• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • II Kongres Nauk Rolniczych odbędzie się 5 października

  18.08.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  II Kongres Nauk Rolniczych odbędzie się 5 października w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie - poinformował w środę minister rolnictwa Marek Sawicki. Uczestnicy kongresu będą dyskutować m.in. o bioróżnorodności, czy bezpieczeństwie żywności.
  Sawicki poinformował podczas konferencji prasowej, że w środę odbyło się spotkanie przedstawicieli instytutów rolniczych i uczelni rolniczych oraz Polskiej Akademii Nauk. Było ono związane z planowanych II Kongresem Nauk Rolniczych, ale także z przygotowaniem środowiska naukowego do wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie budżetowej (2014-2020).

  Wyjaśnił, że zgodnie z propozycjami przygotowanymi przez Komisję Europejską znaczna część środków ma być przeznaczona na badania. "Bardzo mi zależy, by z tej puli środków, która ze Wspólnej Polityki Rolnej przesuwana jest na badania, naukę i innowacje, skorzystał nasz świat nauki rolniczej" - powiedział minister. Dodał, że chodzi o to, by naukowcy dobrze się do tego przygotowali, opracowując ciekawe programy pozwalające na pozyskanie pieniędzy.

  Radca przy Stałym Przedstawicielstwie Polski w Brukseli prof. Andrzej Babuchowski powiedział, że UE w nowej perspektywie budżetowej na badania i rozwój przewidziała 80 mld euro, czyli o 30 mld więcej niż jest na te cele w obecnej perspektywie finansowej (2007-2013).

  Z tego 4,5 mld euro przeznaczone będzie na finansowanie badań w obszarze rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Będą to o ponad dwa razy większe środki niż obecnie (1,94 mld euro). Oprócz tego 2,2 mld zł będzie przeznaczonych na bezpieczeństwo żywności.

  W sumie rolnictwo ma 6,7 mld euro, jest to olbrzymia kwota - ocenił Babuchowski. Dodał, że od tego, w jaki sposób ośrodki naukowe przygotują się do pozyskania unijnych pieniędzy, zależy, ile ich trafi do polskich placówek naukowych.

  Kongres ma być poświęcony narodowym, strategicznym programom badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Weźmie w nim udział około 250 osób reprezentujących świat nauki i praktyki rolniczej.

  Wstępnie ustalone zostały tematy referatów przewidzianych podczas kongresu. Będą one dotyczyć m.in. bioróżnorodności i zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywności, gospodarowania zasobami gleb, strategicznych kierunków rozwoju produkcji zwierzęcej, nowych technologii produkcji czy gospodarowania wodą.

  Poprzedni - I Kongres Nauk Rolniczych - odbywał się w maju 2009 r. w Puławach. Jego tematem była przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

  PAP - Nauka w Polsce

  awy/ je/ ura/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego – biblioteka naukowa podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrala biblioteki zajmuje historyczny, zabytkowy budynek przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. CBR posiada oddział w Puławach. Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego – biblioteka naukowa podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Centrala biblioteki zajmuje historyczny, zabytkowy budynek przy Krakowskim Przedmieściu 66 w Warszawie. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. CBR posiada oddział w Puławach. Zygmunt Strusiewicz (ur. ok. 1838, zm. 15 czerwca 1895 we Lwowie) - polski docent nauk rolniczych. Wychowanek Szkoły Rolniczej w Dublanach, był jej dyrektorem w latach 1868-78. Wykładał także encyklopedię nauk rolniczych na Politechnice Lwowskiej.

  Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences [IAAS]) jest wiodącą, apolityczną organizacją studencką typu non-profit, skupiającą młodych ludzi zorientowanych na edukację w szeroko pojętym rolnictwie (nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, technologia żywności, architektura krajobrazu, ekonomia i wiele innych). Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – jednostka prowadząca badania podstawowe w dziedzinach nauk rolniczych, weterynaryjnych oraz biologicznych. Wyniki badań mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, przetwórczym, w hodowli zwierząt a także w medycynie weterynaryjnej i ludzkiej.

