• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • II Ogólnopolski Kongres Biochemii i Biologii Komórki, Kraków 5-9 września 2011

  10.06.2011. 14:18
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Komitet Organizacyjny ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Biochemii i Biologii Komórki, który odbędzie się dniach 5 " 9 września 2011 roku w Krakowie.

  To prestiżowe wydarzenie organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne oraz Polskie Towarzystwo Biologii Komórki wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Uniwersytetem Rolniczym przy ścisłej współpracy z uczonymi z innych polskich ośrodków naukowych takich jak Polska Akademia Nauk oraz Polska Akademia Umiejętności.

  Tematyka Kongresu koncentruje się wokół szeroko rozumianych zagadnień biochemii, biologii molekularnej i biologii komórki w wymiarze poznawczym jak i aplikacyjnym. Celem kilkudniowych obrad jest prezentacja badań i dyskusje poświęcone m.in. tak istotnym problemom jak: struktury i funkcje białek oraz kwasów nukleinowych, sygnalizacja komórkowa, molekularne mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe i patologiczne funkcjonowanie komórek zwierzęcych i roślinnych, terapia genowa i komórkowa, komórki macierzyste w badaniach podstawowych i medycynie, czy najnowsze techniki badawcze o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym.

  W programie przewidzianych jest 27 sesji, co daje możliwość odnalezienia tematyki najbardziej odpowiadającej własnym zainteresowaniom badawczym, jak również zaprezentowania wyników i włączenia się w dyskusję.

  W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w kongresie. Program Kongresu i system rejestracji uczestników dostępny jest on - line na stronie kongresu: www.kbbk2011.pl.

  W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym Kongresu.

  Biuro Organizacyjne:
  Targi w Krakowie
  Centralna 41a Str.
  31-586 Kraków, Poland
  Phone: +4812 644 59 32, +4812 644 81 65
  www.kbbk2011.pl
  e-mail: [email protected]

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka (ang. Max Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics, niem. Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik) (MPI-CBG) – instytut naukowo-badawczy w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii, genetyki oraz biologii komórki oraz rozwoju należący do Towarzystwa Maxa Plancka, zlokalizowany w Dreźnie w Niemczech. Ignacy Gryczyński - ur. 1948, fizyk, biolog, profesor biologii komórki i anatomii, dyrektor Głównych Zakładów Mikroskopii w Zakładzie Biologii Komórki i Genetyki University of North Texas. W 1966 ukończył liceum w Łobzie i zdał tutaj maturę . Ukończył studia i obronił doktorat z fizyki na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotnie otrzymał za swoje badania nagrodę ministra nauki w roku 1975 (z A. Kawskim) i 1981. Autor ponad 400 publikacji Zainteresowania badawcze z zakresu spektroskopii fluorescencyjnej i jej zastosowań w biochemii i biologii. Członek Society for Experimental Biology and Medicine i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Traffic – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biologii komórki i biochemii procesów transportu wewnątrzkomórkowego z uwzględnieniem związanych z tym zagadnieniem chorób i dysfunkcji.

  Kai Simons (ur. 24 maja 1938 w Helsinkach) – fiński profesor biochemii na stałe mieszkający i pracujący w Niemczech. Autor koncepcji raftów lipidowych, twórca pojęcia trans-Golgi network i jego roli w sortowaniu białek i lipidów. Współzałożyciel i współorganizator EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ELSO, inicjator założenia Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Autor ponad 350 artykułów naukowych. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.


  Rekombinaza Tre - eksperymentalny enzym, zmutowana rekombinaza Cre, umożliwiająca selektywne wycięcie zintegrowanego genomu wirusa HIV z genomu zainfekowanych komórek. Dotychczas enzym wykazał swoją aktywność w liniach komórek HeLa, w warunkach laboratoryjnych w ciągu trzech miesięcy całkowicie usuwając zintegrowany wirus z hodowli. Odkrycie jest dziełem naukowców z Instytutu Heinrich Pette Wirologii Eksperymentalnej i Immunologii w Hamburgu oraz Instytutu Molekularnej Biologii Komórki i Genetyki Maxa Plancka w Dreźnie. Magdalena Maria Fikus (ur. 13 maja 1936 w Krakowie) – polska biolog, specjalizująca się w biochemii, biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki, inżynierii genetycznej. Propagatorka i popularyzatorka nauki w Polsce.

