• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • I Warszawskie Dni Techniki do niedzieli w stolicy

  22.09.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zwiedzanie Instytutu Lotnictwa, hangaru lotniczego, Parku Wozów Bojowych WAT a także jubileusz Warszawskiej Fabryki Motocykli i parada oraz wyścigi jednośladów to atrakcje I Warszawskich Dni Techniki. Zainaugurowana w środę impreza potrwa do niedzieli.  "Pierwsze Dni Techniki odbywają się pod hasłem +Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro+. Stąd kilka wykładów dotyczy +wczoraj+, kilka - +dzisiaj+, a jeszcze następne - +jutro+. Zdecydowało to również o doborze atrakcji - są więc stare fabryki, jak Warszawska Fabryka Motocykli i Fabryka Samochodów Osobowych, dzisiejsze instytuty badawcze, jak Instytut Lotniczy i Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz stanowiące przyszłość uczelnie - Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna" - powiedział dziennikarzom przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Techniki dr inż. Dariusz Raczkowski.

  O potrzebie zwiększenia liczby studentów kierunków technicznych na uczelniach wyższych oraz o istotnej roli szkół zawodowych - mówiła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Z rąk prezes FSNT-NOT Ewy Mańkiewicz-Cudny prezydent Warszawy odebrała medal im. inż. Piotra Drzewieckiego - przedwojennego przemysłowca, działacza społeczno-gospodarczego i prezydenta Warszawy w latach 1917 - 1921. W uzasadnieniu wyboru stwierdzono, że prezydent Gronkiewicz-Waltz, podobnie jak niegdyś Drzewiecki, "rozkopała Warszawę w pozytywny sposób".

  W Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej wśród zaplanowanych prezentacji znalazły się m.in. wykłady poświęcone "Rozwojowi polskiej powojennej motoryzacji indywidualnej" i "Modelom zagrożeń bezpieczeństwa Warszawy". Na czwartek zainteresowani są zaproszeni do zwiedzania laboratoriów Instytutu Lotnictwa oraz Politechniki Warszawskiej, w piątek można będzie odwiedzić Hangar Lotniczy i Park Wozów Bojowych Wojskowej Akademii Technicznej oraz laboratoria Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

  Głównym celem organizatorów Dni Techniki ma być popularyzacja techniki i zachęcanie uczniów szkół średnich do zainteresowania się kierunkami technicznymi. "Na całym świecie brakuje inżynierów. Dni Techniki pozwolą zobaczyć normalną pracę odbywającą się w warszawskich laboratoriach i instytutach badawczych. Pokażemy młodym ludziom - zostaniesz inżynierem, przyjdziesz tu pracować i okaże się, że może to być zupełnie ciekawa kariera" - powiedział dyrektor warszawskiego Instytutu Lotnictwa Witold Wiśniowski.

  Wiśniowski przyznał, że atrakcje Dni Techniki będą mniej widowiskowe, niż pokazy towarzyszące np. warszawskiemu Festiwalowi Nauki, mają jednak dużo lepiej uświadamiać młodzieży, dlaczego warto być inżynierem.

  "Pokażemy mikroskopy elektronowe, tomografy komputerowe czy rzeczy tak niezwykłe, jak tzw. +armata do strzelania ptakiem+. To urządzenie wystrzeliwujące żelowego ptaka o właściwościach takich samych, jak prawdziwy - pozwala to symulować sytuacje, w których ptaki uderzają w silniki, czy nawet w przypadku szybkiej jazdy samochodem i koleją" - mówił o atrakcjach czekających na zwiedzających Instytut Lotnictwa Wiśniowski.

  Imprezą towarzyszącą I Warszawskim Dniom Techniki będą sobotnie i niedzielne obchody 60-lecia Warszawskiej Fabryki Motocykli w Centrum Serwisowym przy ul. Jagiellońskiej. W sobotę przez Warszawę przejedzie kolumna motocykli, zaś w niedzielę na torze Fabryki Samochodów Osobowych odbędą się wyścigi zabytkowych jednośladów. Organizatorzy zapowiadają także giełdę dla wielbicieli motoryzacji oraz konkursy i występy artystyczne.

  I Warszawskie Dni Techniki są organizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Radę Stołeczną Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Wawerskie Stowarzyszenie Motorowe. Honorowy patronat nad imprezą objęli Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m. st. Warszawy oraz Mazowiecki Kurator Oświaty. 

  PAP - Nauka w Polsce

  iwd/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEL, MEiL) mieści się na Terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej. W skład wydziału wchodzą trzy jednostki organizacyjne: Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej oraz odrębna jednostka organizacyjna jaką jest Dziekanat. Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów. Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) – koło naukowe założone w 1996 r. z inicjatywy studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz profesora Piotra Wolańskiego z Instytutu Techniki Cieplnej.

