• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Historia młodzieży w PRL na wystawie w Archiwum Państwowym

  01.04.2011. 12:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Historię polskiej młodzieży w czasach PRL pokazano na wystawie ,,Pro i Kontra. Młodzież w Polsce Ludowej", którą otwarto w Kaliszu. Jej organizatorem jest miejscowe Archiwum Państwowe i łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.


  W pierwszej części ekspozycji, przygotowanej przez IPN, pokazano 35 plansz obrazujących historię młodych Polaków w czasach PRL. ,,Druga część dotyczy regionu kaliskiego. Znalazły się w niej dokumenty podarowane lub pożyczone przez prywatne osoby" - powiedziała PAP dyrektor Archiwum, dr Grażyna Schlender.

  W części kaliskiej można obejrzeć dokumenty organizacji prorządowych takich jak ZMP oraz ulotki, odznaki, medale oraz zdjęcia młodych ludzi m.in. ze Zlotu Przodowników Pracy w 1952 r. w Warszawie. Jest także sporo fotografii z lat 70-tych, na przykład członków Federacji Socjalistycznego Związku Młodzieży Polskiej i imprez, jakie organizowała ta organizacja, legitymacje członków ZMS i Służby Polsce.

  Część ekspozycji poświęcona jest organizacjom antykomunistycznym, m.in. Polskiej Organizacji Podziemnej. Wstrząsająca jest historia jednego z jej członków, Ziemowita Glabiszewskiego, którego w grudniu 1947 r. zatrzymali dwaj funkcjonariusze UB. ,,Mężczyzna, który wcześniej zastrzelił w parku miejskim dwóch funkcjonariuszy, został później schwytany i w 1948 r. powieszony w kaliskim więzieniu" - mówi Schlender.

  Do sprzeciwiających się powojennemu ustrojowi należała także Młodzieżowa Organizacja Podziemna ,,Orzeł", która powstała we wrześniu 1952 r. W listopadzie tego samego roku została rozbita, a jej członkowie aresztowani. Na wystawie pokazano ich zdjęcia oraz oryginalne wyroki.

  Najnowsze eksponaty pochodzą z czasu stanu wojennego. Są ulotki oraz dokumenty opowiadające o działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

  Ekspozycję można oglądać do 12 maja. ZAK

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/ gma/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) – powstał 12 sierpnia 1927 w Warszawie z połączenia Organizacji Młodzieży Narodowej, sanacyjnego Akademickiego Stowarzyszenia Młodzieży Postępowej i Akademickiej Organizacji Wolności. 6 listopada tego samego roku do ZPMD przystąpiła Polska Organizacja Akademicka Młodzieży Niezależnej "Kuźnica" i Akademicki Oddział Związku Naprawy Rzeczypospolitej we Lwowie. Zaś w grudniu dołączyły: krakowska Organizacja Młodzieży Radykalnej i Wydział Młodzieży Partii Pracy.

  Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) – powstał 12 sierpnia 1927 w Warszawie z połączenia Organizacji Młodzieży Narodowej, sanacyjnego Akademickiego Stowarzyszenia Młodzieży Postępowej i Akademickiej Organizacji Wolności. 6 listopada tego samego roku do ZPMD przystąpiła Polska Organizacja Akademicka Młodzieży Niezależnej "Kuźnica" i Akademicki Oddział Związku Naprawy Rzeczypospolitej we Lwowie. Zaś w grudniu dołączyły: krakowska Organizacja Młodzieży Radykalnej i Wydział Młodzieży Partii Pracy.

  Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku przez byłych członków Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, OMS "Życie" oraz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" z inicjatywy Hanny Szapiro-Sawickiej. ZWM stanowił młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety radzieckiej racji stanu – jej podporządkował swoją taktykę propagandową i realizowane akcje, w tym akcje zbrojne. We wrześniu 1943 roku Zarząd Główny ZWM wydał swoją Deklarację programową, w której określił podstawowe cele działalności Związku. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 roku, wchodząc w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.

  Akademicki Związek Walki Młodych "Życie" - organizacja akademicka założona w 1945 roku, stanowiąca część Związku Walki Młodych, organizacji młodzieżowej Polskiej Partii Robotniczej. Jej celem było uzyskanie poparcia dla PPR wśród studentów oraz realizacja polityki partii. Organizacja organizowała min. kursy dla robotników i chłopów chcących rozpocząć studia. W lipcu 1948 roku połączyła się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, ludową organizacją studencką ZWM RP "Wici" tworząc Związek Akademicki Młodzieży Polskiej.

  Akademicki Związek Walki Młodych "Życie" - organizacja akademicka założona w 1945 roku, stanowiąca część Związku Walki Młodych, organizacji młodzieżowej Polskiej Partii Robotniczej. Jej celem było uzyskanie poparcia dla PPR wśród studentów oraz realizacja polityki partii. Organizacja organizowała min. kursy dla robotników i chłopów chcących rozpocząć studia. W lipcu 1948 roku połączyła się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, ludową organizacją studencką ZWM RP "Wici" tworząc Związek Akademicki Młodzieży Polskiej.

  Związek Walki Młodych (ZWM) – polska komunistyczna, podziemna organizacja młodzieżowa, utworzona pomiędzy styczniem a sierpniem 1943 roku przez byłych członków Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, OMS "Życie" oraz Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej "Spartakus" z inicjatywy Hanny Szapiro-Sawickiej. ZWM stanowił młodzieżową przybudówkę Polskiej Partii Robotniczej, realizującą priorytety radzieckiej racji stanu – jej podporządkował swoją taktykę propagandową i realizowane akcje, w tym akcje zbrojne. We wrześniu 1943 roku Zarząd Główny ZWM wydał swoją Deklarację programową, w której określił podstawowe cele działalności Związku. Związek Walki Młodych rozwiązany został 21 lipca 1948 roku, wchodząc w skład nowo założonego Związku Młodzieży Polskiej.

  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.

  Dodano: 01.04.2011. 12:19  


  Najnowsze