  Janusz Marek Bujnicki (ur. 1975) – profesor nauk biologicznych, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; kierownik grupy badawczej w Laboratorium Bioinformatyki Pracowni Bioinformatyki Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM w Poznaniu; członek Akademii Młodych Uczonych PAN; członek Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, członek-założyciel i wiceprezes (2008–2010) a następnie prezes (2011–2013) Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego; członek zarządu Society of Bioinformatics in Northern Europe, SocBiN; członek panelu Life, Environmental and Geo Sciences (LEGS) organizacji Science Europe; członek komitetu naukowego inicjatywy Innovative Medicines Initiative; redaktor wykonawczy, a wcześniej członek rady redakcyjnej czasopisma „Nucleic Acids Research”, zastępca redaktora sekcji w czasopiśmie "BMC Bioinformatics"; członek rady redakcyjnej czasopism „Journal of Applied Genetics”, „Database", „Journal of Nucleic Acids”; redaktor serii „Nucleic Acids and Molecular Biology”. Pierwszy polski laureat grantu w dziedzinie nauk biologicznych przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ERC), zwycięzca pierwszej edycji plebiscytu "Polacy z Werwą" w kategorii Nauka. Jednostka enzymu (jednostka enzymatyczna), U (ang. unit, w pol. także J) – jednostka aktywności enzymów wprowadzona w 1964 przez Komitet Nazewnictwa Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej. Zdefiniowana przez Komisję Enzymową w 1961.

  Journal of Biochemistry (J. Biochem., JB) – recenzowane czasopismo naukowe publikujące artykuły z dziedziny biochemii, biologii molekularnej, biologii komórki i biotechnologii w języku angielskim. Ukazuje się od 1922 roku i wydawane jest przez Oxford University Press w imieniu Japanese Biochemical Society. Impact factor tego czasopisma wyniósł w 2012 roku 2,719. Redaktorem naczelnym jest Kohei Miyazono, profesor Uniwersytetu Tokijskiego.

  Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Elsevier, składające się z dziewięciu wyspecjalizowanych sekcji tematycznych, w ramach których wydawanych jest łącznie 100 numerów czasopisma rocznie. Czasopismo publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biochemii, biofizyce, biologii molekularnej, komórki oraz systemowej, genomice, bioinformatyce, metabolomice i proteomice. Czasopismo publikuje w języku angielskim.

  Władysław Bielański (ur. 11 marca 1911 w Krakowie, zm. 15 marca 1982 w Krakowie), biolog polski, specjalista biologii rozrodu zwierząt, prowadził badania nad przyczynami niepłodności mulic, metodami wczesnej diagnozy ciąży u klaczy, biologią i kriobiologią nasienia ogiera , transportem zarodków końskich w podwiązanych jajowodach żywych królic. Autor podręcznika „Rozród zwierząt” (1962). Profesor, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, organizator i pierwszy przewodniczący Komitetu Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Od roku 2001 Towarzystwo Biologii Rozrodu przyznaje nagrodę im. Władysława Bielańskiego za najlepsze prace naukowe z dziedziny biologii rozrodu wykonane przez młodych pracowników nauki. Medycyna regeneracyjna (od. łac. regeneratio = regeneracja) – stosunkowo nowa dziedzina medycyny, której celem jest leczenie za pomocą zastępowania komórek starych i chorych przez komórki młode (terapia komórkami macierzystymi, inżynieria tkankowa), lub regeneracja organizmu za pomocą terapii genowej.

  Dodano: 10.06.2011. 14:18  


  Najnowsze