  Polskie Towarzystwo Historii Techniki – stowarzyszenie, którego celem jest pogłębienie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy w dziedzinie historii techniki, przemysłu oraz nauk technicznych i działania na rzecz ochrony zabytków techniki, w tym wspieranie muzealnictwa technicznego. Alfred Tadeusz Wiślicki (ur. 12 lutego 1913, zm. 19 listopada 1995 w Warszawie) – polski profesor nauk technicznych żydowskiego pochodzenia, wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej i Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Techniki i jego prezes, od rozpoczęcia działalności PTHT (1984) do śmierci. W roku 1957 pełnił również funkcję dyrektora Muzeum Techniki w Warszawie.

  Muzeum Motoryzacji i Techniki – muzeum w Białymstoku powstałe z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro". Jego siedzibą jest dawny magazyn wojskowy położony na obrzeżach centrum, w kompleksie powojskowym przy ul. Węglowej (obiekt nr 34, ul. Węglowa 8). Na tym terenie odbywają się zloty i spotkania kolekcjonerów pojazdów zabytkowych, pokazy dynamiczne oraz wystawy i ekspozycje motoryzacyjne. Tadeusz Burczyński (ur. 25 maja 1949) – polski inżynier mechanik, profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

  Polski Komitet Narodowy ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki - ciało kolegialne, wybierane na czteroletnią kadencję w tajnych wyborach, spośród pracowników nauki posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W praktyce skład osobowy Polskiego Komitetu Narodowego pokrywa się ze składem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. Maciej Zdzisław Bernhardt (ur. 16 stycznia 1923 w Warszawie) – profesor dr inż., emerytowany wykładowca Politechniki Warszawskiej i pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego. Wcześniej wykładał także m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym i na Politechnice Gdańskiej. Specjalista z dziedziny motoryzacji, autor i współautor 16 pozycji książkowych (m.in. Doładowanie silników spalinowych; Samochodowe silniki turbospalinowe; Teoria silników spalinowych; Techniczny Poradnik Samochodowy) i ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach naukowych polskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich. Od 1987 roku profesor nadzwyczajny i (do 1990 roku) dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

  Wiadomości SITM – stałe cykliczne wydawnictwo Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które przekazuje czytelnikom, przede wszystkim inżynierom i technikom mechanikom, bieżące informacje o działalności Stowarzyszenia oraz o stanie polskiej nauki i techniki. Istotną część publikacji stanowią relacje ze specjalistycznych konferencji i seminariów oraz zapowiedzi kolejnych spotkań; ilustruje to przykład wydania lipiec–sierpień–wrzesień 2011, w którym opublikowano m.in. materiały:

  Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – muzeum historii techniki działające w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1. Do stycznia 2014 r. nosiło nazwę Muzeum Techniki NOT.

  Maciej Radwan (ur. 5 kwietnia 1922 w Klimkiewiczowie pow. Opatów, zm. 22 grudnia 1988 w Poznaniu) – polski metalurg i fizyk, profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Badań Jądrowych , Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i Politechniki Poznańskiej. Absolwent Politechniki Śląskiej i Szkoły Technicznej "Wawelberga" w Warszawie . Organizator pierwszego (1947) Laboratorium Izotopowego w hucie "Łabędy". Konstruktor pierwszego polskiego izotopowego defektoskopu "Maciuś". Żołnierz AK, partyzant. Atlas Copco – szwedzka firma założona w 1873, której działalność obejmuje sprzedaż, wynajem i serwis urządzeń z zakresu techniki sprężonego powietrza, techniki górnictwa i budownictwa oraz techniki przemysłowej.

  Telekomunikacja i Techniki Informacyjne – Czasopismo naukowo-techniczne wydawane co kwartał przez Instytut Łączności. Poświęcone jest nowym osiągnięciom naukowym w zakresie techniki, ekonomiki a także organizacji w dziedzinie telekomunikacji w technikach informacyjnych. W czasopiśmie można również znaleźć problemy naukowo-techniczne z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone są także materiały informujące o kierunkach rozwojowych, zagadnienia związane z kształceniem i sposoby podwyższania kwalifikacji w wybranych dziedzinach. Irena Stasiewicz-Jasiukowa (ur. 11 lutego 1931 w Lidzie (obecnie Białoruś), zm. 21 marca 2011 w Warszawie) - historyk nauki i kultury, profesor w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych), redaktor naczelna „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki” (w l. 1975-1987), wieloletnia przewodnicząca Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, znawczyni i miłośniczka Kresów, kolekcjonerka pisanek, twórczyni Muzeum Pisanki w Ciechanowcu.

  Prywatne Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach – prywatne muzeum motoryzacji i techniki w Otrębusach koło Warszawy. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej, z siedzibą w Warszawie na Żeraniu, a podlegający pod Ministra Gospodarki.

  Dodano: 22.09.2011. 00:33  


  Najnowsze