• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • II Częstochowska Konferencja Młodych Astrophisica Nova

  14.04.2010. 18:42
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Od 12 do 13 maja w Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pojawią się uczestnicy II Konferencji Młodych "Astrophisica Nova". Podczas spotkania magistranci i doktoranci astronomii i kierunków pokrewnych przedstawią swoje pierwsze osiągnięcia naukowe. Do 20 kwietnia organizatorzy czekają na zgłoszenia referatów.

  Częścią konferencji będą również wykłady oraz prezentacje w cyfrowym planetarium. W spotkaniu mogą wziąć udział studenci zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków. Organizatorzy przewidują, że niektóre referaty zostaną wygłoszone także po rosyjsku i angielsku.

  Organizatorami i partnerami konferencji są: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Stowarzyszenie "Astronomia Nova" oraz Częstochowski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. W komitecie konferencji zasiadają: dr Bogdan Wszołek, prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski, dr hab. Maciej Mikołajewski, Agnieszka Kuźmicz i Tomasz Szymański.

  "Wśród wystąpień podczas ubiegłorocznej edycji konferencji znalazły się również referaty poświęcone historii astronomii w Częstochowie czy amatorskiej astrofotografii, jednak większość z prezentacji była stricte naukowa" - mówi Tomasz Szymański, doktorat w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  "W tym roku pragniemy zachować taką formułę. Astrophisica Nova ma być dla uczestników pierwszym krokiem do kariery naukowej" - dodaje.

  Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i formą (referat, plakat) prezentacji z zakresu astronomii, astrofizyki lub astronautyki należy przesłać do 20 kwietnia na jeden z dwóch adresów: bogdan@ajd.czest.pl (Bogdan Wszołek) lub cygnus@byk.oa.uj.edu.pl (Agnieszka Kuźmicz).

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Jan Pomierny

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) – finał wojewódzkich konkursów wyłaniający najlepszy referat z zakresu astronomii i astronautyki. Odbywa się on w Grudziądzu. Konkurs skierowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej zainteresowanej astronomią lub astronautyką. W czasie seminarium uczestnicy mają możliwość przedstawienia swojej pracy profesjonalnemu jury oraz rówieśnikom biorącym w nim udział. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu – planetarium, którego oficjalna nazwa w momencie otwarcia brzmiała: Ludowe Obserwatorium Astronomiczne i Planetarium (LOAiP), zostało powołane w 1964 roku, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Krakowie. Istniało wówczas w Polsce tylko jedno duże Planetarium Śląskie w Chorzowie. Wieża Braniborska w Zielonej Górze – zabytkowa wieża widokowa, a obecnie budynek Instytutu Astronomii im. Jana Keplera (dawniej Centrum Astronomii im. Jana Keplera lub Zielonogórskie Centrum Astronomii) wchodzący w skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mieszczą się w niej także Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wybudowana w latach 1859/1860 początkowo była restauracją-winiarnią z wieżą widokową. Mocno zaniedbana, została w 1988 roku gruntownie odrestaurowana. W 2005 roku przebudowano szczyt wieży, zwieńczając ją obrotową kopułą, pod którą umieszczono teleskop.

  Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Urania – miesięcznik poświęcony upowszechnianiu wiedzy astronomicznej, ukazujący się od roku 1922 do roku 1998. Urania powstała w trzy lata po założeniu Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jako jego oficjalny organ. W roku 1998 pismo połączyło się z kwartalnikiem Postępy Astronomii wydawanym przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne i jego kontynuacją jest dwumiesięcznik Urania – Postępy Astronomii.

  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi). Częstochowskie Towarzystwo Naukowe, CzTN – towarzystwo służące rozwojowi nauki i kultury regionu częstochowskiego poprzez działalność popularyzatorską (sesje i spotkania popularnonaukowe na różne tematy; a także zakończony już cykl audycji o fizyce prof. Mariana Głowackiego w Radiu F.I.A.T) oraz wydawniczą opracowując periodyk Ziemia Częstochowska. Zrzesza 64 członków czynnych, dwóch honorowych (rektor AJD w Częstochowie – prof. Janusz Berdowski i dyrektor Biblioteki Publicznej w Częstochowie – mgr Ewa Derda).

  Biblioteka Uranii – seria wydawnicza wydawana przez Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) w Krakowie od 1990 roku, związana z czasopismem Urania - Postępy Astronomii. Najnowszą z pozycji (nr 31) wydało Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). Seria obejmuje książki dotyczące astronomii. W szczególności przez kilkanaście lat w jej ramach był wydawany bardzo szczegółowy kalendarz astronomiczny zawierający efemerydy dla planet i różnych innych ciał niebieskich. Plakat naukowy (żargonowo poster) – forma prezentacji naukowej, dla odróżnienia od plakatu reklamowego zachowuje w kręgach naukowych żargonową nazwę wywodzącą się z języka angielskiego – poster. Forma prezentacji graficznej, powstała w II połowie XX w. Spopularyzowała się na dużych konferencjach naukowych, obecnie jedna z popularniejszych form prezentowania wyników badań w trakcie konferencji naukowych.

  Zygmunt Bąk (ur. 1953) – polski fizyk, profesor Akademii Jana Długosza w Częstochowie, rektor tej uczelni od 2008 roku.

  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego (OA UZ) – część Instytutu Astronomii w ramach Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obserwatorium góruje nad miastem Zielona Góra i znajduje się na najwyższym punkcie Wzgórza Zielonogórskiego 203 metry n.p.m., około 2 km od centrum miasta. Obecny taras widokowy wraz z teleskopem znajduje się na wysokości 231 metrów n.p.m.

  Psychoterapia – psychoterapeutyczne czasopismo naukowe, wydawane przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukazuje się cztery razy w roku. Publikuje artykuly oryginalne z dziedzyny psychoterapii, recenzje piśmiennictwa psychoterapeutycznego, materiały konferencji. W roku 2004 pismo zostało zarejestrowane w Index Copernicus. Redakcja znajduje się na Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie obecnie ma swoją siedzibę Filia Krakowska Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Michał Kusiak, ur. w Żywcu, student astronomii (stan marzec 2011) na WFAiIS Uniwersytu Jagiellońskiego w Krakowie. Jako jeden z rzeszy miłośników astronomii, zaangażowanych w przeszukiwanie komet na zdjęciach dostarczanych przez koronografy misji SOHO i STEREO, odkrył ponad 100 komet, w tym dwutysięczną kometę odnalezioną na zdjęciach sondy SOHO.

  Krakowskie Pismo Kresowe – czasopismo poświęcone historii i kulturze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Pismo ukazuje się od 2009 roku. Patronat naukowy sprawuje nad nim Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redaktorem naczelnym pisma jest Adam Świątek, a radę redakcyjną stanowią: Tomasz Gąsowski, Anna Jach, Stanisław A. Sroka i Bogdan Szlachta. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Arnold Lebeuf - prof. dr hab., antropolog kulturowy. Zajmuje się w szczególności znaczeniem astronomii w kulturze. Wykładowca w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Dodano: 14.04.2010. 18:42  


  Najnowsze