• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Granice w materiałach elektronicznych: efekty korelacji i zjawiska memrystorowe, Aachen, Niemcy

  27.02.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konferencja pt. "Granice w materiałach elektronicznych: efekty korelacji i zjawiska memrystorowe" odbędzie się w dniach od 4 do 7 października 2012 r. w Aachen (Niemcy).

  Memrystor to pasywny, dwukońcówkowy komponent elektryczny zaprojektowany jako element obwodu nieliniowego i przekazujący ładunek i strumień magnetyczny. Naukowcy odkryli, że różne materiały, takie jak tlenki metali, chalkogenki, krzem amorficzny, węgiel czy kompozytowe materiały polimerowo-nanocząsteczkowe wykazują właściwości memrystorowe.

  W ostatnich latach odkryto bardzo wiele niezwykłych zjawisk elektronicznych. Zachodzą one w tlenkach i wyższych chalkogenkach i są przedmiotem gorącej debaty wśród naukowców zajmujących się badaniami nad ciałami stałymi. Zjawiska te to m.in. silna korelacja elektronów, multiferroityczność, efekty spintroniczne, topologicznie chronione stany elektronowe, czy też nieoczekiwane efekty w powierzchniach rozdziału faz.

  Na konferencji czołowi naukowcy zajmujący się tymi interdyscyplinarnymi dziedzinami będą omawiali osiągnięcia i wyzwania w zakresie badań, a także możliwości przyszłych zastosowań.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Właściwości materiałowe – cecha każdego materiału zdefiniowanego jako kompozycja chemiczna w określonych warunkach fizycznych. Zależnie od warunków fizycznych, wartości właściwości materiałowych dla pojedynczego materiału mogą być różne. Nie są to więc właściwości materiału takie, jak np. skład chemiczny. Materiał inteligentny (ang. smart material) materiał zmieniający swoje własności w kontrolowany sposób w reakcji na bodziec otoczenia. Materiał taki łączy w ramach jednej struktury własności czujnika z własnościami aktywatora. Materiały tego typu konstruuje się zwykle wykorzystując zjawiska piezoelektryczne, elektrostrykcyjne lub magnetostrykcyjne, a także zjawiska pamięci kształtu obserwowane w niektórych stopach metali (ang. shape-memory alloy). Przykłady zastosowań: Efekty kwantowe, (zjawiska kwantowe) są to efekty specyficznie związane z mechaniką kwantową, zjawiska zachodzące w mikroskali opisywane przez mechanikę kwantową.

  Nanoelektronika – termin odnoszący się do komponentów elektronicznych (zwykle tranzystorów) opartych na strukturach nanometrowych. Przy tak małych rozmiarach ogromne znaczenie mają efekty kwantowe takie jak zjawiska spinowe, tunelowanie kwantowe oraz niepodzielność i dyskretność stanów elektronowych. Pigmenty stosowane w modelarstwie składem nie różnią się od tych używanych do produkcji farb. Specyficzna jest jednak paleta wykorzystywanych barw, oraz zastosowanie. Za ich pomocą wykonuje się różne efekty eksploatacyjne, takie jak kurz, okopcenia, błoto etc. W zależności od sposobu nakładania pigmentu, oraz medium jakim się go utrwala, można osiągnąć bardzo różne efekty.

  Chemia powierzchni – interdyscyplinarny dział z pogranicza chemii i fizyki, który bada zjawiska fizykochemiczne zachodzące na granicy faz ciała stałego, cieczy oraz gazów. Wyniki tych badań znajdują szereg zastosowań, stanowiąc bazę teoretyczną dla katalizy heterogenicznej, produkcji układów scalonych na powierzchni płytek krzemowych, ogniw paliwowych, opracowywanie środków powierzchniowo czynnych (farb, lakierów, klejów), ma też kluczowe znaczenie przy zapobieganiu korozji. Chemia powierzchni jest także silnie powiązana z badaniami materiałowymi. Wytrzymałość materiałów – dziedzina wiedzy inżynierskiej, część inżynierii mechanicznej zajmująca się opisem zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych i konstrukcjach poddanych zewnętrznym obciążeniom.

  Materiały funkcjonalne – materiały zmieniające kształt i właściwości fizyczne pod działaniem pól zewnętrznych: Okres zdjęciowy (produkcja) - jest to okres od pierwszego do ostatniego dnia zdjęciowego. W tym czasie nagrywany jest cały materiał filmowy (wyjątkiem są efekty specjalne wykonane za pomocą komputera w czasie postprodukcji) potrzebny do zmontowania gotowego filmu.

  Materiałoznawstwo maszynowe – dziedzina materiałoznawstwa zajmująca się materiałami używanymi do budowy konstrukcji, urządzeń, maszyn i instalacji mechanicznych, energetycznych i elektrycznych.

  Dodano: 27.02.2012. 16:37  


  Najnowsze