• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giełda kooperacyjna badań nad ochroną środowiska w 7PR - fokus na Rosję, Bruksela, Belgia

  11.05.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 17 czerwca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Giełda kooperacyjna badań nad ochroną środowiska w 7PR - fokus na Rosję".

  Najważniejszym celem konferencji jest promowanie konkurencyjnych propozycji projektów badawczych w obrębie tematu "Środowisko (w tym zmiany klimatu)" w ramach zbliżających się zaproszeń Siódmego Programu Ramowego (7PR), które zostaną opublikowane pod koniec lipca 2011 r.

  Wydarzenie skoncentruje się na pięciu problemach, które składają się na kluczowe priorytety badawcze programu prac Środowisko 2012:
  - radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi;
  - zrównoważone korzystanie i zarządzanie lądem i morzem;
  - zwiększanie wydajności zasobów;
  - ochrona obywateli przed zagrożeniami środowiskowymi;
  - mobilizowanie wiedzy o środowisku na rzecz polityki, przemysłu i społeczeństwa.

  Jednym ze sponsorów konferencji jest projekt E-Ural (Związek Unia Europejska i Rosja na rzecz współpracy naukowo-technologicznej w dziedzinie środowiska). Głównym celem tego projektu jest zwiększenie ilościowe i jakościowe udziału rosyjskich naukowców oraz małych i średnich przedsiębiorstw w temacie "Środowisko (w tym zmiany klimatu)" 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Zarządzanie środowiskiem oznacza zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, czyli zarządzanie ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu - w sposób bezpośredni i pośredni, na "końcu rury", w procesach produkcyjnych oraz w czasie pozaprodukcyjnej aktywności społeczeństwa i pojedynczych osób. Zarządzanie środowiskiem zintegrowane z ogólnym systemem zarządzania np. w przedsiębiorstwie lub gminie, nazywa się zarządzaniem środowiskowym lub proekologicznym.

  Agora obywatelska wobec wyzwania zmian klimatycznych – druga w historii agora obywatelska Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w dniach 12-13 czerwca 2008 w Brukseli. Jej głównym tematem były kwestie związane ze zmianami klimatycznymi oraz ustosunkowaniem się do tego rozmaitych polityk Unii Europejskiej: energetycznej, transportowej, rolnictwa, handlu, ochrony środowiska naturalnego, rozwoju, społecznej, nauki, edukacji i przemysłu.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Państwowy Monitoring Środowiska – system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i oceny elementów środowiska. Celem PMŚ jest systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

  Ochrona środowiska – całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

  Podatek ekologiczny to obciążenie finansowe mające związek z ochroną środowiska, wynikające z zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

  Dodano: 11.05.2011. 15:37  


  Najnowsze