• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Festiwal Bałtyjski od piątku w Olsztynku

  20.08.2011. 07:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Turnieje wojowników pruskich, iscenizacja napadu na osadę oraz rekonstrukcja biesiady pogrzebowej ze spaleniem kukły Prusa - to atrakcje III Festiwalu Bałtyjskiego, który odbywa się od piątku w Olsztynku. Impreza potrwa do niedzieli. Organizatorem Festiwalu jest Towarzystwo Naukowe Pruthenia.


  Dr Jan Gancewski z Pruthenii powiedział PAP w piątek, że Towarzystwo chce przywrócić historii tych ziem, historię Prusów. "Każda ziemia powinna emanować tradycją przodków, tymczasem historia Prusów ogranicza się często w opisach dziejów Warmii i Mazur do jednego zdania. Bywa też tak, że o Prusach w ogóle nie ma wzmianki"- podkreślił.

  W epoce średniowiecza Prusowie zamieszkiwali obecne ziemie województwa warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego. Wyginęli podczas kolonizacji tych ziem przez Zakon Krzyżacki. Byli łatwym celem, ponieważ pozostali narodem plemiennym i nigdy nie stworzyli struktur państwowych. Ci, którzy przetrwali nawałnicę krzyżacką zasymilowali się, a niektórzy nawet wstąpili do Zakonu Krzyżackiego.

  Czcili siły natury: zjawiska atmosferyczne, rośliny i zwierzęta. Miejscami kultu były dla nich święte gaje, w których składali swoim bogom ofiary. Wierzyli też w demony i bóstwa, ważnym elementem ich wierzeń był kult przodków. Organizatorzy chcą pokazać m.in. jak wyglądał obrządek pochówku u Prusów.

  Widzowie, którzy przybędą na Festiwal w sobotę będą mogli obejrzeć ceremonię ciałopalną na stosie pogrzebowym. Po tym rytuale symboliczne prochy zostaną przeniesione do kurhanu.

  Organizatorzy zapewniają, że nie ma powodów do obaw czy protestów, ponieważ na stosie spłonie kukła przypominająca marzannę.

  Poza tym festiwalowa publiczność będzie mogła obejrzeć walki wojow­ni­ków pru­skich, sło­wiań­skich i skandynawskich, inscenizację napadu na osadę Amalang oraz wziąć udział w "zabawach plebejskich dla gawiedzi". Wśród nich znajdą się takie konkurencje jak prze­cią­ga­nie liny, kula­nie tarcz, bieg z jajkiem i rzuty podkową.

  W osadzie rzemieślniczej będzie można zwiedzić warsztaty: garncarski, tkacki, płatnerski, wytwa­rza­nia średnio­wiecz­nych instru­men­tów muzycz­nych. Odbędzie się też nauka średnio­wiecznego tańca i warsztaty archeologiczne dla najmłodszych.

  PAP - Nauka w Polsce

  ali/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] albo Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork. Państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] (niem. Deutschordensland in Preußen albo Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu krzyżackiego założone około 1226 roku. Państwo zakonne było państwem, które przez setki lat obejmowało nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i Estonię. Na mocy postanowień II pokoju toruńskiego z 1466 roku Zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork, które nazwano Prusami Królewskimi, a pozostałe pod władzą krzyżacką ziemie określano odtąd jako Prusy Zakonne. Dyskusja wikiprojektu:Historia/Przebudowa szablonu HisPolski: Witam :) Ostatnio wziąłem się nieco za historię Polski na wiki i szybko natrafiłem na problem z Szablon:HisPolski. Cykl artykułów jest podzielony bardzo niejasno, wiele z nich sie dubluje (np. Polska Piastów i Państwo pierwszych Piastów), a większość to bardzo niedopracowane stuby. Proponuję nieco inny podział wzorowany głównie na enwiki, który mam nadzieję będzie bardziej zrozumiały i zlikwiduje problemy z dublowaniem ew. z wątpliwościami gdzie, co i jak pisać. Sama zamiana nie powinna być problemem, ponieważ wystarczy miejscami podzielić albo scalić wcześniejszą treść.

  Rejza – zbrojna wyprawa w średniowiecznej Europie, przeciwko sąsiednim państwom pogańskim, której celem była przede wszystkim grabież i zdobycie niewolników. Krzyżacy byli organizatorami rejz na tereny należące do Prusów oraz na Litwę. Do czasu Wielkiej wojny, gdy nasilono fiskalizm, rejzy stanowiły główne źródło dochodów państwa zakonnego. Festiwal teatrów ulicznych w Edynburgu – festiwal o charakterze międzynarodowym organizowany w Edynburgu od 1947 roku. Ideą pierwszego festiwalu było zasypywanie podziałów w świecie, szczególnie dotkliwych po niedawnej wojnie. Organizatorem festiwalu był Austriak Rudolf Franz Josef Bing. Stolicę Szkocji wybrał na miejsce spotkań teatralnych, ponieważ to miasto położone na obrzeżach Europy nie ucierpiało znacząco podczas wojny. W epoce żelaznej kurtyny festiwal w Edynburgu był jednym z niewielu miejsc, w których mogli spotkać się przedstawiciele sztuki teatralnej wschodniej i zachodniej Europy.

