelowania kształtu i końcowej wizualizacji. Wszystkie te elementy są zintegrowane w pakiecie, pozwalając na wymianę danych z szerokim wachlarzem programów typu CAD.

  Podejście deskryptywne – metodologiczne podejście w polityce gospodarczej, które separuje się od wad podejścia normatywnego oraz pozytywnego. Szczególną cechą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków, w jakich zachodzi badane zjawisko. William Harvey Inmon (ur. 1945) – amerykański informatyk, uznawany przez wielu za ojca hurtowni danych. Bill Inmon napisał książkę, która była podstawą do nauki o hurtowniach danych. Stworzył on definicję hurtowni danych (ang. Data Warehouse) zawierającą czas zbierania danych w wariancie wsparcia zarządzania decyzjami. W porównaniu z podejściem innych pionierskich architektów hurtowni danych miedzy innymi Ralpha Kimballa, podejście Inmona jest często określane jako podejście top-down.

  ArchiCAD - wyspecjalizowany program graficzny CAD opracowany przez węgierską firmę Graphisoft z myślą o zastosowaniu w projektowaniu architektonicznym. Narratologia – dział nauki poświęcony badaniom nad opowiadaniem fabuł (literackim – ustnym bądź pisanym, filmowym, komiksowym i każdym innym). Badania narratologiczne oparte są na metodzie strukturalnej. Centralne dla narratologii jest rozróżnienie warstwy narracyjnej danego tekstu od jego głębokiej struktury formalnej. Badania narratologiczne szczególny nacisk kładą na drugi z tych komponentów, podkreślając, że to właśnie struktura jest elementem każdorazowo generującym konkretne sensy (treść fabularną). Badanie struktury formalnej jest tu rozumiane jako wyodrębnienie zestawu pewnych elementów fabularnych (postaci, wydarzenia) i relacji, które zachodzą między nimi (chronologia i inne zależności), a także analiza występowania w tekście pewnych kategorii gramatycznych (np. czasu) i ich wpływu na znaczenie (fabułę). Do tak rozumianej analizy nie należą np. badania nad stylem. Klasycznej narratologii nie powinno się traktować jako nauki o stylach, o formie językowej, o tym, co po polsku nazywa się "narracją" (ang. narration) – w istocie bowiem jest ona nauką o "fabule" czy też "opowiadaniu" (ang. narrative). Jednak obecnie daje się zauważyć skłonność do obejmowania nazwą "narratologia" także analiz języka powieściowego.

  Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej – wrocławska instytucja kultury założona w 1962, finansowana przez gminę Wrocław. Zajmuje się organizacją wystaw wystaw, wydawnictwem, działalnością edukacyjną i promocyjną. Posiada kilka przestrzeni wystawienniczychwystawowych na terenie miasta. Największa z nich to Galeria Awangarda, w której prezentowane jest pełne spektrum przejawów sztuki współczesnej z naciskiem na jej konteksty społeczne, kulturowe i ideologiczne. Awangarda współpracuje z ASP we Wrocławiu jako współorganizator Konkursu im. Eugeniusza Gepperta oraz wystaw dyplomowych studentów wrocławskiej akademii. Cyklicznie organizuje również wystawy międzynarodowego urban artu pod zbiorczym tytułem Out of Sth. Galeria Szkła i Ceramiki specjalizuje się w wystawach szkła artystycznego i ceramiki, dla których zaplecze stanowi tradycja tej dyscypliny rozwijana od początków istnienia wrocławskiej ASP. Galeria Design funkcjonująca od dwóch dekad jako przestrzeń poświęcona polskiemu projektowaniu, od 2009 roku rozwija program dizajnu społecznego, krytycznego wobec kultury przedmiotu konsumpcyjnego, zaangażowanego w budowanie poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne dyskusji na temat projektowania, filozofii i kultury. Od 1999 roku funkcjonuje także otwarta pracownia Studio BWA goszcząca takie formy sztuki jak performance, street art, teatr, sztuka wideo. Kooperencja – typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji. Strumień kooperacji może przyjąć rozmaite formy współdziałania: od umów społecznych (dżentelmeńskich - przypieczętowanych uściśnięciem dłoni), poprzez projekty niekapitałowe aż do umów kapitałowych. Koopernencję rozpatruje się kompleksowo: jako strumienie (a nie pojedyncze umowy, czy projekty). Stąd analizy są prowadzone z dwóch perspektyw: konkurencji i kooperacji. Kooperencja charakteryzuje się znacznym dynamizmem, co wynika ze ścierania się relacji konkurencji i kooperacji, różnorodności realizowanych przez strony celów (zbieżnych i rozbieżnych) oraz specyfiki turbulentnego otoczenia, w jakim funkcjonują kooperenci. Korzyści wynikające z kooperencji:

  The Real Booty Babes - zespół dwóch osób zajmujących się tworzeniem muzyki z gatunku Hands Up. Jako The Real Booty Babes pracują od 2004 roku. W skład projektu wchodzi Jens Ophälders (jego projekty to m.in. Rave Allstars oraz Jens O.) oraz Jens Kindervater, który pracuje również w Michael Mind. Ich dzieła wynikające ze współpracy jako TRBB są przyjmowane bardzo dobrze.

  Dodano: 10.08.2011. 16:26  


  Najnowsze