  Nina Baryłko-Pikielna (ur. 1930 w Warszawie) − polska specjalistka w dziedzinie badań jakości artykułów żywnościowych, a przede wszystkim sensorycznych analiz jakości, profesor nauk rolniczych, związana z Instytutem Żywności i Żywienia im. Prof. Aleksandra Szczygła i SGGW w Warszawie oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. prof. dr hab inż. Marek Kuna-Broniowski (ur. 1948) – polski naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk rolniczych. 2 kwietnia 1980 roku uzyskał stopień doktora w zakresie nauk technicznych rozprawą doktorską Wpływ rozkładu dwuwymiarowego pola elektromagnetycznego na charakterystyki mechaniczne silników asynchronicznych o wirniku cylindrycznym na Politechnice Szczecińskiej. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał 17 czerwca 1999 roku rozprawą habilitacyjną Nowe metody prognozowania i wczesnego wykrywania chorób roślin na Akademii Rolniczej w Lublinie. 18 kwietnia 2005 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora doktora habilitowanego. Mąż Izabeli Kuny-Broniowskiej, z którą ma troje dzieci: Kamila, Damiana i Agnieszkę.

  Akademia Nauk Technicznych, ANT (od 1939 – Polska Akademia Nauk Technicznych, PANT) – ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe założone w 1920 roku w Warszawie jako instytucja użyteczności publicznej, którego celem było popieranie rozwoju w Polsce nauk technicznych oraz związanych z nimi nauk matematyczno-fizycznych i rolniczych. Ustawą z 25 maja 1939 r. zostało przekształcone w stowarzyszenie pozostające pod opieką państwa (PANT). Członkowie PANT złożyli mandaty w roku 1949. Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Wydział Inżynierii Produkcji powstał na bazie Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej, kiedy to w wyniku reorganizacji, dnia 1.01.2000 roku decyzją Rektora SGGW została zmieniona nazwa i utworzone zostały nowe Katedry. Wydział ma pełne prawa akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza

  Jan Franciszek Żmudziński (ur. 1946) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność wirusologia. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Członek Polskiej Akademii Nauk; Wydziału V - Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych; Komitetu Nauk Weterynaryjnych, członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach przy ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wasilij Robertowicz Wiljams (ur. 9 października 1863 w Moskwie, zm. 11 listopada 1939 tamże) – gleboznawca rosyjski, syn angielskiego oficera. Profesor Moskiewskiej Akademii Rolniczej im. Klimienta Timiriaziewa (w latach 1922-1925 rektor). Od 1931 członek Akademii Nauk ZSRR i od 1935 - Ogólnozwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych. Opracował teorię procesu glebotwórczego, naukowej podstawy utrzymania i podnoszenia żyzności gleb oraz tzw. trawopolny system rolnictwa. Prowadził wszechstronne badania gleboznawcze, m.in. nad powstawaniem struktury gleby. Jego prace: Gleboznawstwo (1914-1924, wyd. pol. 1950), Podstawy rolnictwa (1925, wyd. polskie 1950).

  Erwin Wąsowicz (ur. 23 lutego 1944) – polski technolog żywności i żywienia, profesor nauk rolniczych, wykładowca akademicki, rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (2002–2008) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2008). Piotr Paweł Przybyłowski (ur. 29 czerwca 1946 w Zgniłobłotach) - polski naukowiec, profesor nauk rolniczych, dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności. Specjalność: towaroznawstwo artykułów spożywczych, technologia żywności i żywienia, zarządzanie jakością.

  Tadeusz Hunek (ur. 1932, zm. 2013) – prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Specjalista ekonomiki rolnictwa i polityki rolnej. Wieloletni pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, kierownik Zakładu Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej Obszarów Wiejskich. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Dodano: 18.08.2011. 00:25  


  Najnowsze