• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Generowanie kodu 2011, Cambridge, Wlk. Brytania

  19.01.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 25 - 27 maja 2011 r. w Cambridge, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja pt. "Generowanie kodu 2011".

  Programowanie oparte na modelach wykorzystuje modele, lub abstrakcje, które są bliższe raczej koncepcji konkretnej domeny niż koncepcji obliczeniowej (czy algorytmicznej). Wśród celów tego typu programowania są zwiększenie produktywności poprzez maksymalizację kompatybilności między systemami, upraszczanie procesu projektowania oraz promowanie komunikacji między stronami pracującymi nad systemem.

  W planie konferencji przewidziano następujące tematy poszczególnych sesji:
  - definiowanie i wdrażanie języków modelowania;
  - narzędzia i podejścia do generowania kodu i transformacji modelu;
  - ewolucja i modularyzacja języka;
  - analiza i inżynieria domeny;
  - adaptacja narzędzi i technologii;
  - metamodelowanie;
  - wirtualne maszyny wykonawcze kontra bezpośrednie generowanie kodu;
  - podejścia do generowania kodu;
  - podejścia do programowania łączonego (kod generowany w połączeniu z napisanym ręcznie);
  - elastyczność w generowaniu kodu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Snippet – pojęcie programowania oznaczające zwykle mały wycinek kodu źródłowego, kodu maszynowego lub tekstu do wielokrotnego użycia. Snippetów używa się zazwyczaj w celu zminimalizowania powtarzalności tego samego kodu lub tekstu.

  Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.

  Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.

  Programowanie strukturalne to paradygmat programowania zalecający hierarchiczne dzielenie kodu na bloki, z jednym punktem wejścia i jednym lub wieloma punktami wyjścia. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie (lub ograniczenie) instrukcji skoku (goto). Dobrymi strukturami są np. instrukcja warunkowe (if, if...else), pętle (while, repeat), wyboru (case, ale nie switch z C i potomnych). Strukturalność zakłócają instrukcje typu: break, continue, switch (w C itp.), które jednak w niektórych przypadkach znacząco podnoszą czytelność kodu.

  Separator (programowanie) – rodzaj ogranicznika zdefiniowanego w składni określonego języka programowania i stanowiącego element kodu źródłowego rozdzielający w ciągu znaków kodu źródłowego poszczególne jednostki leksykalne.

  Kompilator skrośny (ang. cross compiler) – kompilator zdolny do generowania kodu wykonywalnego dla platformy procesora innej niż ta, na której wykonuje się kompilator skrośny. Jest on niezbędny do kompilowania kodu na platformę, do której nie ma bezpośredniego dostępu lub dostęp jest znacznie utrudniony. Ma to miejsce szczególnie w przypadku programowania dla systemów wbudowanych.

  Kompilator skrośny (ang. cross compiler) – kompilator zdolny do generowania kodu wykonywalnego dla platformy procesora innej niż ta, na której wykonuje się kompilator skrośny. Jest on niezbędny do kompilowania kodu na platformę, do której nie ma bezpośredniego dostępu lub dostęp jest znacznie utrudniony. Ma to miejsce szczególnie w przypadku programowania dla systemów wbudowanych.

  Dodano: 19.01.2011. 15:37  


  Najnowsze