• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gospodarki krajów bałkańskich i wschodnioeuropejskich w zmienionym świecie, Pitesti, Rumunia

  31.01.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 5 - 8 maja 2011 w Pitesti, Rumunia, odbędzie się konferencja pt. "Gospodarki krajów bałkańskich i wschodnioeuropejskich w zmienionym świecie".

  Gospodarki krajów bałkańskich i wschodnioeuropejskich przeszły ogromne zmiany i reformy w ciągu ostatnich dwóch dekad. Wiązało się to ze znacznymi trudnościami i uwypukliło specyficzne problemy, jakie stają przed krajami z tego regionu. Reformy i zmiany doprowadziły do różnych stanów oraz schematów rozwoju i poprawy gospodarki.

  Konferencja ma na celu omówienie i ocenę wyników polityki gospodarczej realizowanej przez dwie ostatnie dekady, zbadanie ewentualnych wyzwań i strategii, które uznaje się za niezbędne dla sukcesu tych krajów w przyszłości.

  Tematy obejmą szerszą domenę nauk ekonomicznych w kontekście Europy Południowo-wschodniej, m.in.:
  - ekonomię sektora publicznego;
  - politykę monetarną;
  - rolę i wagę UE;
  - zmiany na rynku pracy i pod względem imigracji;
  - zmiany społeczne;
  - rolę nowych technologii i technologii informacyjnych;
  - inwestycje międzynarodowe i rozwój sektora finansów  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Nowa ekonomia - termin używany do określenia rezultatów przekształceń gospodarki Stanów Zjednoczonych z gospodarki opartej na przemyśle na gospodarkę opartą na rozwoju technologii. Zdaniem wielu ekonomistów te zmiany wywołały wkroczenie kraju na ścieżkę trwałego rozwoju, niskiego bezrobocia oraz częściowej immunizacji wobec wahań koniunkturalnych.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Mistrzostwa Krajów Bałkańskich w Chodzie Sportowym 2012 – zawody lekkoatletyczne w chodzie sportowym organizowane pod auspicjami Związku Lekkoatletycznego Krajów Bałkańskich, które odbyły się 7 kwietnia w stolicy Rumunii Bukareszcie.

  Cele systemowe polityki gospodarczej to dążenia jej podmiotów do ustanowienia lub zmiany określonych elementów i rozwiązań systemu gospodarczego. Mogą dotyczyć zarówno układu organizacyjnego gospodarki, jak i układu regulacji.

  Dodano: 31.01.2011. 16:37  


  Najnowsze