  XII Sopot TOPtrendy Festiwal odbędzie się w dniach od 30 maja do 1 czerwca 2014 roku w sopockiej Operze Leśnej. Organizatorem festiwalu jest telewizja Polsat, która będzie też transmitowała wydarzenie na swojej antenie. Zakon krzyżacki – pełna nazwa: Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (zakon krzyżacki, zakon niemiecki, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Theutonicus, OT, niem. Orden der Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem, Deutscher Orden, DO) – zakon rycerski, jeden z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, które powstały na fali krucjat w XI i XII wieku. Sprowadzony, by zapewnić bezpieczeństwo ewangelizacji Prusów, opanował militarnie obszary późniejszych Prus Wschodnich oraz dzisiejszej Łotwy i Estonii tworząc z tych ziem formację państwową Prusy Zakonne. Zakon podbił także niektóre ziemie Polski i Litwy.

  Gunlauken (Ziemia Gunlauken) - terytorium Galindii, które weszło w skład południowej Warmii, sąsiadowało z Ziemią Bertingen. Po wojnach z Polakami oraz innymi plemionami Prusów i Jaćwięgów w znacznym stopniu wyludnione. W czasie kolonizacji krzyżackiej założono miasto Wartenbork (Barczewko). Terytorium to rozciągało się od rzeki Pisy pod Wartenborkiem na północ i północny wschód sięgając do Barcji, a na zachód do Łyny. Bitwa pod Dzierzgoniem – bitwa stoczona w 1248 roku pomiędzy połączonymi siłami Prusów i księcia gdańskiego Świętopełka a wojskami zakonu krzyżackiego podczas I powstania pruskiego

  Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie - festiwal, który co roku odbywa się w Lądzie, przy zrekonstruowanym grodzie wczesnośredniowiecznym oraz w lądzkim klasztorze. Teren oraz najbliższe otoczenie grodu stanowią scenerię, w której organizatorzy przybliżają dorobek wczesnośredniowiecznej Polski i Słowiańszczyzny. W ciągu dwóch dni prezentowane są dawne rzemiosła, pokazy uzbrojenia i walk, inscenizacje historyczne, sceny z życia codziennego dawnych Słowian oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas IV już festiwalu odbywały się także koncerty muzyki dawnej (koncert zespołu „Kwartet Jorgi”, zespołu „Abalienatus”, koncert międzynarodowej grupy "Schola Teatru Węgajty”, koncert zespołu „Percival” z Lubina, zespołu „Redlin" z Jastrzębiej Góry, a także występ „Swarzęckiej Orkiestry Flażoletowej Muzyka i Taniec”).

  Morinë − albańska osada położona w obwodzie Kukës i okręgu o tej samej nazwie. Znajduje się na granicy albańsko-kosowskiej. Przez Morinë będzie przebiegać autostrada Albania-Kosowo.

  Lauks – najmniejsza, pruska jednostka osadnicza, pole, (łac. campus), wchodziła w skład tak zwanej "małej ziemi" – jednostki plemiennej Prusów. Lauksy jako podstawowa struktura osadniczo-społeczna notowane są od VI w. n.e.. Najprawdopodobniej ukształtowały się po rozpadzie wcześniejszych wspólnot osadniczych, w wyniku zmniejszenia się liczby ludności oraz wynikającego z tego mniejszego areału ziem uprawnych. Część ludności przeniosła się na opuszczone przez Gotów tereny na wschód od Wisły i w obszarze dolnej Wisły. Stosunki polsko-krzyżackie: W okresie panowania Władysława Hermana oraz Bolesława Krzywoustego, Mazowsze zaliczało się do najbogatszych dzielnic, jednak w wyniku najazdów Prusów, Jaćwingów i Litwinów zostało w dużym stopniu spustoszone. W celu powstrzymania ataków Konrad I mazowiecki stworzył sieć grodów obronnych oraz zorganizował Zakon Braci Dobrzyńskich. Doprowadził także do utworzenia oddziałów zbrojnych pod dowództwem wojewodów, jednak wszystkie te środki okazywały się niewystarczające, w związku z czym w 1226 roku Konrad Mazowiecki podjął decyzję o sprowadzeniu do Polski zakonu krzyżackiego.

  Dodano: 20.08.2011. 07:47  


  Najnowsze